Konserwacja systemu grzewczego: zalety, odstępy czasu, koszty, umowa konserwacyjna

Zapytaj o ofertę na konserwację systemu grzewczego

Bezproblemowa eksploatacja systemu grzewczego firmy Viessmann to podstawa. Tylko w ten sposób można zapewnić optymalne współdziałanie komponentów, co zwiększa efektywność systemu. W zależności od rodzaju systemu grzewczego oznacza to również mniejsze zużycie zasobów. Dodatkowo można w ten sposób zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Jednak nierzadko zdarza się, że konserwacja systemów grzewczych jest zaniedbywana. Wyjaśniamy, jak przebiega konserwacja instalacji grzewczej, informujemy o kosztach i na co należy zwrócić uwagę, jeśli chcą Państwo zlecić konserwację instalacji grzewczej firmy Viessmann.

Dlaczego warto zlecić serwisowanie instalacji grzewczej firmy Viessmann

Konserwacja systemu grzewczego składa się zasadniczo z dwóch elementów - kontroli i samego serwisu. Obie czynności przeprowadza wykwalifikowany specjalista. W pierwszej kolejności ustala on aktualny stan instalacji grzewczej, a następnie na podstawie uzyskanych wyników opracowuje kierunki działania. Prace serwisowe zapewniają zamierzony stan systemu grzewczego Viessmann.

Poszczególne części konserwacyjne i zużywające się mogą wymagać wymiany. Nazywa się to konserwacją korygującą, która przywraca stan docelowy. Po przeprowadzeniu przeglądu i korekcyjnych prac konserwacyjnych otrzymują Państwo również protokół konserwacji instalacji grzewczej firmy Viessmann. Wyszczególnione są w nim wykonane prace.

Informacje na temat usterki w Państwa systemie grzewczym Viessmann znajdą Państwo w poradniku Co robić w przypadku usterki?

Co jest sprawdzane podczas przeglądu systemu grzewczego?

Podczas przeglądu instalacji grzewczej oprócz samego kotła przeprowadzane są również inne kontrole. Na przykładzie gazowego, kondensacyjnego kotła ściennego wymienione są następujące czynności serwisowe:

 • Sprawdzenie szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej
 • Pomiar ciśnienia statycznego i zasilania
 • Sprawdzenie uszczelki palnika i zespołu gazika palnika
 • Sprawdzenie i regulacja elektrody zapłonowej i jonizacyjnej
 • Czyszczenie wymiennika ciepła
 • Sprawdzenie odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu
 • Sprawdzenie układu neutralizacji (jeśli jest)
 • Sprawdzenie naczynia wzbiorczego i ciśnienia w instalacji
 • Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie połączeń elektrycznych pod kątem prawidłowego osadzenia
 • Sprawdzenie jakości spalania
 • Sprawdzenie systemu kominowego pod kątem nieograniczonego przepływu i szczelności
 • Dostarczanie ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem ustawienia temperatury, szczelności i ogólnego prawidłowego działania
 • Działanie i odpowiednie ustawienia pomp systemu grzewczego, takich jak pompy obiegu grzewczego, ładowania zasobnika i pompy cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Poszczególne czynniki mogą się różnić w zależności od rodzaju i modelu instalacji grzewczej. Na przykład zupełnie inne czynniki odgrywają rolę w przypadku pompy ciepła lub ogniwa paliwowego niż w przypadku gazowego kotła kondensacyjnego lub klasycznego kotła olejowego.

Przyczyny konserwacji ogrzewania

 1. Uniknąć wysokich kosztów ogrzewania spowodowanych zanieczyszczeniem
 2. Zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców
 3. Przedłużenie okresu eksploatacji systemu
 4. Utrzymanie jakości energii
 5. Zachować gwarancję (dla nowych systemów)
 6. Zapobiegać szkodliwym dla środowiska spalinom z nieoczyszczonych systemów
 7. Zapobieganie nagłym awariom ogrzewania
 8. Zapewnienie ubezpieczenia kosztów szkód następczych

System grzewczy powinien być regularnie serwisowany

System grzewczy pracuje z pełnym obciążeniem przez trzy do pięciu miesięcy w roku. Dlatego konserwacja instalacji grzewczej powinna być przeprowadzana regularnie. Nie ma jednak ustawowego wymogu czasowego. W każdym razie dobrym momentem na serwisowanie systemu grzewczego firmy Viessmann jest lato. Jeśli już bardzo wcześnie jest trwale ciepło, dobrą porą jest również późna wiosna. W każdym razie należy zlecić serwisowanie instalacji grzewczej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

Jakich kosztów można się spodziewać w przypadku konserwacji systemu grzewczego?

Konserwacja systemu grzewczego wiąże się z kosztami. Nie ma jednak cen jednostkowych i stawek ryczałtowych. Dzieje się tak dlatego, że koszt zależy od wielu czynników, takich jak

 • rodzaj ogrzewania
 • zakres prac
 • warunki lokalne
 • odpowiednie ustawienia
 • części zamienne lub wymiana części zużywających się, jeśli to konieczne

W szczególności usługi uzupełniające w ramach konserwacji systemu grzewczego nie mogą być objęte opłatą ryczałtową. W niektórych przypadkach w ramach konserwacji może być konieczna wymiana części zużywających się przez wykonawcę. Wszystkie te dodatkowe usługi wliczają się w koszty konserwacji instalacji grzewczej i tym samym wpływają na jej cenę. Z powodu tej złożoności nie można tutaj podać ryczałtowych stawek za konserwację instalacji grzewczej; koszty można ustalić tylko indywidualnie.

Umowa konserwacyjna: zalety mówią same za siebie

Umowa konserwacyjna dla systemu grzewczego zapewnia regularną opiekę nad systemem i z reguły oferuje atrakcyjniejsze warunki. Długoterminowe zawieranie umów umożliwia lepszą kalkulację zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa partnera serwisowego.

Nie muszą Państwo co roku porównywać ofert lub renegocjować usług. Kolejną zaletą dla Państwa przy zawarciu umowy serwisowej jest to, że już nigdy nie zapomną Państwo o terminie serwisu.

Wreszcie, w takiej umowie możesz określić niestandardowe usługi. W ten sposób otrzymujesz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb. Jeśli chcesz znaleźć odpowiedniego partnera serwisowego, chętnie Ci pomożemy. Wystarczy skorzystać z naszego formularza, aby poprosić o wycenę konserwacji ogrzewania.


Treść umowy o konserwacji: na co należy zwrócić uwagę

Przy umowie o regularnej konserwacji systemu grzewczego firmy Viessmann należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • usługi do wykonania wraz z opisem
 • ramy czasowe i okresy konserwacji
 • okres obowiązywania umowy i okres wypowiedzenia
 • jasno sformułowane przejęcie odpowiedzialności
 • Serwis na wezwanie w przypadku awarii
 • Opcjonalnie można również uzgodnić czas reakcji w przypadku awarii.