Jak działa powietrzna pompa ciepła

Poproś o bezpłatną konsultację

Powietrzna pompa ciepła jest w stanie pozyskiwać ciepło z otaczającego powietrza nawet przy niskich temperaturach do minus 20 stopni Celsjusza. Nawet w takiej temperaturze zastosowany czynnik chłodniczy będzie parował.

Proces cyklu chłodniczego jako element sposobu działania

Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje powietrze otoczenia jako źródło ciepła, aby dostarczyć ciepło do całego budynku. Podczas pracy wbudowany wentylator aktywnie zasysa powietrze i kieruje je do wymiennika ciepła - parownika. Wewnątrz niego znajduje się krążący czynnik chłodniczy, którego stan fizyczny zmienia się w niskich temperaturach ze względu na właściwości termiczne. W kontakcie z "ciepłym", dostarczanym z zewnątrz powietrzem, ogrzewa się on aż do momentu, gdy ostatecznie zaczyna odparowywać. Ponieważ temperatura powstałej pary jest jeszcze stosunkowo niska, para nadal płynie do napędzanej elektrycznie sprężarki. W ten sposób wzrasta ciśnienie, co powoduje również wzrost temperatury. Gdy para czynnika chłodniczego osiągnie wymagany poziom temperatury, przepływa do kolejnego wymiennika ciepła - skraplacza. Tutaj przekazuje swoje ciepło do systemu grzewczego i skrapla się.

Uzyskane w ten sposób ciepło może być wykorzystane do ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zanim schłodzony czynnik chłodniczy będzie mógł zostać ponownie podgrzany i sprężony, najpierw przepływa przez zawór rozprężny. Powoduje to spadek ciśnienia i temperatury do poziomu początkowego, po czym cykl może zostać powtórzony.

Powietrzna pompa ciepła

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują do ogrzewania darmową energię z otaczającego powietrza. Idealnie nadają się do projektów modernizacyjnych i pozwalają na elastyczną lokalizację.

Ciepło z powietrza

[1] Powietrzna pompa ciepła Vitocal
[2] Zasobnik ciepłej wody użytkowej
[3] Zasobnik buforowy wody grzewczej

Ciepło z powietrza (z jednostką zewnętrzną)

[1] Powietrzna pompa ciepła Vitocal split
[2] Zasobnik ciepłej wody użytkowej
[3] Zasobnik buforowy wody grzewczej
[4] Jednostka zewnętrzna

Zoptymalizowane komponenty zapewniają ekonomiczną eksploatację

Nowoczesne powietrzne pompy ciepła firmy Viessmann charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością i osiągają współczynnik efektywności (COP) do 4,0 przy temperaturze zewnętrznej 2 stopni Celsjusza i temperaturze zasilania 35 stopni Celsjusza. COP oznacza chwilowy stosunek zainwestowanej energii napędowej do wytworzonego ciepła użytkowego. Tak wysoką wartość można osiągnąć tylko poprzez skoordynowanie komponentów. W tym przypadku energooszczędna pompa o wysokiej sprawności, wentylator o zmiennej prędkości obrotowej, sprężarka z uchwytami antywibracyjnymi i elektroniczny zawór rozprężny zapewniają najwyższy możliwy poziom efektywności. Powietrzne pompy ciepła firmy Viessmann należą ponadto do najcichszych dostępnych urządzeń i są zoptymalizowane pod kątem wykorzystania samodzielnie wytworzonego prądu z instalacji fotowoltaicznych.

Poprawa oceny cyklu życia dzięki zielonej energii elektrycznej

Ogrzewanie energią ekologiczną jest uważane za odpowiedzialne za klimat. W zależności od mocy i temperatury zewnętrznej, w postaci energii elektrycznej trzeba wykorzystać zwykle tylko ułamek energii napędowej. Od pewnego czasu wiele zakładów energetycznych oferuje również specjalne taryfy dla pomp ciepła, które są nie tylko atrakcyjniejsze finansowo niż standardowe taryfy dla energii elektrycznej, ale również bardziej ekologiczne. Dzięki połączeniu wydajnej powietrznej pompy ciepła i ekologicznej energii elektrycznej, właściciele systemów chronią jednocześnie własne portfele i środowisko.

Chłodzenie za pomocą powietrznej pompy ciepła

Chociaż podstawowym zadaniem powietrznej pompy ciepła jest ogrzewanie, to dzięki pracy w trybie rewersyjnym można ją wykorzystać również do chłodzenia. Zapewnia to przyjemny klimat życia we wszystkich pomieszczeniach, nie tylko w chłodniejszych miesiącach roku, ale także w miesiącach cieplejszych. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule na temat chłodzenia pasywnego i aktywnego.