Efektywne ogrzewanie klimatyzatorem - jak to działa

Zamówienie na konsultację

Zaawansowane systemy klimatyzacyjne tworzą ogólny komfort termiczny dla osób przebywających w danym pomieszczeniu lub budynku. Oprócz chłodzenia, mogą być również wykorzystywane do ogrzewania. Przy założeniu, że warunki są odpowiednie, może to być nawet bardzo wydajne. Poniżej dowiesz się więcej o tym, kiedy ogrzewanie klimatyzatorem ma sens, o czym należy pamiętać i jak prawidłowo oszacować koszty.

W jaki sposób klimatyzator działa jako grzejnik

Jeśli klimatyzator ma grzać i chłodzić w jednym, musi być wyposażony w odwracalny obieg czynnika chłodniczego. W tradycyjnej funkcji chłodzenia klimatyzatora, obieg zapewnia transport energii cieplnej z pomieszczenia na zewnątrz. W przypadku odwrotnym, ciepło jest pobierane z powietrza zewnętrznego i uwalniane do pomieszczeń. W uproszczeniu proces ten działa w następujący sposób:

  1. Wentylator zasysa powietrze zewnętrzne i kieruje je do parownika.
  2. Krążący w parowniku czynnik chłodniczy odparowuje i trafia do sprężarki.
  3. Para czynnika chłodniczego jest następnie sprężana, co powoduje jej nagrzewanie.
  4. W skraplaczu para czynnika chłodniczego oddaje ciepło do powietrza w pomieszczeniach.
  5. Następnie czynnik chłodniczy ponownie się skrapla i cykl rozpoczyna się od nowa.

Jeśli chcieliby Państwo wykorzystać swój klimatyzator również do ogrzewania, mogą Państwo wybrać z oferty urządzeń firmy Viessmann. Oprócz klimatyzatorów split Vitoclima 200-S i 300-S funkcję tę oferuje również klimatyzator multi split 200-S.

Porównanie pompy ciepła i klimatyzatora

Patrząc na funkcje pompy ciepła i klimatyzatora widać, że obie ogrzewają w podobny sposób. Jednak pompy ciepła mogą nie tylko podgrzewać powietrze w pomieszczeniu, ale także dostarczać ciepłą wodę użytkową. Z kolei klimatyzator może również optymalizować wilgotność i jakość powietrza. Na przykład klimatyzatory Viessmann Vitoclima wyposażone są w filtr IFD, który redukuje drobne pyły, bakterie i wirusy w powietrzu.

Czynniki wpływające na ekonomiczną eksploatację

Nie ma jednej odpowiedzi na to, czy ogrzewanie klimatyzatorem jest odpowiednie w Twoich warunkach. Jego efektywność zależy od wielu czynników. Oprócz stanu energetycznego budynku, ważna jest również temperatura zewnętrzna i rodzaj zasilania. Pewną rolę odgrywają również właściwości urządzenia.

Jeśli budynek traci dużo energii przez swoją powłokę zewnętrzną z powodu niewystarczającej izolacji termicznej, klimatyzator musi więcej grzać, aby osiągnąć komfortową temperaturę. To zwiększa zużycie energii. Z drugiej strony, dobrze zaizolowane nowe budynki oferują optymalne warunki. Urządzenia klimatyzacyjne mogą być jednak montowane również w zmodernizowanych budynkach.

To, czy ogrzewanie klimatyzatorem jest ekonomiczne w dużej mierze zależy od pory roku. Jeśli wiosną i jesienią temperatury są stosunkowo łagodne, klimatyzatory bardzo szybko osiągają wymaganą temperaturę i pracują z dużą wydajnością. Wydajność ta maleje w miarę jak powietrze na zewnątrz staje się chłodniejsze. Klimatyzatory nie są zalecane do ogrzewania w temperaturach poniżej zera. Aby jednak ogrzewać wydajnie bez względu na temperaturę, idealnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ich jako nagrzewnicy wspomagającej. Jeśli klimatyzator przejmie ogrzewanie wiosną i jesienią, sezon grzewczy dla głównego generatora ciepła może zostać skrócony. Jeśli ten generator ciepła jest zasilany paliwami kopalnymi, zużycie zasobów i emisjaCO2 zostaną znacznie zmniejszone.

