Kompleksy mieszkaniowe jako istotny element transformacji energetycznej

Poproś o bezpłatną konsultację
Foto: © VOJTa Herout / Shutterstock.com

W realizacji celów polityki klimatycznej zdecentralizowane zaopatrzenie w energię odgrywa główną rolę zarówno dla energetyki, jak i dla przemysłu mieszkaniowego w rozwoju kompleksów mieszkaniowych. Duże kompleksy budynków lub nawet całe dzielnice mogą być zaopatrywane w energię w sposób przyjazny dla środowiska poprzez połączenie wytwarzania ciepła i prądu oraz wykorzystanie energii odnawialnych. Szczególnie dla zrównoważonego zarządzania portfelem ważne jest zapewnienie ogrzewania po przystępnych kosztach. Firma Viessmann oferuje odpowiednie rozwiązania dla różnych wyzwań stawianych przez branżę specjalistyczną.

Viessmann: dostawca rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii w osiedlach mieszkaniowych

Viessmann jest Państwa niezawodnym partnerem w zakresie wysokoefektywnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego: od fazy koncepcji i szczegółowego planowania aż do realizacji - wszystko z jednej ręki. Umowy na dostawę energii i usługi uzupełniają model biznesowy i zapewniają długotrwałą lojalność klientów w zakresie działalności podstawowej.

Jako kompleksowy dostawca systemów energetycznych Viessmann oferuje wszystkie niezbędne komponenty systemu sieciowego. Firma dostarcza odpowiednie rozwiązania systemowe, projektuje i realizuje systemy wraz z całym zarządzaniem surowcami i eksploatacją. Do tego dochodzą badania wykonalności koncepcji i ich ekonomicznej opłacalności oraz pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę sieci grzewczych.

Projekty referencyjne dla rozwiązań dla osiedli mieszkaniowych

Stuttgart Rosenstein w Stuttgarcie, Niemcy

Stuttgart Rosenstein w Stuttgarcie posiada imponującą, wybiegającą w przyszłość koncepcję ogrzewania i chłodzenia opartą na innowacyjnej technologii. Do jej realizacji klient i projektanci energetyczni wybrali komponenty systemowe firmy Viessmann. Ich perfekcyjne współdziałanie umożliwia pozyskiwanie wymaganej energii grzewczej i częściowo energii elektrycznej bezpośrednio z samego kompleksu mieszkalnego.

Sercem centrum grzewczego jest agregat kogeneracyjny, który wykorzystuje zasadę kogeneracji do jednoczesnego wytwarzania ciepła i prądu. Wytworzone w ten sposób ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Energia mechaniczna zamieniana jest bezpośrednio na energię elektryczną i wykorzystywana m.in. do napędu pompy ciepła.

Jednostka kogeneracyjna firmy Viessmann

Lodowy magazyn energii służy jako magazyn termiczny

Magazyn lodu składa się ze zbiornika z wbudowanymi wymiennikami ciepła, który jest zakopany w ziemi na zewnątrz i wypełniony zwykłą wodą wodociągową. Na dachu domu zainstalowane są specjalne absorbery powietrza słonecznego. Pobierają one ciepło z otaczającego powietrza oraz z promieniowania słonecznego i doprowadzają je do zasobnika. Magazyn lodu pobiera również energię bezpośrednio z ziemi. Pompa ciepła pobiera z wody zgromadzonej w zasobniku energię potrzebną do centralnego ogrzewania i podgrzewania CWU w zależności od potrzeb. Jeśli temperatura w zbiorniku spadnie do temperatury zamarzania, więcej energii uzyskuje się z zamarzania wody - stąd określenie "zasobnik lodu". Pod koniec sezonu grzewczego selektywnie tworzy się lód, który jest następnie dostępny jako źródło chłodu dla utrzymania chłodu w budynku w gorące dni. Zmiana stanu fizycznego w trybie regeneracji może być powtarzana dowolnie często: technologia jest praktycznie bezobsługowa. Pakiet technologii energetycznej jest wykorzystywany jako model kontraktowy.

Stadtwerke Güstrow GmbH - ciepło i prąd dla 500 gospodarstw domowych

Dwa gazowe kotły kondensacyjne Vitocrossal 200 pokrywają obciążenie szczytowe

Edgar Föniger, dyrektor zarządzający, i Hans Hall, kierownik działu ciepłownictwa/centralnej techniki regulacji w firmie Stadtwerke Güstrow GmbH: "Przy rozbudowie naszego systemu ciepłowniczego naszym priorytetem jest energooszczędne i ekologiczne zaopatrzenie. Dlatego też eksploatujemy agregaty kogeneracyjne na biogazie ziemnym. Zdecentralizowana kogeneracja oferuje znacznie wyższą wydajność i doskonały współczynnik energii pierwotnej w porównaniu z oddzielną produkcją ciepła i prądu."

Stadtwerke Güstrow GmbH zaopatruje spółdzielnię mieszkaniową w ciepło i prąd z dwóch agregatów kogeneracyjnych Vitobloc 200. Dwa gazowe kotły kondensacyjne Vitocrossal 200 zapewniają zaopatrzenie w ciepło podczas obciążeń szczytowych. Bloki kogeneracyjne dostarczają wystarczającą ilość ciepła i prądu dla 500 gospodarstw domowych. Moduły zasilane są bio-gazem ziemnym w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2012 roku.

Rozwiązania kontenerowe

Systemy, które jednocześnie generują ciepło i prąd, są uważane za szczególnie ekonomiczne rozwiązania dla sektora komercyjnego. Generatory prądu i ciepła zainstalowane w kontenerze handlowym, wraz z odpowiednim osprzętem, są idealnym rozwiązaniem. Kontenery można dopasować indywidualnie do danego zapotrzebowania. Firma Viessmann dostarcza wydajne rozwiązania kontenerowe pod klucz z krótkim czasem montażu. Zostały one zaprojektowane w szczególności do pracy z paliwami odnawialnymi.

Sercem instalacji jest agregat kogeneracyjny, który jednocześnie wytwarza ciepło i prąd. Aby być szczególnie odpowiedzialnym za środowisko, może ona pracować z gazem z pobliskiej biogazowni. Można również wykorzystać biometan z lokalnej sieci gazowej. W razie potrzeby możliwe jest połączenie z kopalnym źródłem energii (szczególnie w celu pokrycia obciążenia szczytowego).

Przykład: Biomasa w kontenerach - rozwiązanie oszczędzające miejsce

Kocioł na biomasę Vitoflex 300-RF ogrzewa nieruchomości peletami. Pojemnik magazynowy na górze zbiornika grzewczego mieści 18 ton peletów. Przenośnik ślimakowy i grawitacja zapewniają bezproblemowe uzupełnianie przyjaznego dla środowiska systemu spalania.