Bezproblemowa eksploatacja systemu grzewczego firmy Viessmann to podstawa. Tylko w ten sposób można zapewnić optymalne współdziałanie komponentów, co zwiększa efektywność systemu. W zależności od rodzaju systemu grzewczego oznacza to również mniejsze zużycie zasobów. Dodatkowo można w ten sposób zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Jednak nierzadko zdarza się, że konserwacja systemów grzewczych jest zaniedbywana. Wyjaśniamy, jak przebiega konserwacja instalacji grzewczej, informujemy o kosztach i na co należy zwrócić uwagę, jeśli chcą Państwo zlecić konserwację instalacji grzewczej firmy Viessmann.

Dlaczego warto zlecić serwisowanie instalacji grzewczej firmy Viessmann

Konserwacja systemu grzewczego składa się zasadniczo z dwóch elementów - kontroli i samego serwisu. Obie czynności przeprowadza wykwalifikowany specjalista. W pierwszej kolejności ustala on aktualny stan instalacji grzewczej, a następnie na podstawie uzyskanych wyników opracowuje kierunki działania. Prace serwisowe zapewniają zamierzony stan systemu grzewczego Viessmann.

Poszczególne części konserwacyjne i zużywające się mogą wymagać wymiany. Nazywa się to konserwacją korygującą, która przywraca stan docelowy. Po przeprowadzeniu przeglądu i korekcyjnych prac konserwacyjnych otrzymują Państwo również protokół konserwacji instalacji grzewczej firmy Viessmann. Wyszczególnione są w nim wykonane prace.

Informacje na temat usterki w Państwa systemie grzewczym Viessmann znajdą Państwo w poradniku Co robić w przypadku usterki?

Zalety konserwacji instalacji grzewczej

 1. Zapobiegnięcie wysokim kosztów ogrzewania spowodowanych zanieczyszczeniem
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
 3. Przedłużenie okresu eksploatacji systemu
 4. Utrzymanie wydajności energetycznej
 5. Zachowanie gwarancji (dla nowych systemów)
 6. Zapobieganie emisjom szkodliwych dla środowiska spalin z nieoczyszczonych systemów
 7. Zapobieganie nagłym awariom ogrzewania
 8. Zapewnienie ubezpieczenia kosztów szkód następczych

System grzewczy powinien być regularnie serwisowany

System grzewczy pracuje z pełnym obciążeniem przez trzy do pięciu miesięcy w roku. Dlatego konserwacja instalacji grzewczej powinna być przeprowadzana regularnie. Nie ma jednak ustawowego wymogu czasowego. W każdym razie dobrym momentem na serwisowanie systemu grzewczego firmy Viessmann jest lato. Jeśli już bardzo wcześnie jest trwale ciepło, dobrą porą jest również późna wiosna. W każdym razie należy zlecić serwisowanie instalacji grzewczej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

Zapytaj o ofertę na konserwację urządzenia

Przegląd, naprawa, telefoniczna konsultacja. Z nami to proste! Wypełnij krótki formularz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty urządzeń marki Viessmann na zasadach określonych w  Regulaminie  i  Deklaracji ochrony danych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, na podany przeze mnie adres e-mail, od Viessmann sp. z o.o. na zasadach określonych w  Regulaminie. Zgoda ta jest dobrowolna.

Błąd

Obecnie nie jesteśmy w stanie przetworzyć Twojego zgłoszenia. Proszę spróbować ponownie później

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 3607190, adresem mailowym:  daneosobowe@viessmann.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na skierowane zapytanie ofertowe. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w  Deklaracji ochrony danych). Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym Partnerom Handlowym, w celu sporządzenia oferty handlowej. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Państwa dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i udzielenia odpowiedzi, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane w terminach, o których stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia :prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe nie będzie możliwe.
 10. Korzystanie z portalu www.viessmann.pl związane jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie Państwu treści marketingowych dostosowanych do Państwa preferencji. Podstawą tego typu działań ze strony Administratora jest jego prawnie uzasadniony interes, polegający na możliwości prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).