Porady i wskazówki

Kluczowe kroki podczas konserwacji kotła gazowego Viessmann: jak przedłużyć jego żywotność?

Konserwacja i przegląd kotła to sformułowania często stosowane zamiennie, choć tak naprawdę nie oznaczają do końca tych samych czynności. Co kryje się za tym nazewnictwem i jakie działania sprawią, że kocioł gazowy będzie działał niezawodnie przez długie lata jego użytkowania?

Coroczny przegląd kotła polega na sprawdzeniu poprawności jego działania. Konserwacja kotła to z kolei kontrola jego pracy oraz wykonanie drobnych napraw. W praktyce jednak przegląd kotła nierzadko kończy się jego konserwacją. Gdy w czasie przeglądu serwisant wykryje pewne nieprawidłowości czy usterki często jest w stanie na miejscu dokonać drobnych napraw, które pozwolą je wykluczyć. Zarówno przegląd kotła gazowego, jak i jego konserwacja pozwalają zachować wysoką efektywność i długą żywotność urządzenia grzewczego. Zapewniają również bezpieczną i dalszą bezawaryjną pracę kotła.  

Przegląd kotła – lista czynności serwisowych

W czasie przeglądu kotła gazowego serwisant sprawdza szereg elementów, które wpływają na bezpieczną, bezawaryjną i ekonomiczną pracę urządzenia.  

  • W pierwszej kolejności na liści czynności serwisowych powinna znaleźć się kontrola wentylacji i stanu zapylenia w kotłowni czy innym pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł gazowy. Należy upewnić się czy otwory wentylacyjne nie są zasłonięte przez wyposażenie czy rzeczy znajdujące się w pomieszczeniu. Sprawny system wentylacyjny jest niezbędny do prawidłowego działania kotła oraz efektywnego spalanie paliwa.
  • Bardzo ważnym krokiem z uwagi na bezpieczeństwo jest kontrola szczelności instalacji gazowej. Serwisant sprawdza szczelność przyłącza gazowego i ścieżki gazowej kotła.  
  • W czasie przeglądu kontroli podlegają również filtry gazu, zimnej wody użytkowej i filtr na powrocie instalacji grzewczej. W razie potrzeby serwisant usuwa nagromadzone zanieczyszczenia.
  • W dalszej kolejności należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji wody grzewczej, ciśnienie wstępne w naczyniu (naczyniach) wzbiorczym wody grzewczej oraz ciśnienie poduszki powietrznej w naczyniu. Serwisant czyści i kontroluje również drożność oraz szczelność odpływu kondensatu.  
  • Kolejny kluczowy krok to inspekcja instalacji wodnej w obrębie kotła pod kątem nieszczelności oraz kontrola wymiennika ciepła. W razie potrzeby serwisant może również wykonać płukanie wymiennika spaliny-woda odpowiednimi środkami chemicznymi, co pozwala usunąć z niego zanieczyszczenia i osady (głównie kamień kotłowy). Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku wymiennika płytowego c.w.u.
  • Podczas przeglądu serwisant sprawdza także zawór bezpieczeństwa, działanie zaworu przełącznego c.o.-c.w.u. pod kątem obecności zanieczyszczeń/kamienia kotłowego oraz stan czujknia temperatury kotła i czujnika temperatury c.w.u. W razie potrzeby przeprowadza czyszczenie elementów z osadów z kamienia kotłowego.  
  • Do czynności serwisowych w czasie przeglądu zalicza się także kontrolę zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym spalin, kontrolę elektrody zapłonowej oraz jonizacyjnej i stanu izolacji termicznych komory spalania, czyszczenie wymiennika spaliny-woda, palnika i wentylatora a także analizę spalin i sprawdzenie czujnika temperatury spalin.    
  • Przegląd powinien obejmować również kontrolę regulatora – serwisant sprawdza czy kocioł osiąga zadane wartości temperatur c.o. oraz c.w.u. i wykonuje test zabezpieczeń termicznych. Sprawdza także podłączenia zasilania elektrycznego wewnątrz regulatora oraz podłączenie osprzętu pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji.

Regularna konserwacja kotła pozwala utrzymywać go w dobrej kondycji i wydłużyć żywotność jego kluczowych komponentów, co przekłada się na wieloletnią bezproblemową pracę urządzenia.