Moduł internetowy Vitoconnect OT2

Moduł komunikacyjny Vitoconnect OT2 to interfejs między kotłem a aplikacją do obsługi systemu grzewczego i do zdalnej opieki serwisowej po przez ViGuide. Jest on podłączony bezpośrednio do regulatora kotła za pomocą kabla.

W Vitoconnect OT2 wdrożono kompleksową koncepcję bezpieczeństwa, która pomyślnie przeszła test CE.

Zakres dostawy

● Moduł komunikacyjny Vitoconnect OT2 , do montażu na ścianie
● Przewód zasilający z wtyczką zasilającą (długość 1,5 m)
● Przewód łączący z moduł z kotłem (3 m)

Komunikacja

● Poprzez interfejs Opentherm z automatyką kotła
● Przez WLAN z routerem DSL

Przyłącza

● Wtykowy zasilacz do zasilania (230 V / 50 Hz)
● Kabel połączeniowy do modułu Vitoconnect OT2 do kotła
● Komunikacja WLAN do połączenia z Internetem

Wskazówki!

● Przed uruchomieniem sprawdź wymagania systemowe dotyczące komunikacji za pośrednictwem lokalnych sieci IP / WLAN.
● Do działania Vitoconnect OT2 wymagane jest stałe łącze internetowe (taryfa ryczałtowa bez limitu czasu i transferu danych)


Obsługiwane regulatory

Vitoconnect OT2 jest kompatybilny ze wszystkimi nowymi urządzeniami grzewczymi Viessmann z interfejsem OpenTherm, które zostały wyprodukowane po październiku 2017 r. oraz dodatkowo w następujących modelach:

● Vitodens 1xx W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD) 
● Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)


Dokumentacja


Uwagi

Ustawienia zapory Firewall

● Port 443 (HTTPS) i port 123 (NTP) muszą być otwarte
● Adres MAC jest wydrukowany na etykiecie urządzenia


Złącze Optolink

Vitoconnect OPTO2

Jeśli twój kocioł grzewczy ma złącze OPTOLINK (zaznaczone na czerwono), będziesz potrzebował Vitoconnect OPTO2.