Kontrolowana wentylacja mieszkania zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu i chroni substancję budowlaną

W ubiegłych latach zaostrzenie przepisów budowlanych doprowadziło do tego, że zwłaszcza w nowo wybudowanych domach i mieszkaniach wprowadzono długofalowe oszczędzanie energii. Roczne zapotrzebowanie na ciepło grzewcze w starym domu jednorodzinnym wynosi ok. 200 kWh/m². Porównywalne nowe domy zbudowane zgodnie z wytycznymi nowego rozporządzenia o oszczędzaniu energii 2014 (EnEV, Niemcy) potrzebują zaledwie około jednej czwartej tej ilości energii rocznie. Dzięki zastosowaniu nowych materiałów budowlanych i izolacyjnych powstaje szczelna konstrukcja, która nie gwarantuje minimalnej wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

Kontrolowana wentylacja mieszkania dla zapewnienia stałej jakości powietrza w pomieszczeniu.

Nieodzownym warunkiem zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, jak i ochrony substancji budowlanej jest odpowiednia wymiana powietrza. Rozwiązaniem jest system wentylacji mieszkania: Zapewnia on niezbędną wymianę powietrza i reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniach. System zapobiega tworzeniu się pleśni i zapewnia kontrolowaną wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniach na czyste, przefiltrowane powietrze z zewnątrz, i tym samym gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniu i chroni substancję budowlaną.

Dzięki kontrolowanej wentylacji mieszkania zużyte powietrze jest stale odsysane z pomieszczeń takich, jak łazienka, kuchnia i toalety, i zastępowane świeżym powietrzem w salonie, pokoju dziecięcym i sypialni. W ten sposób zapewniona jest stale dobra jakość powietrza. W końcu w przeciętnym domu jednorodzinnym dziennie do powietrza w pomieszczeniach trafia do 15 litrów wilgoci. Ilość zużywana podczas jednej minuty kąpieli pod prysznicem. W starszych budynkach dochodzi do kondensacji wilgoci w zimnych miejscach na ścianach. Umożliwia to tworzenie się pleśni.

W przeszłości problem ten ograniczała naturalna wentylacja przez nieszczelne szczeliny drzwi i fugi okienne. Jednak w przypadku efektywnych energetycznie nowych budynków i budynków zmodernizowanych energetycznie zgodnie z przepisami rozporządzenia EnEV tego rodzaju nieszczelne miejsca już nie występują. Aby uniknąć szkód wskutek wilgoci, należy wentylować pomieszczenia w sposób kontrolowany.


Wilgotność

Tu następuje przekazywanie wilgoci: W czteroosobowym gospodarstwie domowym do 15 litrów wody dziennie.
 

Przekazywanie wilgoci w czteroosobowym gospodarstwie domowym

Regulacje ustawowe wymagają minimalnej wymiany powietrza

Regulacje rozporządzenia EnEV zobowiązują inwestora nawet do zapewnienia dostatecznej minimalnej wymiany powietrza w budynku. Na ogół w ciągu dnia mieszkańcy znajdują się poza domem i niezbędna wentylacja nie zachodzi. System wentylacji mieszkania działa stale i w ten sposób zapobiega utrudnieniom dla mieszkańców oraz uszkodzeniu substancji budowlanej.

Alergicy mogą odetchnąć

Szczególnie alergicy doceniają systemy wentylacji mieszkania: Wyposażenie w skuteczne filtry pyłowe zmniejsza obciążenie szkodliwymi substancjami, wskutek czego osoby dotknięte alergią rzadziej cierpią wskutek reakcji alergicznych i mogą oddychać świeżym powietrzem.


Centralna wentylacja w nowym budynku

Nowoczesne projekty budowlane obejmują często systemy wentylacji mieszkań. Z jednej strony wymaga to skutecznej izolacji energetycznej w celu jak najbardziej efektywnego i bezpiecznego regulowania poziomu wilgotności w powietrzu w pomieszczeniu, z drugiej zaś strony rozwiązanie takie stanowi symbol komfortu i wysokiej jakości wyposażenia mieszkania czy nieruchomości.

