Olejowe kotły kondensacyjne - nowoczesna technika grzewcza o wysokiej sprawności

Zamów konsultację z ekspertem

Systemy ogrzewania olejowego wciąż należą do najczęściej stosowanych systemów grzewczych. Nic dziwnego, bo paliwo jest bogate energetycznie, a system uważany jest za bezpieczny. Jednak obecnie w Niemczech istnieje ponad dwa miliony systemów grzewczych, które mają więcej niż 25 lat. Te z pewnością nadal niezawodnie dostarczają energię grzewczą i ciepłą wodę użytkową. Z reguły jednak pracują one w oparciu o przestarzałą technikę grzewczą, a tym samym o niższą wydajność - kosztem środowiska. Mimo to nie jest absolutnie konieczne odchodzenie od sprawdzonej olejowej techniki grzewczej. Decydując się na zakup olejowego kotła kondensacyjnego firmy Viessmann, właściciele domów wnoszą aktywny wkład w ochronę zasobów i oszczędzanie energii. Dzięki wysokiej sprawności zużyty olej opałowy jest efektywniej przetwarzany na ciepło.

Ponadto olejowe kotły kondensacyjne Viessmann są przygotowane na przyszłość. Możliwa jest również eksploatacja z odnawialnymi źródłami energii, dzięki czemu użytkownicy olejowego kotła kondensacyjnego mogą wnieść kolejny wkład w ochronę klimatu i środowiska. Viessmann ma w swojej ofercie odpowiedni olejowy kocioł kondensacyjny dla każdego zapotrzebowania na ciepło. Obok kotłów dla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych program obejmuje również budynki gospodarcze i komunalne o większym zapotrzebowaniu na ciepło.

Jak działa ogrzewanie olejowe z techniką kondensacyjną

Podczas spalania oleju opałowego oprócz ciepła powstają gorące spaliny, które w starszych kotłach odprowadzane są przez komin na zewnątrz. Ciepło zawarte w spalinach pozostaje więc niewykorzystane. Olejowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann wykorzystują tzw. utajone "ciepło kondensacji". Uwalnia się ono podczas schładzania spalin i kondensacji pary wodnej. W ten sposób do 98 procent energii zawartej w oleju opałowym zostaje zamienione na ciepło. Szczegółowy opis tego procesu znajdą Państwo również w rozdziale Jak działa olejowa technika kondensacyjna.

  

Cechy olejowych kotłów kondensacyjnych Vitoladens

Olejowe kotły kondensacyjne Viessmann z programu Vitoladens charakteryzują się imponująco zaawansowaną technologią. Zapewnia to wysoką sprawność i długi okres użytkowania.

Wymiennik ciepła Inox-Radial zapewnia wysoką efektywność

Jak już wspomniano, technika kondensacyjna wykorzystuje również ciepło utajone zawarte w spalinach. Powstająca podczas spalania para wodna jest przy tym transportowana przez praktycznie niezniszczalny wymiennik ciepła Inox-Radial firmy Viessmann z wysokostopowej stali szlachetnej. W ten sposób para wodna ulega skropleniu. Uwalnia się energia cieplna, która jest dodatkowo wprowadzana do systemu grzewczego. Wymiennik ciepła jest bezpośrednio połączony z biferralnymi zespolonymi powierzchniami grzewczymi, co umożliwia wykorzystanie energii prawie bez strat.

Palnik olejowy Vitoflame 300 blue flame ze wszystkimi Vitoladens firmy Viessmann

Sercem każdej olejowej instalacji grzewczej jest palnik. W Vitoladens 300-C i 300-T zastosowano palnik Vitoflame blue flame. Cechą szczególną palnika niebieskopłomieniowego jest to, że część spalin jest doprowadzana z powrotem do podstawy płomienia palnika. Specjaliści określają to mianem recyrkulacji wewnętrznej - powrotu schłodzonych gorących gazów. Zasadniczo mgła olejowa ulega tutaj zgazowaniu przed właściwym spalaniem. Dzięki temu spalanie jest szczególnie czyste, a udział tlenku węgla i tlenku azotu w spalinach bardzo niski. Poprawia to wypalanie oleju i ogranicza powstawanie sadzy i dodatkowych emisji.

Vitoladens 300-C wyposażony jest w palnik, który nie tylko pracuje dwustopniowo, ale także moduluje. Oznacza to, że na zasadzie modulacji dostosowuje swoją moc do zapotrzebowania. Minimalizuje to częste włączanie i wyłączanie palnika (tzw. cykliczność), co prowadzi do zmniejszenia zużycia niektórych elementów kotła.