Klimatyzatory działają na energię elektryczną. Paliwa kopalne nie są wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania ciepła. Z ekologicznego punktu widzenia, przy ogrzewaniu klimatyzatorem sensowne jest korzystanie z ekologicznego prądu. Najlepiej, jeśli energia elektryczna do pracy będzie pochodzić z własnej instalacji fotowoltaicznej (PV). Samodzielnie wytworzony prąd zwiększa niezależność od dostawców energii i wahań cen prądu. Klimatyzatory firmy Viessmann są już fabrycznie przystosowane do pracy z energią fotowoltaiczną.

Jeśli klimatyzator ma być wykorzystywany jako grzejnik, ważne są również właściwości urządzenia. Do celów grzewczych szczególnie nadają się klimatyzatory typu split. Urządzenia te posiadają jednostkę zewnętrzną i jedną lub więcej jednostek wewnętrznych - po jednej dla każdego ogrzewanego pomieszczenia. Regulacja mocy w zależności od zapotrzebowania dzięki technologii inwerterowej zapewnia wydajną i energooszczędną pracę. Ponadto istotna jest również moc grzewcza klimatyzatora. Określa ona, ile energii klimatyzator może przyjąć i odprowadzić do ogrzewania w danej jednostce czasu. Doświadczony instalator może pomóc w prawidłowym zaprojektowaniu urządzenia. Jest on oczywiście niezbędny do wykonania instalacji.

Prawidłowa interpretacja wartości SCOP

Sezonowy współczynnik wydajności (SCOP) odzwierciedla efektywność energetyczną w pracy całorocznej. Uwzględnia on również takie czynniki jak zużycie przy pracy z częściowym obciążeniem. Jest to istotne na przykład w przypadku klimatyzatorów z technologią inwerterową, które dostosowują swoją moc do rzeczywistego zapotrzebowania. Wartość SCOP wynosząca 6,2 kilowata (kW) oznacza, że z 1 kW energii elektrycznej wytwarzane jest 6,2 kW ciepła. 5,2 kW energii cieplnej pochodzi z otaczającego powietrza.

Koszty ogrzewania za pomocą klimatyzatora

Koszty energii elektrycznej w przypadku ogrzewania za pomocą klimatyzatora mogą być bardzo różne. Można je jednak oszacować na podstawie mocy, okresu eksploatacji i ceny energii elektrycznej: przy mocy dwóch kilowatów (kW) i cenie energii elektrycznej 0,40 euro za kilowatogodzinę (kWh) ogrzewanie za pomocą klimatyzacji kosztuje 0,80 euro za godzinę. Jeśli system działa przez dwanaście godzin dziennie, oznacza to koszt 9,60 euro. W przeliczeniu na miesiąc byłoby to 288 euro. Jeśli dwa pomieszczenia mają być temperowane po jednym urządzeniu, to będzie to kwota 576 €.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nie każdy klimatyzator może pracować jako grzejnik. Warunkiem koniecznym do pracy w trybie ogrzewania jest odwracalny obieg czynnika chłodniczego. Odpowiednie informacje można znaleźć w dokumentacji produktu. Ogrzewać można również za pomocą klimatyzatorów split Viessmann Vitoclima.

Podczas ogrzewania za pomocą klimatyzatora powstaje hałas roboczy. Jednak zaawansowane urządzenia mają wentylatory o zmiennej prędkości i zaawansowane koncepcje izolacji akustycznej. W rezultacie jednostka wewnętrzna jest co najwyżej tak głośna jak pracująca lodówka i wynosi do 45 decybeli (dB).

Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury, a także utrzymanie wilgotności na wymaganym poziomie. Z reguły sterowanie odbywa się za pomocą pilota. Modele z interfejsem WiFi mogą być również sterowane za pomocą smartfona.

Do montażu klimatyzatora typu split niezbędny jest otwór w ścianie. W nowym budynku można to jednak uwzględnić na etapie planowania. Jeśli klimatyzator ma pełnić również funkcję grzejnika, warto wcześniej poinformować o tym instalatora. Dzięki temu będzie on mógł odpowiednio dostosować sytuację montażową. Na przykład zainstalowanie jednostki wewnętrznej blisko podłogi zmniejsza przepływ powietrza.

Zalety i wady ogrzewania za pomocą klimatyzatora

KorzyściWady
Regulacja jakości i wilgotności powietrzaKonieczność wiercenia ścian
Szybkie ogrzewanie pomieszczeńJedna jednostka wewnętrzna na pomieszczenie
Wsparcie centralnego ogrzewaniaWysokie koszty energii elektrycznej przy nieekonomicznej eksploatacji
Brak konieczności stosowania grzejników  
Tańsze niż klasyczne generatory ciepła  
Wyższe zużycie własne energii elektrycznej z PV  
Mniejsze uzależnienie od paliw kopalnych