Krótkie wyjaśnienie działania techniki kondensacji oleju

Zamów konsultację z ekspertem już teraz

Jako niezawodne i bogate w energię paliwo, ropa naftowa jest od dawna wykorzystywana do ogrzewania. Jest ona jednak paliwem kopalnym i dlatego jest dostępna tylko w ograniczonych ilościach. Ponadto cena ropy podlega czasem silnym wahaniom i może w konsekwencji mieć negatywny wpływ na koszty ogrzewania. Aby utrzymać koszty na możliwie niskim poziomie, firma Viessmann stawia na sprawdzoną i przyszłościową olejową technikę kondensacyjną.

Olejowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann odzwierciedlają najnowsze standardy techniczne. Dzięki szerokiej gamie różnych mocy do 80 kW są one również idealnie przygotowane do zastosowania w domach jednorodzinnych i dwurodzinnych, jak również w małych budynkach mieszkalnych. Więcej informacji na temat cech i zalet znajdą Państwo w rozdziale Ogrzewanie olejowe.

Zmniejszenie zużycia energii nawet o 35 procent

W samych Niemczech w użyciu jest dziś jeszcze około dwóch milionów systemów grzewczych, które mają więcej niż 25 lat. Ich właściciele często nie zdają sobie sprawy z tego, ile pieniędzy tracą niepotrzebnie na energię, która jest bezsensownie spalana i wychodzi z komina jako niewykorzystane ciepło. Ponadto te stare systemy zanieczyszczają klimat poprzez niepotrzebną emisję CO₂ i przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Dzięki szybkiej wymianie tych systemów na wysokowydajne olejowe systemy kondensacyjne w połączeniu z techniką solarną użytkownicy końcowi mogliby zmniejszyć zużycie energii nawet o 35 procent. Przekłada się to na dziesięć procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego Niemiec, przy jednoczesnej redukcji rocznej emisji CO₂ o 54 miliony ton.

Jak działa olejowy kocioł kondensacyjny?

Kocioł wytwarza ciepło poprzez spalanie paliwa i wykorzystywanie powstałych w ten sposób gorących spalin do podgrzewania wody grzewczej. W przypadku kotłów konwencjonalnych ciepło spalin odprowadzane jest bezpośrednio na zewnątrz. Jest to konieczne, ponieważ w przeciwnym razie para wodna zawarta w spalinach skraplałaby się, gdy tylko spaliny schłodzą się poniżej temperatury punktu rosy. Składniki tego kondensatu są jednak korozyjne, dlatego gorące gazy spalinowe przez długi czas uważane były za nieprzydatne.

Jednak w gorących spalinach - a dokładniej w gorącej parze wodnej - jest jeszcze wystarczająco dużo ciepła, aby wykorzystać je do ogrzewania. To ciepło można odczuć w prosty sposób: jeśli trzymamy rękę nad garnkiem z gotującą się wodą, wcześniej czy później będziemy musieli ją wyciągnąć. Dzieje się tak dlatego, że gorąca para wodna unosi się z wrzątku i skrapla się na dłoni. Podczas kondensacji para uwalnia swoje ciepło utajone, zwane również ciepłem kondensacji.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej instalacji grzewczej na olej opałowy oraz opracowania technologii spalania, która w dłuższym okresie czasu jest bardziej efektywna pod względem wykorzystania zasobów, ważne jest, aby w sposób kontrolowany odzyskać to ciepło i wprowadzić je z powrotem do instalacji grzewczej, przy czym kondensat nie może uszkodzić instalacji ani przewodu kominowego. Dlatego zasada działania olejowej techniki kondensacyjnej obejmuje również celowe skraplanie gorących gazów spalinowych.

W praktyce gorące gazy spalinowe są przepuszczane przez wymiennik ciepła i skraplane za pomocą chłodnej wody powrotnej przed wypuszczeniem ich na zewnątrz. Ze względu na ryzyko korozji niektórych elementów w kondensacie, sam wymiennik ciepła musi być odporny na działanie kwasów i wilgoci. Obie właściwości dotyczą stali nierdzewnej, dlatego też kondensacyjne wymienniki ciepła są wykonane z tego materiału.

To, co je również wyróżnia, to bardzo oszczędna pod względem zajmowanego miejsca konstrukcja oraz solidność. Właściciele instalacji otrzymują na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej firmy Viessmann gwarancję na okres do dziesięciu lat.

