Gazowe kotły kondensacyjne - technologia dla różnych potrzeb

Poproś o bezpłatną konsultację

W zakresie komfortowego wytwarzania ciepła z gazu ziemnego firma Viessmann oferuje różne technologie dla wszystkich rodzajów wymagań i sytuacji. Program obejmuje gazowe systemy grzewcze dla nowych i istniejących budynków, jak również dla mieszkań własnościowych i domów jednorodzinnych. Możliwe jest także realizowanie dużych projektów w sektorze mieszkaniowym, gospodarczym i komunalnym.

Kotły kompaktowe to cuda w dziedzinie oszczędności miejsca

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne nadają się szczególnie do zastosowania w nowym budownictwie i małych mieszkaniach. Te niezwykle kompaktowe urządzenia mieszczą się praktycznie w każdej przestrzeni. Służą one albo wyłącznie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, albo również do ogrzewania pomieszczeń. W przypadku tego ostatniego określa się je mianem kotłów kombi. Obie wersje pracują zgodnie z zasadą natychmiastowego podgrzewania wody. Nie posiadają zatem zazwyczaj zasobnikowego podgrzewacza wody i podgrzewają wodę tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna. Oznacza to, że bardzo szybko reagują na zmieniające się wymagania. Wadą podgrzewania c.w.u. na zasadzie podgrzewania przepływowego jest to, że ciepła woda nie jest dostępna natychmiast. Aby uniknąć konieczności długotrwałego korzystania z wody z kranu, zanim stanie się ona gorąca, niektóre gazowe kotły kondensacyjne montowane na ścianie posiadają mały zintegrowany zasobnikowy podgrzewacz wody.

Gazowe kotły kondensacyjne stojące dla większej efektywności przy dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową

Gazowe kotły kondensacyjne stojące zajmują nieco więcej miejsca. Dzieje się tak głównie dlatego, że posiadają one większy zasobnikowy podgrzewacz wody, w którym podgrzana woda użytkowa jest utrzymywana przez dłuższy czas w stałej temperaturze. Jest to szczególnie wydajne, jeśli regularnie potrzebne są większe ilości.

Jeśli w planach jest podłączenie instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u., zalecamy wybór stojącego gazowego kotła kondensacyjnego ze zintegrowaną pośrednią wężownicą solarną. Jest ona montowana na zasobniku buforowym lub w pobliżu punktu poboru i podgrzewa ciepłą wodę użytkową. W takich systemach kombinowanych nie dochodzi do mieszania się wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej. Urządzenia stojące są już przystosowane do pracy w trybie dualnym. Oznacza to, że można je łatwo połączyć z innym generatorem ciepła, aby pokryć zapotrzebowanie na ciepło. Gazowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann są zgodne z najnowszym stanem techniki i obejmują zakres mocy od 2 do 100 kW. Dzięki temu mogą one w każdej chwili efektywnie i niezawodnie zaopatrywać w ciepło domy jednorodzinne, dwurodzinne i małe budynki mieszkalne.

W większych rozmiarach dostępne są również stojące gazowe kotły kondensacyjne. Znajdują one zastosowanie głównie w budynkach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, zazwyczaj są to kompleksy mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej i lokale użytkowe. Dzięki funkcji kaskady można szybko połączyć kilka urządzeń w jedną całość i zapewnić niezawodne ciepło również w tym zakresie.

Połączenie ochrony klimatu i ulgi finansowej

Gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 343-F

W samych Niemczech wciąż jeszcze jest w użyciu około dwóch milionów systemów grzewczych, które mają więcej niż 25 lat. Dzięki wymianie tych kotłów na wysokowydajne gazowe kotły kondensacyjne konsumenci mogą zaoszczędzić wiele energii - nawet 35%, gdy nowoczesna gazowa instalacja grzewcza jest stosowana wraz z technologią solarną. To przekłada się na dziesięć procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego Niemiec, przy jednoczesnej redukcji rocznej emisji CO₂ nawet o 54 mln ton.

Oszczędności są możliwe dzięki temu, że technika kondensacyjna wykorzystuje energię bardzo efektywnie. Wynika to z faktu, że prawie całą energię zawartą w paliwie zamienia na ciepło. Dzięki temu każdy, kto zdecyduje się na gazowy kocioł kondensacyjny, może na dłuższą metę utrzymać niskie koszty ogrzewania i jednocześnie zmniejszyć obciążenie środowiska. W końcu mniejsze spalanie oznacza również mniejszą emisję CO₂.

Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann spełniają obowiązujące w UE wymagania dotyczące efektywnej techniki kondensacyjnej. 98 lub więcej procent wydatkowanej energii zostaje przekształcone w ciepło. Dzięki tak wysokiemu stopniowi sprawności każdy, kto zdecyduje się na jeden z tych gazowych systemów grzewczych, wnosi pozytywny wkład w ochronę klimatu i środowiska.

