Wydarzenia

Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Bielsku-Białej i Zebrzydowicach

Gminy Bielsko-Biała i Zebrzydowice ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii (OZE) w domach jednorodzinnych, obejmujący m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Na jaki grant mogą liczyć beneficjenci i kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Gminy Bielsko-Biała i Zebrzydowice przystąpiły do projektu, który ma na celu wspieranie mieszkańców w instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w ich domach. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup i montaż instalacji takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Projekt ten ma na celu nie tylko redukcję kosztów energii w gospodarstwach domowych, ale także ochronę środowiska i zwiększenie udziału energii odnawialnej w lokalnym bilansie energetycznym.
  

Kluczowe informacje o projekcie “Odnawialne źródła energii dla Bielska-Białej i Zebrzydowic”

Rodzaje instalacji objętych dofinansowaniem:

 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne;
 • instalacje fotowoltaiczne,
 • magazyny energii elektrycznej,
 • magazyny energii cieplnej.

Wysokość dofinansowania:

Dofinansowanie pokrywa do 85% kosztów kwalifikowanych netto, jednak nie więcej niż maksymalna wysokość grantu, czyli:   

 • do 25 500 zł w przypadku pompy ciepła (na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody lub tylko ogrzewania);
 • do 5 100 zł w przypadku magazynu energii cieplnej;
 • do 20 400 zł w przypadku magazynu energii elektrycznej;
 • do 8 500 zł w przypadku kolektorów słonecznych;
 • do 11 900 zł w przypadku fotowoltaiki.

Liczba grantów dla obu gmin:

Liczba grantów dla obu gmin jest ograniczona i wygląda następująco:

 • 120 magazynów energii elektrycznej przeznaczonych do magazynowania energii produkowanej przez istniejące instalacje OZE,
 • 60 magazynów energii cieplnej przeznaczonych do magazynowania energii produkowanej przez istniejące instalacje OZE,
 • 30 instalacji pompy ciepła,
 • 60 instalacji kolektorów słonecznych + magazyn energii cieplnej,
 • 210 instalacji pompy ciepła + magazyn energii cieplnej,
 • 30 zestawów kolektorów termicznych + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej,
 • 360 zestawów instalacji fotowoltaicznych + pompa ciepła + magazyn energii elektrycznej,
 • 120 instalacji fotowoltaicznej + magazyn energii elektrycznej.

Z powodu organicznej liczy grantów nie warto zwlekać ze składaniem wniosku o dofinansowanie.

Okres i miejsce składania wniosków:

Wnioski można składać od 1 lipca (godz. 8:00) do 2 sierpnia (godz. 12.00) 2024 r. Wnioski dla mieszkańców Bielska-Białej przyjmowane są w Bielskim Centrum Kultury. Mieszkańcy Zebrzydowic mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
  

Dlaczego warto inwestować w OZE?

Inwestycja w odnawialne źródła energii to krok ku przyszłości. Poza oczywistymi korzyściami finansowymi, takie rozwiązania przyczyniają się do ochrony środowiska, redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Dofinansowanie jest doskonałą okazją do modernizacji domów w sposób ekologiczny i ekonomiczny.

Więcej informacji na temat naboru deklaracji udziału w projekcie “Odnawialne źródła energii dla Bielska-Białej i Zebrzydowic” znaleźć można na stronie: https://bielsko-biala.pl/aktualnosci-2