Moduły kogeneracyjne dla obiektów użytkowych

Kluczowy element modułu kogeneracyjnego: napędzany gazem silnik o zapłonie iskrowym.

Moduły kogeneracyjne do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

W kompaktowych urządzeniach Vitobloc 200 najważniejsze jest zastosowanie zdecentralizowanych modułów kogeneracyjnych przeznaczonych głównie do wytwarzania energii cieplnej. W stosunkowo niewielkich jednostkach z jednej strony wytwarzany jest prąd na potrzeby własne, z drugiej strony powstające jednocześnie ciepło jest niemal bez strat wykorzystywane na potrzeby grzewcze. Niepotrzebny prąd jest odprowadzany do sieci publicznej przy zastosowaniu taryfy opłacanej przez zakład energetyczny.

bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Koncepcje energetyczne na miarę indywidualnych wymogów do zastosowań w średnim zakresie mocy.

Zasilany gazem moduł kogeneracyjny wytwarza jednocześnie ciepło i prąd. Jego moc umożliwia zastosowanie go w obiektach mieszkalnych i zakładach przemysłowych. Po stronie ciepła moduł kogeneracyjny pracuje równolegle z kotłem grzewczym. Obie wytwornice ciepła są podłączone do instalacji podgrzewającej wodę grzewczą i użytkową.

Moduły kogeneracyjne

Firma Viessmann Kraft-Wärme-Kopplung GmbH (wcześniej ESS - Energie Systeme & Service GmbH) jest specjalistą w zakresie modułów kogeneracyjnych grupy Viessmann i od 2008 roku należy do przedsiębiorstwa. Firma Viessmann dysponująca ponad 25-letnim doświadczeniem w tym obszarze oferuje wydajne systemy kogeneracyjne zasilane gazem. Oprócz produktów seryjnych, wytwarzane są także moduły kogeneracyjne specjalnie dostosowane do potrzeb klientów.