Porównanie produktów serii Vitoladens

Vitoladens 300-C i Vitoladens 300-T można stosować elastycznie. W poniższej tabeli przedstawiono cechy szczególne tych modeli:

Kryteria

Vitoladens 300-C

Vitoladens 300-T

Zakres mocy

10,3 do 28,9 kW (3 stopnie wyjściowe)

35,4 do 53,7 kW

Zakres stosowania

Modernizacja i nowe budownictwo domów jednorodzinnych i dwurodzinnych

Modernizacja i nowe budownictwo dla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych oraz małych przedsiębiorstw handlowych

Standardowa sprawność sezonowa [wg DIN]

Do 98 %

Do 97 %

Oszczędność energii do 35% i inne korzyści

Dzięki szybkiej wymianie przestarzałego technicznie systemu grzewczego na wysokowydajny olejowy system kondensacyjny w połączeniu z techniką solarną użytkownicy końcowi mogliby zmniejszyć zużycie energii nawet o 35 procent. Przekłada się to na dziesięć procent całkowitego zapotrzebowania energetycznego Niemiec, przy jednoczesnej redukcji rocznej emisji CO₂ o 54 mln ton.

Oprócz techniki kondensacyjnej produkty Viessmann Vitoladens mają wiele innych cech wspólnych. Wyróżniają się wysoką niezawodnością i długą żywotnością. Ponadto wszystkie produkty tej serii mogą być stosowane z mieszanką bio-olejową (olej opałowy EL o niskiej zawartości siarki z domieszką do dziesięciu procent biokomponentów). Dzięki temu olejowe kotły kondensacyjne Vitoladens są również idealnie wyposażone pod kątem przyszłych standardów.

Firma Viessmann oferuje zasadniczo 10-letnią gwarancję na wymienniki ciepła w olejowych kotłach kondensacyjnych. Warunkiem jest zawarcie umowy konserwacyjnej z partnerem handlowym firmy Viessmann przewidującej wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych, a także kompletny dowód tych prac.

Firma Viessmann oferuje również bezpłatną pięcioletnią gwarancję na wszystkie kotły Vitoladens 300-C zakupione od 01.04.2019. Dzieje się tak pod warunkiem, że wykonawca instalacji grzewczej lub operator systemu zarejestrował nowy kocioł online w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od wystawienia faktury.

Dowiedz się więcej o gwarancji Viessmann

Dzięki bezpłatnej aplikacji ViCare Państwa nowy olejowy kocioł kondensacyjny może być wygodnie sterowany online przez aplikację - nawet z miejsca urlopu lub pracy. Do tego cyfrowego komfortu obsługi potrzebny jest jedynie interfejs internetowy Vitoconnect, który Państwa instalator może skonfigurować na życzenie podczas montażu nowego kotła.

Więcej informacji o aplikacji ViCare

  • Sprawdzona i bezpieczna technologia oferuje wysokie bezpieczeństwo dostaw.
  • Do 98 procent energii zawartej w oleju opałowym jest przekształcane w ciepło użytkowe.
  • Optymalne wykorzystanie paliwa zmniejsza emisję zanieczyszczeń.
  • Dzięki domieszce biooleju można jeszcze bardziej zmniejszyć ślad ekologiczny.
  • Możliwe jest połączenie z ekologicznymi systemami grzewczymi, takimi jak pompy ciepła i systemy solarne.
  • W połączeniu z systemami grzewczymi wykorzystującymi energię odnawialną można uzyskać dofinansowanie.
  • Sterowanie za pomocą aplikacji umożliwia wysoki komfort obsługi.
  • Pod pewnymi warunkami można przedłużyć usługi gwarancyjne.

Zbiorniki oleju opałowego Vitoset dla Państwa nowego olejowego kondensacyjnego systemu grzewczego

Kompletny olejowy system grzewczy obejmuje również oszczędny, zajmujący mało miejsca i bezproblemowy magazyn oleju opałowego. Zbiornik na olej opałowy z programu Vitoset jest zawsze bezpiecznym rozwiązaniem dla Państwa olejowego kotła kondensacyjnego - zarówno w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, jak i w osiedlach mieszkaniowych, budynkach użytkowych czy obiektach komunalnych.

Do programu zbiorników na olej opałowy