Wentylacja mieszkania w domu jednorodzinnym

Wyposażenie nowego domu jednorodzinnego, w szczególności domu niskoenergetycznego i pasywnego, w system wentylacji mieszkań należy już do standardu. W ten sposób w zimnych miesiącach nie dochodzi do utraty ciepła wskutek dodatkowej wentylacji, i dzięki stałej wymianie powietrza osiągnięta zostaje stale wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja mieszkania plus pompa ciepła

Odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego

Nowoczesne systemy wentylacji mieszkania są wyjątkowo energooszczędne: Wydajny wymiennik ciepła odbiera nawet 98 procent zawartego w powietrzu usuwanym ciepła i wykorzystuje je do podgrzewania napływającego świeżego powietrza. Dzięki temu budżet gospodarstwa domowego odczuwa wyraźną ulgę dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Ponadto obniżeniu ulegają emisje CO2.

Każdy nowy budynek wyposażony w wentylację mieszkania dysponuje centralnym urządzeniem, zasilającym wszystkie pomieszczenia w świeże powietrze przez system kanałów. Przeważnie system kanałów jest ukryty w podłodze lub zintegrowany w ścianie. Widoczne są jedynie wyloty powietrza. Wymiana powietrza jest regulowana automatycznie przez centralę wentylacyjną.

Zdecentralizowana wentylacja do budynków istniejących i modernizowanych

Technologia energetyczna istniejących budynków jest stale udoskonalana przez przemysł budowlany ze względu na nieustannie rosnące koszty energii. Stare budynki są poddawane kompleksowej modernizacji w celu zapewnienia mieszkańcom komfortu: np. poprzez montaż nowych, efektywnych energetycznie okien i drzwi, izolację elewacji czy nowy system grzewczy z wygodnym systemem zasilania w ciepłą wodę.

Niebezpieczeństwa związane w modernizacją

Modernizacja sprawia jednak, że również stare mieszkania stają się tak szczelne, że nie zachodzi już w nich dostateczna wymiana powietrza na świeże. Skutkiem tego jest duża wilgotność powietrza w pomieszczeniach, która w domach z izolowaną elewacją może powodować powstawanie pleśni. Zagrożone są zwłaszcza kąty pomieszczeń położone przy ścianach zewnętrznych, w których dochodzi do kondensacji wilgoci.

Zastosowanie centralnej instalacji wentylacyjnej w istniejącym budynku jest na ogół wykluczone, gdyż często brakuje miejsca na zainstalowanie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach. Zdecentralizowana instalacja z odzyskiem ciepła jest w takim wypadku odpowiednim rozwiązaniem.

Zdecentralizowana wentylacja mieszkania

Indywidualna wentylacja pomieszczeń

Zdecentralizowane urządzenia wentylacyjne można zamontować w poszczególnych pomieszczeniach. Do wykonania prostej instalacji potrzebny jest jedynie przepust w murze lub rdzeniowany otwór wiertniczy w ścianie zewnętrznej danego pokoju oraz przyłącze 230 V.

System ten nie wymaga instalacji kanałów wentylacyjnych. W jednostkach mieszkalnych można niezależnie od siebie zastosować kilka urządzeń. Nadają się one idealnie do zapewniania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu dzięki wymaganej minimalnej wymianie powietrza. Urządzenia te charakteryzują się stopniem odzysku ciepła do 90 procent.

Wentylacja mechaniczna icon-wp_luft.png

Kontrolowana wentylacja mieszkań – nieodzownym warunkiem zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, jak i ochrony substancji budowlanej jest odpowiednia wymiana powietrza. Rozwiązaniem jest system wentylacji mieszkań: zapewnia wymaganą wymianę powietrza i reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniach. System ten zapobiega powstawaniu pleśni i gwarantuje kontrolowaną wymianę zużytego powietrza w pomieszczeniu na świeże przefiltrowane powietrze zewnętrzne, zapewniając tym samym przyjemny klimat pomieszczenia i ochronę substancji budowlanej.