Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: komfortowa centrala grzewcza z automatycznym zasileniem peletem drzewnym

Przegląd zalet

 • Całkowicie automatyczny kocioł biomasowy o sprawności do 96 %
 • Zakres mocy cieplnych: 60 do 101 kW
 • Niskie zużycie paliwa, dzięki wysokiej sprawności, modulacji mocy i sterowaniu pogodowemu regulatora
 • Regulator Ecotronic z asystentem uruchomienia dla maksymalnie czterech obiegów grzewczych
 • Wysoka niezawodność eksploatacyjna, dzięki samooczyszczającemu się rusztowi
 • Zintegrowany wewnętrzny układ podnoszenia temperatury powrotu (do 70 kW)
 • Wysoki komfort obsługi i przedłużone cykle międzyobsługowe, dzięki automatycznemu oczyszczaniu i odpopielaniu wymiennika ciepła i rusztu
 • Doprowadzanie paliwa przez system ssący lub giętki ślimak
 • Możliwość dopełniania zasobnika peletu także podczas pracy
 • Ciche napełnianie dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji zasobnika peletu
 • Niskie zużycie prądu przy automatycznym rozpalaniu elementem grzejnym
 • Szerokopasmowa sonda lambda dla optymalnej regulacji procesu spalania
 • Niskie wartości emisji pyłów, odpowiadające stopniowi 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV
 • Obszerny osprzęt do składowania i transportu peletu
 • Możliwość utworzenia kaskady do 4 kotłów opalanych drewnem ze sterowaniem przez Vitotrol 350-C (opcja)

Liczne funkcje automatyczne

Kocioł biomasowy Vitoligno 300-C dysponuje licznymi, automatycznymi funkcjami, zapewniającymi najwyższy komfort jego użytkowania. Należą do nich tak efektywne, automatyczne rozpalanie z niewielkim zużyciem prądu, jak i całkowicie automatyczne odpopielanie rusztu i wymiennika ciepła. Dzięki pionowemu usytuowaniu wymiennika ciepła osadza się w nim niewiele jedynie popiołu, co znacznie wydłuża cykl czyszczenia. Zawirowywacze spalin zapewniają trwale wydajne przekazywanie ciepła i niskie emisje pyłów. Duży, zamykany i wysuwany na kółkach popielnik umożliwia usuwanie popiołu prawie bez pylenia.

Efektywny i ekologiczny

Vitoligno 300-C przetwarza w ciepło energię peletu drzewnego ze sprawnością do 96 procent. Sterowany pogodowo regulator z zakresem modulacji mocy 1:3 dokładnie dopasowuje moc kotła do aktualnego zapotrzebowania ciepła. Dzięki temu Vitoligno 300-C cechuje się niskim zużyciem paliwa. Wielostrefowe spalanie z regulacją dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego sondą lambda gwarantuje wysoką efektywność przy niskich emisjach substancji szkodliwych. Wtórna komora spalania, opracowana na podstawie symulacji komputerowych CFD stwarza optymalne warunki wymieszania gazów palnych z powietrzem wtórnym. Bowiem zarówno zwężenie średnicy, jak i skręcone kształtki kanału płomieniowego generują burzliwy przepływ gazów palnych i ich całkowite wypalenie. Żaroodporne kształtki z węglika krzemu utrzymują ponadto wysoką temperaturę strefy spalania, co prowadzi do szczególnie niskich wartości emisji, odpowiadających stopniowi 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV..

Elastyczne zasilanie paliwem

Zależnie od potrzeb i warunków lokalnych można zasilać kocioł peletem albo giętkim ślimakiem, albo systemem ssącym. Dzięki innowacyjnej, zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji zasobnika peletu, jego napełnianie przebiega prawie bezgłośnie.
Doprowadzenie paliwa można przyłączyć do kotła z prawej lub lewej strony (od 80 kW). W kotłach do 70 kW paliwo doprowadzane jest od tyłu. Można dzięki temu ustawiać kocioł prawą stroną przy ścianie. Od tej strony nie są wykonywane żadne czynności obsługowe lub serwisowe.

Regulator Ecotronic

Innowacyjny i wielostronny regulator

Zintegrowany regulator Ecotronic wysterowuje:

● do trzech obiegów grzewczych z mieszaczem
● dwa obiegi grzewcze z mieszaczem i podgrzew CWU
● jeden obieg grzewczy z mieszaczem, jeden obieg solarny o podgrzew CWU
● następny czwarty obieg grzewczy z mieszaczem, przyłączany przez magistralę KM-BUS.


Zdalna obsługa

W połączeniu z Vitotrol 350-C (opcja) można kocioł ten obsługiwać także z mieszkania. Ponadto przez dodatkowe moduły regulatora możliwe jest rozszerzenia układu regulacji na 24 obiekty regulacji, jak obiegi grzewcze, podgrzew CWU lub magistrala ciepłownicza. Dobrze czytelny, kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny umożliwia łatwą intuicyjną obsługę.

Moduł Vitotrol 350-C można zastosować jako jednostkę zdalnej obsługi, rozszerzenie regulatora i regulator kaskadowy dla maksymalnie czterech kotłów opalanych drewnem. W ten sposób można w jednej instalacji połączyć kotły na różne paliwa i o różnych mocach. Dodatkowo możliwe jest generowanie sygnału załączającego dla dodatkowego kotła grzewczego, olejowego lub gazowego, służącego jako kocioł obciążenia szczytowego.

Zdalne sterowanie Vitotrol 350-C

Dostosowany osprzęt

Do osprzętu kotła Vitoligno 300-C zalicza się obszerne systemy składowania i doprowadzania peletu drzewnego. Dla składów peletu bez skośnej podłogi dostępne są modułowe 4- i 8.krotne przełączniki sond ssących. Sondy takie, rozmieszczone równomiernie w składzie peletu, transportują pelet ze składu do kotła.

System sond jest elastyczny w konfiguracji i nadaje się do pomieszczeń o każdym kształcie (np. pomieszczeń w kształcie L lub bardzo wydłużonych, czy też nawet dwóch oddzielnych pomieszczeń składowych. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać pomieszczenia składowe – tylko sam brak potrzeby stosowania skośnych podłóg pozwala zyskać dodatkowo 1/3 przestrzeni składowej.

Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: technika systemowa

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Przekrój produktu Vitoligno 300-C

Przegląd

Moc
Od 18 do 101 kW
Współczynnik sprawności
Do 96 %
Paliwo
icon-biomasse.png
Pelet drzewny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png
Domy jedno-/dwu-/wielorodzinne, działalność gospodarcza, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator Ecotronic z obsługującym grafikę, czytelnym wyświetlaczem z wielowierszowym modułem tekstowym
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Automatyczne usuwanie popiołu w komorze spalania poprzez obracanie listew ruszt ze stali nierdzewnej o wysokiej niezawodności działania i długich odstępach czasu czyszczenia. Opróżniania popielnika tylko raz lub dwa razy w roku.
Przekrój przez kocioł peletowy Vitoligno 300-C

Podobne produkty