Vitobloc 200

Typ EM-530/660 Wersja SCR

Jednostka kogeneracyjna do pracy z gazem ziemnym

Moc elektryczna: 505 kW
Moc cieplna: 321 + 40 kW
Niski poziom emisji dzięki katalizatorowi SCR
Spokojna praca silników z katalizatorem utleniającym

Państwa lokalny partner handlowy firmy Viessmann udzieli Państwu indywidualnego doradztwa

Znajdź partnera handlowego już teraz
Moc elektryczna

505 kW

Moc cieplna

321 + 40 kW

Niski poziom emisji dzięki katalizatorowi SCR

Ułatwia przestrzeganie limitów emisji

Spokojny bieg silników

Z katalizatorem utleniającym

Całkowicie gotowy do podłączenia

I fabrycznie przetestowany

Uznana technologia

Z ponad 5000 jednostek Vitobloc 200 w użyciu

Sprawdzone systemy zdalnego monitorowania

I układy do automatyzacji

Ogólna efektywność

65.7 %

Całkowita wydajność z opcjonalnym wymiennikiem ciepła spalin

Z dalszą mocą 310 kW odłączoną od spalin: 90,3 %.

Vitobloc 200 typ EM-530/660 wersja SCR

Bloki kogeneracyjne Vitobloc 200 typu EM-530/660 wersja SCR mają moc 505 kWel i 321 + 40 kWth. Agregaty kogeneracyjne doskonale sprawdzają się tam, gdzie ciepło potrzebne jest w sposób ciągły, a wytwarzanie prądu może trwać jak najdłużej. Ze względu na swoją moc agregaty Vitobloc 200 nadają się do zastosowania w nowych i modernizowanych obiektach przemysłowych, handlowych i komunalnych.

Niezawodny i ekonomiczny

Vitobloc 200 spełnia surowe techniczne warunki przyłączeniowe (TAB) operatorów sieci w Niemczech. Do wyposażenia standardowego należą baterie rozruchowe i generator synchroniczny, które umożliwiają pracę bloku kogeneracyjnego także w trybie zastępczym w stosunku do sieci.

Dłuższe okresy międzyprzeglądowe dzięki zintegrowanemu zasilaniu olejem smarowym obniżają koszty eksploatacji i czasy przestoju. Całkowicie gotowe do podłączenia, przetestowane fabrycznie urządzenia zapewniają minimalny nakład pracy przy instalacji i sprawdzone wartości mocy.

System oczyszczania spalin

Układ SCR (selektywnej redukcji katalitycznej) redukuje szkodliwe emisje w spalinach za pomocą płynu AdBlue™. Umożliwia to redukcję NOx. Katalizator oksydacyjny zmniejsza zawartość CO i CnHm.

Aby uniknąć przedwczesnego starzenia się katalizatora, jego temperatura pracy powinna być utrzymywana poniżej 530 °C.

Katalizator jest zainstalowany za silnikiem w rurze wydechowej, gdzie jest łatwy do serwisowania; sonda Lambda dla trybu regulacji Lambda jest zamontowana w układzie wydechowym jednostki kogeneracyjnej bezpośrednio za wylotem silnika.

Szczegóły produktu

Typ

EM-530/660 wersja SCR

Moc elektryczna

530 kW

Moc cieplna

321 + 40 kW

Przekrój poprzeczny produktu