Ciepło słoneczne: krótkie wyjaśnienie

Poproś o bezpłatną konsultację
Viessmann Vitosol 100-FM na dachu domu

Każdego dnia słońce emituje darmową energię, z której właściciele domów mogą korzystać dzięki systemowi solarnemu. Instalacja solarna jest bardzo prosta: kolektory wychwytują ciepło promieniowania i zamieniają je na energię cieplną, a następnie jednostka magazynująca pochłania ciepło. W zależności od wielkości systemu, ciepło to może być następnie wykorzystane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub jako wspomaganie centralnego ogrzewania.

Kolektory

Kolektory płaskie, takie jak Vitosol 100-FM lub Vitosol 200-FM, składają się z izolowanej termicznie ramy aluminiowej pokrytej wysokoprzezroczystym szkłem specjalnym, skierowanym w stronę słońca. Dzięki temu duża część promieniującego ciepła trafia do wnętrza kolektorów, gdzie uderza w absorber. Element ten nagrzewa się i przekazuje energię cieplną do medium słonecznego, które przepływa przez meandrujące rury wewnątrz kolektora.

Kolektory próżniowe, takie jak Vitosol 200-TM lub Vitosol 300-TM, składają się z pojedynczych rur połączonych ze sobą kolektorem. W rurkach znajduje się absorber i nośnik ciepła. Ten ostatni odparowuje podczas ogrzewania, skrapla się na kolektorze i przekazuje energię słoneczną do płynu solarnego (medium solarnego). Próżnia w rurach kolektora zmniejsza straty ciepła i zapewnia efektywne funkcjonowanie instalacji solarnej.

Kolektory słoneczne firmy Viessmann posiadają opatentowane wyłączenie zależne od temperatury ThermProtect. W przypadku kolektorów płaskich polega ono na zastosowaniu specjalnej powłoki absorpcyjnej, która zmienia swoje właściwości wraz ze zmianą temperatury. Jeśli temperatura kolektora wzrośnie powyżej punktu wyłączenia, zmiana w strukturze kryształu powoduje wypromieniowanie większej ilości ciepła. Temperatura kolektora wówczas spada, a kolektorom słonecznym nie grozi już przegrzanie. W kolektorach próżniowych, takich jak Vitosol 300-TM lub 200-TM, wyłączenie zależne od temperatury działa poprzez samoregulujący się przewód cieplny. Zapobiega to kondensacji czynnika w rurkach cieplnych, gdy ich temperatura wzrośnie powyżej 150 stopni Celsjusza. Funkcja wyłączenia zależnego od temperatury ThermProtect działa bez dodatkowych komponentów. Upraszcza ona projektowanie instalacji solarnych i zapewnia bezpieczną pracę wszystkich nowych kolektorów słonecznych firmy Viessmann.

Zasobnik termiczny buforuje energię słoneczną w domu

Jeśli podaż energii słonecznej jest większa niż zapotrzebowanie na ciepło w domu, zasobnik solarny absorbuje energię z instalacji słonecznej przed jej późniejszym oddaniem do odbiorców. Pomaga to zapewnić, że jak najwięcej ciepła słonecznego może być wykorzystane w domu. Rodzaj zastosowanego zasobnika energii zależy od funkcji systemu solarnego. Jeżeli instalacja jest wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, nasi partnerzy handlowi instalują zasobnik c.w.u. Jeżeli instalacja solarna jest wykorzystywana jako wspomaganie ogrzewania, wówczas montują oni zasobnik buforowy.

Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej dla instalacji solarnych

Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej, takie jak Vitocell 100-B/-W, są napełniane ciepłą wodą. Wyposażone są one w dwa wymienniki ciepła z wężownicą, które podobnie jak grzałki zanurzeniowe umieszczone są w zbiorniku. Podczas gdy dolny wymiennik ciepła prowadzi gorący czynnik solarny przez zasobnik, górny wymiennik ciepła podłączony jest do kotła, np. gazowego kotła kondensacyjnego Vitodens 300-W. Jeśli wydajność instalacji solarnej nie wystarcza do doprowadzenia ciepłej wody użytkowej do wymaganych temperatur, regulator uruchamia drugi generator ciepła. W ten sposób z rur wypływa zawsze ciepła woda użytkowa, także w pochmurne dni lub przy szczególnie dużym zapotrzebowaniu. Proces ten jest szczególnie efektywny, gdy wszystkie elementy instalacji są do siebie perfekcyjnie dopasowane, jak w przypadku pakietu solarnego Vitosol 141-FM do podgrzewu ciepłej wody użytkowej firmy Viessmann.

Zasobnik buforowy wody grzewczej dla systemów solarnych do wspomagania ogrzewania

Jeżeli instalacja solarna ma pracować jako wspomaganie ogrzewania, to montuje się zasobnik buforowy wody grzewczej. Jest on wypełniony wodą grzewczą, która poprzez wymiennik ciepła jest ogrzewana ciepłem słonecznym. Jeżeli to ciepło nie wystarcza do osiągnięcia wymaganych temperatur, to dodatkową energię dostarcza gazowa instalacja grzewcza firmy Viessmann, instalacja grzewcza na drewno lub pompa ciepła.

Ciepło słoneczne: funkcjonalność opiera się na obiegu solarnym

Obieg solarny zapewnia, że ciepło z kolektorów dociera do domu. Łączy on elementy instalacji i jest wypełniony medium solarnym (mieszaniną wody i środka przeciw zamarzaniu). Medium jest podgrzewane w kolektorach słonecznych i pompowane przez pompę do zasobnika. Tutaj czynnik uwalnia energię cieplną, ogrzewając zasobnik i ochładzając się przy okazji. Następnie przepływa z powrotem do kolektorów słonecznych na dachu i cykl może być kontynuowany. Aby system solarny mógł osiągnąć swój pełny potencjał, konieczne jest zastosowanie szeregu armatury zabezpieczającej.