Najprościej mówiąc, wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej jest elementem łączącym komorę spalania z grzejnikami. Przepływająca przez wymiennik ciepła woda grzewcza jest podgrzewana przez ciepło spalin i za pomocą pompy transportowana do grzejników. Po znalezieniu się w grzejnikach ogrzewa je i stopniowo ochładza. Następnie przepływa z powrotem do wymiennika ciepła jako "schłodzona" woda powrotna i proces zaczyna się od nowa.

Ponieważ olejowa technika kondensacyjna działa poprzez skraplanie spalin, ważne jest, aby woda powrotna była jak najchłodniejsza. Dla olejowych kotłów kondensacyjnych temperatura punktu rosy wynosi około 49 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura na powrocie jest wyższa, technika kondensacyjna nie działa. Jeśli jest niższa, spaliny oddają ciepło utajone do wody powrotnej i olejowa instalacja grzewcza kondensacyjna musi pracować mniej intensywnie, ponieważ woda grzewcza jest już wstępnie podgrzana. Szczególnie efektywnym sposobem schładzania wody powrotnej jest zastosowanie systemów ogrzewania powierzchniowego, jak np. ogrzewanie podłogowe lub ścienne.

Ważne informacje dotyczące stosowania olejowej techniki kondensacyjnej

W wyniku celowego skraplania pary wodnej zawartej w spalinach powstaje kondensat. Wprawdzie zawiera on składniki kwaśne, ale z reguły może być jeszcze odprowadzany do kanalizacji (nie dotyczy to małych oczyszczalni ścieków) - pod warunkiem, że sam system odprowadzania jest odporny na działanie kwasów. Ważna jest tu wartość pH. Woda ma wartość pH wynoszącą około siedmiu. Wartość ta uważana jest za neutralną. Wszystko poniżej tej wartości jest kwaśne. Wartość pH kondensatu w ropie naftowej wynosi od 1,5 do 3,5. Podstawą do obliczeń jest kodeks postępowania "DWA-A 251" Niemieckiego Stowarzyszenia Wody, Ścieków i Odpadów (DWA). Zaleca się również zasięgnąć informacji u właściwego miejskiego związku gospodarki ściekowej.

Innymi ważnymi czynnikami wpływającymi na odprowadzanie ścieków są wielkość olejowego kotła kondensacyjnego i rodzaj oleju opałowego. Z reguły instalacje, które wykorzystują olejową technikę kondensacyjną i mają znamionową moc grzewczą poniżej 200 kW, są zwolnione z obowiązku neutralizacji. W niektórych przypadkach kondensat musi być rozcieńczony przed odprowadzeniem. Ci, którzy nadal stosują standardowy olej opałowy, muszą zawsze neutralizować kondensat przed jego odprowadzeniem.

Komin musi być również przystosowany do olejowej techniki kondensacyjnej

Nie tylko system odwadniający musi być przystosowany do obsługi kotła kondensacyjnego, ale również ważne jest, aby system kominowy nie mógł zostać uszkodzony przez kondensat. Ponadto musi on wytrzymać określone nadciśnienie bez przecieków. Jest to konieczne, ponieważ podczas pracy niezbędne jest użycie wentylatora, który aktywnie wydmuchuje schłodzone spaliny. Sprawdzone są przewody spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej lub specjalnego tworzywa sztucznego.

Połączenie olejowej techniki kondensacyjnej z instalacją solarną

Kolektory słoneczne Viessmann

Kolejnym punktem przemawiającym za olejową techniką kondensacyjną jest jej różnorodność kombinacji. Połączenie z techniką solarną ma sens zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Darmowa energia dostarczana przez słońce nie jest jeszcze wystarczająco wykorzystywana do wspomagania centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Podczas modernizacji właściciele domów powinni rozważyć połączenie nowego systemu grzewczego lub kotła z instalacją solarną.

Z pomocą techniki solarnej można wykorzystać energię słoneczną do wspomagania ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Jest to niezwykle ekonomiczne, ponieważ dzięki temu olejowy kocioł kondensacyjny w niektóre dni nie musi w ogóle pracować. Ponieważ spala się mniej oleju, właściciele instalacji odciążają również środowisko i w ten sposób aktywnie przyczyniają się do ochrony klimatu. Co równie ważne, dzięki temu połączeniu są oni nieco mniej zależni od swojego dostawcy paliwa.

Wbrew założeniom wielu konsumentów, hybrydowy system grzewczy składający się z olejowej techniki kondensacyjnej i kolektorów słonecznych może być stosowany nie tylko w starszych, ale także w nowych budynkach. Pod warunkiem uwzględnienia kilku czynników można spełnić wymagania niemieckiej ustawy o energii budowlanej (GEG).