Vitovent 300-W – efektywny system wentylacji

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W zapewnia stałą wymianę powietrza w budynku, gwarantuje przyjemny i zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń, usuwa szkodliwe substancje i zapachy oraz odzyskuje ciepło z powietrza usuwanego, oszczędzając energię.

Wentylacja niemal bez strat energii

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W pracuje w sposób wyjątkowo energooszczędny. Wydajny wymiennik ciepła odzyskuje w ciągu zimnej pory roku nawet 93% ciepła z powietrza usuwanego z budynku i wykorzystuje je do podgrzewania świeżego powietrza napływającego do wnętrz domu.

Elektryczny element grzewczy chroni system Vitovent 300-W przed zamarznięciem nawet przy bardzo niskiej temperaturze na zewnątrz.


Zalety

  • Oszczędność na kosztach energii.
  • Przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach.
  • Mniejsza intensywność zapachów.
  • Odpowiedni poziom wilgotności zapobiega powstawaniu pleśni i szkód budowlanych.
  • Filtrowanie powietrza zewnętrznego – ważne z punktu widzenia alergików.
  • Komfortowa regulacja za pomocą modułu zdalnego sterowania lub modułu obsługowego pompy ciepła.


Mocne argumenty przemawiające za systemami wentylacji z odzyskiem ciepła

W budownictwie odnotowano znaczny postęp w zakresie oszczędzania energii. Zapotrzebowanie na ciepło w starym domu jednorodzinnym wynosi ok. 200 kWh/m² rocznie. Dzięki zastosowaniu nowych skutecznych metod izolacji w nowym budynku wartość ta wynosi dziś zaledwie ok. 70 kWh/m² rocznie.

Tak niskie zapotrzebowanie na energię przemawia za montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dzięki niej powietrze nawiewane do budynku jest już wstępnie ogrzane ciepłem odzyskanym. Wentylacja z odzyskiem ciepła zapewnia dopływ świeżego powietrza i przyjemny klimat w pomieszczeniu oraz stanowi barierę dźwiękową. Chroni budynek przed wilgocią, pozwala chronić środowisko i przede wszystkim zaoszczędzić na kosztach energii.

 

System wentylacji z odzyskiem ciepła

( A ) Powietrze usuwane
( B ) Powietrze dolotowe
( C ) Powietrze wylotowe
( D ) Powietrze zewnętrzne
( E ) System wentylacji mieszkań Vitovent

System wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła

Zabezpieczenie przed pleśnią, ochrona przegród budowlanych

Wilgotne powietrze w pomieszczeniach stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania pleśni, która może zagrażać zdrowiu mieszkańców i trwale niszczyć budynek. Inwestycja w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest tańsza niż późniejsze usuwanie szkód spowodowanych pleśnią.

Alergicy mogą odetchnąć

Pozytywne działanie centrali wentylacyjnej Vitovent 300-W docenią zwłaszcza alergicy. Powietrze zewnętrzne przepływające przez filtr przeciwpyłkowy (opcjonalny) zostaje oczyszczone z alergenów i substancji szkodliwych. Dodatkowo wentylacja mechaniczna wyraźnie ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie się roztoczy oraz grzybów pleśniowych tworząc przyjazny klimat dla mieszkańców.

Bezpieczeństwo i spokój

Stała wymiana powietrza, jaką zapewnia centrala wentylacyjna Vitovent 300-W, sprawia, że okna trzeba otwierać tylko w celu ich umycia. W ten sposób zapewniamy sobie również stały komfort ochrony przed hałasem ulicznym.

Wymiana powietrza prawie bez strat ciepła

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W jest wyjątkowo energooszczędna. Wydajny krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła odzyskuje do 93% energii cieplnej zawartej w usuwanym powietrzu i przekazuje ją świeżemu powietrzu napływającemu do wnętrz budynku.

Naturalne chłodzenie

Strumień powietrza przepływającego przez centralę wentylacyjną Vitovent 300-W może całkowicie ominąć wymiennik ciepła dzięki wbudowanej automatycznej klapie bypass, pozwalając na realizację funkcji chłodzenia tzw. freecooling. Dzięki temu w letnią noc chłodne powietrze zewnętrzne dociera do pomieszczeń zapewniając obniżenie temperatur wewnątrz budynku.

Zdalna obsługa Vitotronic 200, Typ WO1C

Zdalna obsługa

Zdalna obsługa umożliwia komfortową regulację pracy centrali wentylacyjnej z pomieszczenia mieszkalnego

  • bezpośrednio z poziomu regulatora pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C.
  • lub przez moduł LB1

Zdalna obsługa Vitovent 300-W za pomocą sterownika wentylacji typu LB1

W module zdalnego sterowania można ustawić różne programy czasowe, umożliwiające dostosowanie systemu wentylacji mieszkania do indywidualnych potrzeb.

Zdalna obsługa, Typ LB1, Vitovent 300-W

Przekrój produktu

Przegląd

Przepływ objętościowy powietrza
Do 300 m³/h (typ HR A300) / 400 m³/h (typ HR A400)
Klasa efektywności energetycznej według rozporządzenia WE nr 1254/2014
energieeffizienklasse.png
Sterowanie czasowe: A • Centralne sterowanie zapotrzebowaniem: A • Lokalne sterowanie zapotrzebowaniem: A+
Przeznaczony do powierzchni mieszkalnej
Do maks. powierzchni ok. 230 m²
Stopień odzysku ciepła
Do 93%
Obszar zastosowania
Domy jednorodzinne lub mieszkania | Nowe budownictwo
Sposób montażu
Montaż wiszący
Pozostałe właściwości
Komfortowa regulacja za pomocą bezpośrednio podłączonego modułu zdalnego sterowania lub za pomocą modułu obsługowego pompy ciepła. Automatyczne obejście na potrzeby naturalnego chłodzenia. Wbudowany elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego zapewniający eksploatację bez ryzyka zamarznięcia także przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Vitovent-300-W-Schnitt.png

Podobne produkty

Finanzierung.jpg
Nowe ogrzewanie w przystępnej cenie

Finansowanie