Vitomax HW-EH

Hybrydowy kocioł wodny

Mamy przyjemność zaprezentować kocioł hybrydowy do zastosowań przemysłowych, będący połączeniem standardowego kotła płaszczowego i elektrycznych podgrzewaczy kołnierzowych.

Zakres wyjściowy: 0,78 do 20,7 MW*
H2 ready
Kompensacja obciążenia szczytowego
Redukcja emisji gazów spalinowych

Państwa lokalny partner handlowy firmy Viessmann udzieli Państwu indywidualnego doradztwa

Znajdź partnera handlowego już teraz
Zoptymalizowany proces rozruchu

Poprzez wykorzystanie energii elektrycznej

H2 ready

Umożliwia proporcjonalne wykorzystanie wodoru

Kompensacja szczytów obciążenia i większy zakres normalny

Zapewnienie lepszego zarządzania w przypadku częściowego zmniejszenia obciążenia

Redukcja emisji gazów spalinowych

Z COx lub NOx

Wyższa wydajność

W porównaniu z modelami, które działają tylko na paliwach kopalnych

Zmniejszone zużycie paliw kopalnych

Tym samym niższe koszty całkowite podczas eksploatacji

Wysokie bezpieczeństwo dostaw

Jeśli kopalne źródła energii zawiodą

Szybka dostępność energii cieplnej

Poprzez elektryczne zatrzymywanie ciepła

Łatwe utrzymywanie ciepła

W ten sposób unika się niepotrzebnych cyklów pracy palnika

Kocioł hybrydowy Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH

Vitomax HW-EH / LW-EH: hybrydowe kotły do przemysłowego wytwarzania ciepłej wody użytkowej

Dzięki wysokociśnieniowym (HW-EH) i niskociśnieniowym (LW-EH) kotłom grzewczym Viessmann Vitomax można przyczynić się do transformacji energetycznej. Dzieje się tak, ponieważ kotły hybrydowe oprócz paliw kopalnych wykorzystują częściowo energię elektryczną do wytwarzania ciepła. Zasada "power-to-heat" umożliwia ekonomiczne wykorzystanie zasobów i jednocześnie redukuje emisję spalin podczas wytwarzania ciepłej wody. Ponadto bezproblemowo zazębiające się komponenty rozwiązań systemowych firmy Viessmann zapewniają niezawodną pracę.

Co odróżnia wysoko i niskociśnieniowe kotły grzewcze?

Ważną cechą kotłów grzewczych Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH jest hybrydowy tryb pracy palników ciśnieniowych i elektrycznych wkładów grzewczych. Na tej podstawie oferują one wyższą efektywność niż porównywalne modele wykorzystujące wyłącznie paliwa kopalne. Ma to zalety zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Niższe zużycie oszczędza zasoby skończone i zmniejsza emisję dwutlenku węgla i tlenków azotu. Podczas gdy to ostatnie ma pozytywny wpływ na ślad węglowy firmy, a także opłaty za emisję, niższe zużycie kopalnych źródeł energii aktywnie obniża koszty eksploatacji. Dotyczy to również wykorzystania taniej energii elektrycznej, która może być pobierana z sieci elektrycznej w czasie szczytów produkcyjnych lub wytwarzana samodzielnie przez firmę przy zastosowaniu odpowiedniej technologii. Praca w oparciu o energię elektryczną przyczynia się do wysokiego bezpieczeństwa dostaw: w przypadku awarii kopalnych źródeł energii można ją proporcjonalnie zniwelować. W ten sposób można ograniczyć przerwy w przebiegu procesów.

Wykorzystanie paliw alternatywnych

Dodatkowe oszczędności zasobów kopalnych możliwe są dzięki zastosowaniu paliw biogenicznych i wodoru. Kotły hybrydowe Vitomax HW-EH / LW-EH są bowiem w 100 procentach gotowe do pracy z H2 i umożliwiają pracę zarówno z ciekłymi, jak i gazowymi biogennymi nośnikami energii.

Optymalna praca kotłów hybrydowych Vitomax HW-EH / LW-EH

Energia elektryczna wykorzystywana jest do optymalizacji procesu rozruchu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie spadku temperatury spalin poniżej punktu rosy. Po osiągnięciu stanu roboczego kocioł przełącza się na paliwo podstawowe lub jest ono włączane. Umożliwia to również zastosowanie źródeł energii, które mają niski punkt rosy spalin lub których składniki kondensatu byłyby szkodliwe. Zwiększony zakres normalny i kompensacja szczytów obciążenia umożliwiają także zapewnienie lepszego zarządzania w przypadku częściowego zmniejszenia obciążenia. Elektryczna retencja ciepła kotłów hybrydowych Vitomax HW-EH / LW-EH oferuje korzyści w użytkowaniu. Oprócz szybkiej dostępności energii cieplnej, retencja ciepła pozwala uniknąć niepotrzebnych cykli pracy palnika. Zapobiega to zużyciu, przyczynia się do dłuższej żywotności komponentów i obniża koszty.

Dane techniczne

  • Wydajności:  0.78 do 20.7 MW*
  • Stosunek spalania do energii elektrycznej zależy od proporcji prądu i poziomu ciśnienia, maks. ~ 5:1
  • Wyższe moce i ciśnienia na życzenie

* W zależności od aktualnego komponentu i ciśnienia znamionowego

Wkłady grzewcze umożliwiają efektywne wykorzystanie energii elektrycznej

Kotły hybrydowe Viessmann Vitomax HW-EH / LW-EH posiadają do dwóch wkładów grzewczych, które przetwarzają energię elektryczną w ciepło. To z kolei służy do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Grzejniki wkładów są "grzejnikami kołnierzowymi" i są podłączone do kotła za pomocą złączki. W zależności od potrzeb, głębokość zanurzenia wynosi do 4,5 metra. Grubość ścianek do 2,1 milimetra zapewnia wysoką odporność na korozję i obciążenia mechaniczne.

Proszę złożyć zapytanie dotyczące kotłów hybrydowych Vitomax HW-EH / LW-EH

Kotły hybrydowe Viessmann Vitomax umożliwiają przyjazne dla klimatu i ekonomiczne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej w obszarach zastosowań przemysłowych. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przeanalizują z Państwem wymagania dotyczące Państwa projektu. Wspólnie znajdziecie Państwo właściwy system - także w przypadku specyficznych dla danego projektu rozwiązań specjalnych.