Płyn solarny: właściwości i właściwe postępowanie

Poproś o bezpłatną konsultację

Płyn solarny transportuje ciepło z kolektorów słonecznych na dachu do zasobnika w domu. Składa się on z wody i środka przeciw zamarzaniu, dzięki czemu czynnik przenoszący ciepło nie zamarza, nawet w zimie. Ponieważ czynnik ulega pewnym oznakom starzenia, ważne jest, aby w regularnych odstępach czasu sprawdzać wartość pH i zawartość środka przeciw zamarzaniu. Tutaj dowiesz się o właściwościach i specyfikacjach dotyczących obsługi medium solarnego.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem w instalacji solarnej zapewnia całoroczną pracę

Gdy świeci słońce, kolektory w instalacji solarnej nagrzewają się. Przekazują one energię cieplną do medium, które następnie przepływa do zasobnika. Tam poprzez wymiennik ciepła przekazuje energię na ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową. Medium przekazujące ciepło przepływa z powrotem do kolektora słonecznego i proces zaczyna się od nowa.

Podstawą medium solarnego jest woda. Jeśli temperatury zewnętrzne spadłyby poniżej zera, a promieniowanie słoneczne nie wystąpiłoby, medium zamarzłoby, rozszerzyło się i potencjalnie uszkodziłoby ważne części instalacji. Aby temu zapobiec, czynnik solarny zawiera środek przeciw zamarzaniu. Z reguły jest to glikol propylenowy.

Czynnik solarny: właściwości zmieniają się w czasie

Zastosowany glikol 1,2-propylenowy jest łagodnie palny, nietoksyczny, biodegradowalny i nie wymaga oznakowania według kryteriów UE. Środek przeciw zamarzaniu do systemów solarnych ma temperaturę wrzenia 188 stopni Celsjusza i chroni przed zamarzaniem do -21,5 stopni Celsjusza przy zawartości 40 procent objętości.

Ponieważ glikol jest substancją organiczną, na której często pojawiają się oznaki starzenia, stosowane przez firmę Viessmann nośniki ciepła, takie jak Tyfocor LS, zawierają ochronę przeciwstarzeniową. Buforowanie alkaliczne utrzymuje wartość pH w zakresie alkalicznym przez dłuższy czas i sprzyja ochronie przed korozją. To z kolei ma korzystny wpływ na żywotność całej instalacji.

Sprawdzenie zawartości środka zapobiegającego zamarzaniu i wartości pH podczas konserwacji

Ze względu na normalne oznaki starzenia się, ważne jest, aby w ramach corocznej konserwacji systemu grzewczego sprawdzać nośnik ciepła. Wykonawcy instalacji grzewczych sprawdzą wartość pH i zawartość środka zapobiegającego zamarzaniu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez korozję lub mróz.

Konstrukcja instalacji ma wpływ na żywotność czynnika solarnego.

W mniejszych instalacjach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wykonawcy instalacji powinni wymieniać lub uzupełniać czynnik solarny średnio co dziesięć lat. Jeśli jest to instalacja solarna do wspomagania centralnego ogrzewania, może to być konieczne wcześniej. Jest to spowodowane przestojami bez odbioru ciepła w okresie letnim. W takich okresach temperatura nośnika ciepła wzrasta tak bardzo, że może dojść do pęknięcia lub złamania cząsteczek. W efekcie zwiększa się tworzenie kwasów, a rury i pompy mogą się zapychać.

Powłoka ThermProtect firmy Viessmann automatycznie wyłącza kolektory płaskie i rurowe po przekroczeniu określonej temperatury. Dzieje się tak niezależnie od rodzaju konstrukcji, projektu czy montażu i skutecznie chroni przed pękaniem medium.

W przypadku pojawienia się oznak starzenia należy uzupełnić lub wymienić czynnik solarny.

Jeśli wartość pH i zawartość środka przeciw zamarzaniu nie mieszczą się w zalecanym zakresie, wykonawca instalacji grzewczej musi uzupełnić czynnik solarny. Zastosowany czynnik zależy od medium znajdującego się już w instalacji, które można rozpoznać na podstawie czynników, w tym jego koloru. Przykładowo fioletowy Tyfocor G-LS może być mieszany z Tyfocorem LS. Jeśli dodatków nie da się połączyć, wykonawca instalacji grzewczej wymieni cały czynnik w instalacji solarnej.

Z tymi problemami może pomóc Państwu wykonawca instalacji grzewczej

Czynnik grzewczy zmieszany z glikolem krąży w instalacji solarnej w sposób materialnie odseparowany. Nie miesza się ani z wodą grzewczą, ani z wodą użytkową, nie stwarzając zagrożenia dla innych instalacji. W przypadku wycieku czynnika z instalacji solarnej lub obecności czynnika solarnego w ciepłej wodzie użytkowej, należy zwrócić się do wykonawcy instalacji grzewczej. On niezawodnie zlikwiduje nieszczelności i uzupełni czynnik grzewczy. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy medium z instalacji solarnej dostanie się do CWU, instalator przepłucze instalację do momentu, gdy nie będzie już żadnych pozostałości. W międzyczasie należy powstrzymać się od spożywania wody.