Jak działa ogrzewanie gazowe z techniką kondensacyjną

Jak już wspomniano, technika kondensacyjna wykorzystuje energię bardzo efektywnie. Wykorzystuje ona nie tylko ciepło powstałe w wyniku spalania w postaci mierzalnej temperatury gorących gazów (wartość opałowa), ale także zawartość pary wodnej (wartość opałowa brutto). Zawiera ona ciepło "utajone", które w starszych systemach grzewczych odprowadzane jest przez komin na zewnątrz. Ciepło utajone można odzyskać przepuszczając gazy spalinowe powstałe podczas spalania przez wymiennik ciepła, aż zawarta w nich para wodna skondensuje się. W procesie kondensacji powstaje energia cieplna, która jest następnie wykorzystywana do wstępnego podgrzewania wody grzewczej.

Gazowy kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W do montażu na ścianie

Przyszłościowa, niezawodna technika grzewcza jest już teraz

Coraz głośniejsze są wezwania do stosowania technologii grzewczych oszczędzających zasoby naturalne. Nowe gazowe kotły kondensacyjne powinny pracować nie tylko czysto, lecz także w sposób zrównoważony. W odpowiedzi na to firma Viessmann już dziś wyposaża swoje gazowe kondensacyjne systemy grzewcze w przyszłości. Dzięki regulatorowi spalania kotły te dopasowują się automatycznie do różnych rodzajów gazu - także do mieszanek biogazowych. Ponadto produkty te nadają się obecnie do stosowania mieszanek gazu ziemnego z wodorem, zawierających do 20 procent wodoru. Chcielibyśmy jednak jeszcze bardziej zwiększyć ten udział.

Planowane 100 % wykorzystanie wodoru od 2025 r.

Dowiedz się więcej o urządzeniach grzewczych Viessmann "H2 ready".

Zalety gazowych kotłów kondensacyjnych ściennych i stojących

Technika kondensacyjna jest obecnie punktem odniesienia dla nowych gazowych systemów grzewczych. Właściciele instalacji decydujący się na tę technologię czerpią liczne korzyści:

Energia zawarta w paliwie jest zamieniana na ciepło praktycznie bez strat
Efektywne spalanie zmniejsza koszty ogrzewania i emisję CO₂.
Sprawdzona technologia zapewnia wysoką niezawodność działania i zmniejsza ryzyko niespodziewanych awarii
Możliwość połączenia z systemami ogrzewania odnawialnego
Dotacje państwowe na połączenie z energią odnawialną obniżają koszty zakupu

Wybór gazowego ogrzewania kondensacyjnego oznacza również brak konieczności posiadania w domu magazynu paliwa. Jeśli dostępne jest przyłącze gazowe, nie jest wymagany zbiornik. Kompaktowe gazowe kotły kondensacyjne to także oszczędność miejsca.

Dom z gazowym kotłem kondensacyjnym Viessmann w piwnicy i instalacją solarną na dachu

Łatwe łączenie z odnawialnymi systemami grzewczymi

Jak już wspomniano na początku, jedną z zalet gazowej techniki kondensacyjnej jest jej wysoki stopień kompatybilności. W praktyce oznacza to, że większość gazowych kotłów kondensacyjnych przyjeżdża z fabryki już przygotowana do pracy kombinowanej. Połączenie gazowego kotła kondensacyjnego i instalacji solarnej okazało się bardzo ekologiczne i ekonomiczne. W tej konfiguracji instalacja solarna odpowiada za podgrzewanie ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem darmowej energii słonecznej. Dzięki temu kocioł gazowy nie musi wykonywać tak dużej pracy. To również obniża koszty ogrzewania.

Do programu produktów solarnych systemów grzewczych

Inną możliwością jest połączenie z pompą ciepła. W tym podwójnym trybie pracy pompa ciepła zapewnia przez cały rok nie tylko ciepłą wodę użytkową, ale również ogrzewanie. W przypadku obciążeń szczytowych, gdy pogoda jest bardzo zimna, włączany jest również kocioł gazowy.

Możliwa jest również współpraca gazowego kotła kondensacyjnego z systemem grzewczym na biomasę. Czy to kocioł na polana, pelety czy zrębki drzewne: również w tym przypadku kocioł gazowy włącza się tylko w przypadku niespodziewanie wysokiego zapotrzebowania na ciepło.

Usługi firmy Viessmann

Obsługa przez aplikację, rozszerzone usługi gwarancyjne lub kontraktacja ciepła - dowiedz się więcej o szerokiej ofercie usług firmy Viessmann.

Aplikacja ViCare oferuje Państwu wygodny sposób obsługi gazowego systemu grzewczego firmy Viessmann i oszczędzania energii - zawsze i wszędzie. Dzięki niej mogą Państwo w każdej chwili śledzić stan instalacji.

Aplikacja ViCare info & wymagania

Program produktów

Niezależnie od tego, czy chodzi o gazowe kotły kondensacyjne, urządzenia wolnostojące ze zintegrowaną pośrednią wężownicą solarną, czy też o kaskadowe urządzenia grzewcze dla dużego zapotrzebowania na ciepło, firma Viessmann może zaoferować odpowiedni gazowy kondensacyjny system grzewczy dla różnych potrzeb.