Seria produktów Vitotrans 353

Moduły świeżej wody służą do komfortowego, higienicznego podgrzewu wody użytkowej zgodnie z zasadą przepływowego podgrzewacza wody. Inaczej niż w konwencjonalnym zasobniku ciepłej wody użytkowej, woda przeznaczona do spożycia nie jest wykorzystywana do magazynowania energii, lecz jest podgrzewana dopiero w razie wystąpienia zapotrzebowania za pomocą wydajnego, płytowego wymiennika ciepła. Energia do podgrzewu ciepłej wody użytkowej jest pozyskiwana z zasobnika buforowego wody grzewczej, który można ogrzać przy zastosowaniu bardzo różnych systemów, takich jak systemy solarne, kotły na paliwo stałe, tradycyjne kotły olejowe/gazowe, pompy ciepła i inne.

Moduły świeżej wody Vitotrans 353 gwarantują przy dużych różnicach w poborze stałą temperaturę wody na wylocie, w zaworze ciepłej wody użytkowej. Obroty wysokowydajnych pomp obiegowych najnowszej generacji są kontrolowane przez wydajny regulator, co umożliwia optymalne dostosowanie przepływu objętościowego wody grzewczej do aktualnego poboru. Vitotrans 353 zapewnia w ten sposób idealny komfort, optymalną higienę i nowoczesną, energooszczędną eksploatację.

Vitotrans 353 jest dostępny w pięciu różnych wariantach. W wersji podstawowej – do montażu ściennego – typy PBS (pobór 25 l/min), PBM (pobór 48 l/min) i PBL (pobór 68 l/min).


Zalety

  • Różnorodność zastosowań dzięki możliwości poboru dużej ilości wody: np. w domach jedno- i dwurodzinnych, obiektach sportowych, domach seniora
  • Dzięki zastosowaniu zasady działania przepływowego podgrzewacza wody do dyspozycji jest zawsze świeża ciepła woda użytkowa, nie jest potrzebny pojemnościowy podgrzewacz wody
  • Wstępnie zainstalowany moduł do szybkiego i łatwego montażu na ścianie lub zasobniku – regulator i wysokowydajna pompa obiegowa są zintegrowane i podłączone
  • Kompaktowa konstrukcja sprawia, że integracja z zasobnikiem buforowym wody grzewczej w istniejącej już instalacji grzewczej jest niezwykle prosta
  • Niska wymagana temperatura wody na zasilaniu umożliwia optymalną integrację z niskotemperaturową instalacją grzewczą z systemem solarnym
  • Regulator z wyświetlaczem graficznym i miejscem na kartę SD na potrzeby tworzenia bilansów instalacji
  • Możliwość montażu w układzie kaskadowym bez dodatkowego zewnętrznego regulatora

Higieniczne podgrzewanie CWU w podgrzewaczach przepływowych

Moduły przepływowe służą do komfortowego i higienicznego podgrzewania ciepłej wody użytkowej na zasadzie podgrzewu przepływowego. Odmiennie, niż w zwykłych pojemnościowych podgrzewaczach CWU, woda pitna – będąca środkiem spożywczym – nie jest tu wykorzystywana do magazynowania energii cieplnej, lecz zostaje podgrzana dopiero w trakcie pobierania, w wysokowydajnym płytowym wymienniku ciepła. Energię do podgrzewu CWU pobiera się z zasobnika buforowego wody grzewczej, który z kolei może być ogrzewany przez różne systemy – kolektory słoneczne, kocioł biomasowy, konwencjonalne kotły grzewcze na olej lub gaz, pompy ciepła czy też jeszcze inne systemy.

Moduły przepływowe Vitotrans 353 są w stanie utrzymać zawsze stałą temperaturę CWU na wypływie z armatury czerpalnej, niezależnie od pobieranej ilości wody. Wysokoefektywne pompy obiegowe najnowszej generacji są sterowane bezstopniowo przez zintegrowany regulator tak, by strumień wody grzewczej był optymalnie dostosowany do aktualnego natężenie rozbioru CWU.

Moduły przepływowe Vitotrans 353 zapewniają pełny komfort, optymalną higienę i odpowiadającą z wymaganiom przyszłości energooszczędność.

Dostępne jest pięć różnych typów. W wykonaniu podstawowym – do montażu naściennego –typy PBS (wydajność 25 l/min), PBM (wydajność 48 l/min) i PBL (wydajność 68 l/min).


Moduły przepływowe w wykonaniu podstawowym

Moduły przepływowe w wykonaniu podstawowym

Moduły przepływowe w wykonaniu podstawowym dostarczane są bez pompy cyrkulacyjnej i można je doposażyć w zestaw cyrkulacyjny (osprzęt), do montażu pod izolacją cieplną. Istnieje ponadto możliwość zainstalowania zestawu rozdzielacza powrotu w postaci zaworu trójdrożnego, zamontowanego w pobliżu zasobnika buforowego wody grzewczej. Dla uzyskania większej wydajności można połączyć w kaskadę maksymalnie cztery jednakowe moduły przepływowe. Kaskada nie wymaga zastosowania dodatkowego regulatora, gdyż zintegrowane regulatory modułów komunikują się ze sobą poprzez przewód magistrali komunikacyjnej (BUS).


Moduły przepływowe do montażu na zasobnikach Vitocell

Dwa dalsze typy dostępne są w wykonaniu z cyrkulacją, do zamontowania na zasobniku Vitocell: typ PZS (wydajność 25 l/min) i PZM (wydajność 48 l/min). Te typy modułów dostarczane są z zamontowanym fabrycznie zestawem cyrkulacyjnym i zestawem rozdzielacza powrotu, co ułatwia i przyspiesza ich montaż na zasobniku. Moduły przepływowe w wykonaniu cyrkulacyjnym można kombinować z następującymi zasobnikami buforowymi wody grzewczej Vitocell:

Moduły przepływowe do montażu na zasobnikach Vitocell

Przekrój produktu

Przekrój przez Vitotrans 353