Wysoka efektywność, dzięki technice inwerterowej: Vitocal 300-G

Pompa ciepła solanka/woda Vitocal 300-G, dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla nowych domów i najlepszym wyborem także dla modernizacji.


Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 300-G

Technologia inwerterowa

Nowa pompa ciepła Vitocal 300-G dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla nowych domów i najlepszym wyborem także dla wymiany starszych pomp ciepła solanka/woda. Obieg chłodniczy z regulacją mocy dopasowuje moc grzewczą pompy ciepła do bieżącego zapotrzebowania ciepła w budynku. Efektem tego jest zmniejszenie częstości startów przy pracy pod obciążeniem częściowym i wyższa efektywność roczna. Pompa ciepła Vitocal 300-G dostępna jest w dwóch wielkościach mocy z zakresami modulacji od 1,7 do 8,6 kW oraz 2,4 do 11,4 kW, co pokrywa szeroki obszar zastosowań w obiektach nowobudowanych i modernizowanych.


Tym przekonuje Vitocal 300-G

 • Bardzo niskimi kosztami eksploatacji, dzięki regulowanej mocy obiegu chłodniczego w innowacyjnej technice inwerterowej, zapewniającej wysoki współczynnik efektywności sezonowej SCOP (seasonal coefficient of performance), Wartość SCOP wg EN 14825: do 5,3 dla umiarkowanych warunków klimatycznych i zastosowań niskotemperaturowych (W35).
 • Prawie niesłyszalną pracą przy instalowaniu w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych, dzięki nowej koncepcji izolacji akustycznej.
 • Kompaktowymi gabarytami i małą zajmowaną powierzchnią w budynku.
 • Wysokim komfortem obsługi – ogrzewanie, chłodzenie, podgrzew ciepłej wody i wentylacja, sterowane przez zintegrowany regulator Vitotronic z wyświetlaczem graficzno-tekstowym.
 • Zwiększonym stopniem wykorzystania własnego prądu z instalacji fotowoltaicznych, dzięki możliwości głębokiej modulacji mocy pompy ciepła.
 • Możliwość komunikacji z Interentem przez interfejs Vitoconnect (zakres dostawy) dla obsługi i serwisowania z bezpłatnej aplikacji ViCare.

Wysoka efektywność – niskie koszty energii

Oprócz regulacji mocy, system RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) zabewnia bardzo dokładne i szybkie regulowanie obiegów chłodniczych, poprzez elektroniczny zawór rozprężający. Energooszczędne pompy obiegowe w obiegu pierwotnym i wtórnym obniżają zużycie energii i tym samym koszty.

Wysoki komfort mieszkania we współpracy z systemem wentylacyjnym

Szczególnie wysoki komfort życia i obsługi oferuje kombinacja pompy ciepła z systemem wentylacji mieszkań Vitovent. Ze zintegrowanego regulatora pompy ciepła lub opcyjnego pilota zdalnej obsługi można komfortowo obsługiwać oba te urządzenia. W gorące letnie dni można pompę ciepła zastosować także do chłodzenia pomieszczeń. Potrzebny jest w tym celu opcjonalny zestaw „natural cooling“-Box.

Prosty montaż, cicha i kompaktowa

Niewielka powierzchnia podstawy, wynosząca zaledwie 0,5 metra kwadratowego i dostęp od przodu do wszystkich istotnych do serwisowania zespołów pozwala na elastyczny wybór miejsca zainstalowania. Bardzo cicha praca pompy – do 38 dB(A) w trybie nocnym – pozwala zainstalować pompę ciepła także w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych.


Regulator Vitotronic 200

Komfort obsługi

Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 WO1C z wyświetlaczem graficznym i tekstowym pozwala na intuicyjną obsługę całej instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia, a w przypadku współpracy z rekuperatorem firmy Viessmann, pozwala również na sterowanie system wentylacji mechnicznej. Dla każdego punktu w menu, pod jednym przyciskiem, dostępna jest także pomoc kontekstowa.


Vitoconnect 100 umożliwia połączenie internetowe

Do obsługi za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne wymagane jest bezprzewodowe połączenie internetowe oraz dostarczana wraz z pompą ciepła bramka Vitoconnect 100 OPTO1.

Vitoconnect 100

Aplikacja ViCare

Aplikacja ViCare

Dostarczana wraz z pompą ciepła bramka internetowa Vitoconnect 100 OPTO1 umożliwia użytkownikowi sterowanie instalacją grzewczą za pośrednictwem smartfona. Można w każdej chwili sprawdzić status eksploatacji i w przypadku awarii w szybki i łatwy sposób nawiązać kontakt z zapisaną wcześniej w aplikacji firmą specjalistyczną.


Cechy produktu

 • Stojące pompy ciepła solanka/woda, obieg chłodniczy z modulacją mocy: 1,7 do 11,4 kW (przy B0/W35)
 • Tryb monowalentny dla ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
 • Temperatura zasilania: do 65°C dla wysokiego komfortu c.w.u.
 • Łatwe wstawianie, dzięki możliwości szybkiego wymontowaniamodułu pompy ciepła, przyłączonego złączamo wtykowymi
 • Zintegrowany podgrzewacz przepływowy wody grzewczej, np. do suszenia jastrychu
 • Możliwe regulowanie urządzeń wentylacyjnych Viessmann
 • Łatwe wstawianie, dzięki małym rozmiarom i ciężarom modułów

Przekrój produktu

Przegląd

Moc (kW)
4,3 | 5,3
COP w trybie ogrzewania
4,7 | 4,8
Klasa efektywności energetycznej
energieeffizienklasse.png
A+++/A++ | A+++/A+++ * wg rozporządzenia UE nr 813/2013 Ogrzewanie, umiarkowane warunki klimatyczne – zastosowanie niskotemperaturowe (W35)/ zastosowania średniotemperaturowe (W55)
Klasa efektywności energetycznej dla podgrzewu c.w.u.
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowobudowane
Obsługa
Einfaches RGB
Regulator Vitotronic 200 z tekstowym wyświetlaczem graficznym, możliwa obsługa przez aplikację mobilną Vitotrol App
Podgrzew wody użytkowej
Konieczny dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u., gwarantujący wysoki komfort korzystania z ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Funkcja "natural cooling" z zastosowaniem opcyjnego zestawu „NC-Box”
Przekrój przez pompę ciepła Vitocal 300-G

Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: kompatybilny system grzewczy

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system, w którym każdy z podzespołów odpowiednio współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie poszczególnych komponentów systemu pozwala wykorzystać cały potencjał nowoczesnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodny, ekonomiczny system grzewczy: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne, gwarantujące oszczędne wspomaganie ogrzewania i instalacje fotowoltaiczne, umożliwiające produkcję własnego prądu.