Kogeneracja – jednoczesne wytwarzanie prądu podczas ogrzewania

Biorąc pod uwagę przemianę energetyczną i rosnące ceny prądu, wytwarzanie prądu w systemach rozproszonych nabiera coraz większego znaczenia. Kogeneracja będzie ważnym uzupełnieniem centralnych elektrowni.

Celem do roku 2020 jest zwiększenie udziału prądu wytworzonego w instalacjach kogeneracyjnych z obecnych 16 do 25 procent. Oprócz modułów mikrokogeneracyjnych z silnikiem Sterlinga istotne znaczenie zyskują urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe przeznaczone do rozproszonych systemów wytwarzania prądu.

Wyjątkowo wysoka efektywność energetyczna: Kogeneracja

Podczas produkcji prądu powstaje ciepło, które w centralnych elektrowniach uznawane jest za ciepło odpadowe i nie jest wykorzystywane. Ponieważ instalacje kogeneracyjne wykorzystują ciepło odpadowe do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej, ich całkowity współczynnik sprawności jest dwukrotnie wyższy niż przy oddzielnym wytwarzaniu prądu i ciepła.

Ogniwo paliwowe – moduł ogniwa paliwowego firmy Panasonic

Prąd i ciepło z ogniwa paliwowego

Niezawodność i długa żywotność mają najwyższy priorytet w innowacjach firmy Viessmann. Również w przypadku nowego urządzenia grzewczego na ogniwa paliwowe Viessmann stawia na sprawdzoną technologię. Dlatego Vitovalor 300-P został stworzony we współpracy z firmą Panasonic. Moduł ogniwa paliwowego urządzenia Vitovalor 300-P pochodzi od firmy Panasonic. Tymczasem firma Panasonic wyprodukowała już ponad 34 tys. urządzeń z serii na rynek japoński.