Technika kondensacyjna: Gdzie i jak najlepiej ją stosować?

Poproś o bezpłatną konsultację

Jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie paliwa i przekształcenie go w ciepło, technika kondensacyjna jest koniecznością. Termin ten odnosi się do optymalnego wykorzystania wartości opałowej. W przeciwieństwie do wartości opałowej netto, która opisuje jedynie ciepło, które można zmierzyć podczas spalania paliwa.

Wyjaśnienie pojęcia technika kondensacyjna

Jeszcze do lat 70. ubiegłego wieku za najnowocześniejsze uważano kotły stałotemperaturowe. Później zastąpiły je kotły niskotemperaturowe, które do dziś są używane w wielu gospodarstwach domowych. Oba typy kotłów mają jedną wspólną cechę: wykorzystują one wyłącznie ciepło, które powstaje w postaci mierzalnej temperatury (wartość opałowa) podczas spalania paliwa (gazu ziemnego lub oleju opałowego). Natomiast spaliny, które mogą osiągać temperaturę do 200 stopni Celsjusza, są odprowadzane z komina w sposób ukierunkowany, aby w instalacji grzewczej i przewodach kominowych nie powstawały skropliny. Spaliny zawierają cenne ciepło, które następnie jest tracone.

Szczególną cechą techniki kondensacyjnej jest to, że wykorzystuje ona dodatkowo to zawarte w spalinach ciepło kondensacji (wartość opałowa), dzięki czemu znacznie wzrasta sprawność normatywna [wg DIN] kotła. W rozdziale dotyczącym funkcjonowania gazowej techniki kondensacyjnej wyjaśniono szczegółowo, w jaki sposób uzyskuje się wartość opałową przy zastosowaniu gazu ziemnego jako paliwa.

Technika kondensacyjna dla modernizacji

Każdy, kto dziś modernizuje swój dom lub system grzewczy i nadal korzysta z paliw kopalnych, zazwyczaj stawia na technikę kondensacyjną. Jest to logiczny krok, ponieważ w istniejących budynkach jest wiele kotłów, które wykorzystują przestarzałą technologię i pracują nieefektywnie.

Wymieniając przestarzały kocioł na nowy, już od pierwszego dnia utrzymujesz koszty ogrzewania na niskim poziomie. Zmniejszają one również obciążenie dla środowiska, ponieważ należy spalać tylko tyle paliwa, ile jest konieczne. Co równie ważne, nowy kocioł kondensacyjny w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia wartości nieruchomości.

Photo: © Dariusz Jarzabek / Shutterstock.com

Technika kondensacyjna w nowych budynkach

Oprócz projektów modernizacyjnych technika kondensacyjna stosowana jest również w nowym budownictwie. Ze względu na zaostrzone wymogi prawne technika ta jest tu jednak często łączona z odnawialnymi źródłami energii. Większość kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann jest przystosowana do współpracy z instalacją solarną do wspomagania ogrzewania lub podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Takie połączenie zapewnia właścicielom instalacji nie tylko wyjątkowo oszczędne ogrzewanie, ale także oszczędza zasoby naturalne. I wreszcie państwo wspiera dodawanie słonecznej energii cieplnej atrakcyjnymi dotacjami. Są one jednak dostępne tylko dla regeneracyjnego generatora ciepła.