Ogrzewanie nie nagrzewa się - co zrobić?

Poproś o bezpłatną konsultację
© Unconventional / Shutterstock.com

Gdy tylko robi się chłodniej na zewnątrz, włączamy ogrzewanie, aby było nam przytulnie i ciepło w środku. Ale co zrobić, gdy jako właściciel systemu odkryjesz: ogrzewanie nie grzeje? Usterki w instalacji i zimne kaloryfery są najczęściej zauważane na początku sezonu grzewczego, gdy instalacja grzewcza od dłuższego czasu pracuje w trybie letnim, aby zaoszczędzić energię i koszty ogrzewania.

Wyjaśniamy, w jakich przypadkach należy zwrócić się do wykonawcy instalacji grzewczej o przeprowadzenie naprawy. Dowiedz się również, co możesz zrobić sam, aby usterki grzewcze były usuwane jak najszybciej, a najlepiej, aby ich uniknąć.

Rozpoznawanie usterek i prawidłowe instruowanie instalatora ogrzewania

Kiedy należy poprosić wykonawcę instalacji grzewczej o przeprowadzenie diagnostyki usterek? Najlepiej zrobić to natychmiast po zauważeniu awarii i/lub ustaleniu możliwej usterki. Aby zrobić to jak najskuteczniej, wymieniliśmy poniżej typowe usterki, o których należy powiadomić instalatora. W poszczególnych przypadkach przyczyny mogą oczywiście różnić się od przedstawionych sytuacji. To, który środek zaradczy jest ostatecznie właściwy, zależy od zastosowanej technologii i specyficznych warunków w miejscu instalacji. Zalecamy, aby zawsze w pierwszej kolejności zasięgnąć porady wykonawcy instalacji grzewczej, jeżeli ogrzewanie nie działa prawidłowo.

Jeśli ogrzewanie nie nagrzewa się, należy zawsze sprawdzić sam system grzewczy. W przypadku określonych usterek na wyświetlaczu instalacji grzewczej Viessmann pojawia się kod usterki. W instrukcji serwisowej instalacji grzewczej firmy Viessmann znajduje się on w postaci tabeli. Aby instalator mógł jak najszybciej usunąć usterkę, zalecamy zanotowanie wyświetlanego kodu usterki. Poinformować o tym instalatora przy składaniu zlecenia naprawy. Dzięki temu można lepiej przygotować się do naprawy.

Czy grzejniki nie nagrzewają się, czy też cały system grzewczy nie działa?

Jeżeli podkręcasz całkowicie termostaty, a grzejniki nie nagrzewają się, to należy rozróżnić dwa podstawowe przypadki:

  1. Instalacja grzewcza pracuje prawidłowo, ale do poszczególnych lub kilku grzejników w obiegu grzewczym nie dociera ciepła woda. Objawia się to tym, że grzejniki nie nagrzewają się lub nagrzewają się tylko u góry.
  2. Jeżeli ogrzewanie nie działa, może wystąpić usterka kotła i/lub całej instalacji grzewczej.

Sprawdź ustawienia swojego systemu grzewczego:

  • Czy jest ona nadal ustawiona na tryb letni?
  • Czy ogrzewanie pracuje wyłącznie na podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej?
  • Czy czas systemowy jest ustawiony prawidłowo?
  • Czy po przerwie w dostawie prądu instalacja powróciła do ustawień fabrycznych?

Te ustawienia można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu Państwa systemu grzewczego firmy Viessmann. W większości systemów Viessmann można je zmieniać za pomocą regulatora mechanicznego lub ekranu dotykowego. W przypadku starszych systemów grzewczych zaleca się wezwanie instalatora, aby uniknąć szkód spowodowanych niewłaściwymi ustawieniami.

W tym przypadku instalator prawdopodobnie będzie musiał uwolnić zakleszczony zawór termostatyczny lub wymienić termostat. Powód: termostat został ustawiony na zero lub pozycja ochrony przed zamarzaniem była latem przez długi czas niezmieniona, więc zawór się zaciął i nie pozwala już na przepływ wody grzewczej do grzejnika.

Instalator musi odpowietrzyć grzejnik. Powód: w obiegu grzewczym znajduje się powietrze. Być może uda się Państwu samodzielnie odpowietrzyć grzejnik. Nasz poradnik dotyczący odpowietrzania instalacji grzewczej  wyjaśnia, jak to zrobić i jaki sprzęt jest potrzebny. Po wykonaniu tej czynności konieczna jest jednak kontrola i w razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z wykonawcą.

Instalator musi przeprowadzić równoważenie hydrauliczne. Powód: woda w obiegu grzewczym nie jest równomiernie rozłożona, przez co stosunki ciśnień między poszczególnymi grzejnikami nadmiernie się różnią. Może to nastąpić np. po wymianie kilku grzejników lub odnowieniu kotła.  

Uzasadnienie: Pompa obiegu grzewczego nie działa prawidłowo. Aby to sprawdzić, można przytrzymać końcówkę śrubokręta przy obudowie pompy i nasłuchiwać drgań lub odgłosów przepływu przy uchwycie śrubokręta. Jeśli nic nie słychać, pompa obiegu grzewczego nie pracuje. Powiadomić wykonawcę instalacji grzewczej o problemie; naprawi on lub wymieni pompę.

Usterka w kotle grzewczym może mieć różne przyczyny. Instalator instalacji grzewczej może ustalić usterkę na podstawie kodu usterki, który pojawia się na wyświetlaczu instalacji grzewczej firmy Viessmann. Następnie kasuje kod, dokonuje niezbędnych napraw i w najlepszym przypadku po prostu włącza ponownie kocioł. Najlepiej jest mieć gotowy kod w momencie kontaktu z wykonawcą. Wówczas mogą oni być lepiej przygotowani.

Przyczyną awarii jest najprawdopodobniej brak paliwa. Sprawdź dopływ paliwa do systemu grzewczego:

  • Czy kurek gazu jest otwarty czy zamknięty?
  • Jaki jest poziom napełnienia mojego zbiornika oleju lub gazu?
  • Czy podajnik w systemie grzewczym na pelety lub wióry drzewne jest zapchany lub zablokowany?

Zlecić wykonawcy sprawdzenie instalacji oleju opałowego, zbiornika gazu płynnego lub przyłącza gazowego - w zależności od tego, jaki system grzewczy Państwo posiadają. Zbiorniki oleju lub gazu nigdy nie mogą być całkowicie puste. Jeśli wskaźniki poziomu spadną poniżej niezbędnego poziomu napełnienia - w przypadku oleju jest to zazwyczaj 15 do 20 centymetrów - palnik otrzymuje już zbyt mało paliwa lub nie otrzymuje go wcale.

Jeżeli nie można uruchomić całej instalacji grzewczej, może to być spowodowane omyłkowym wciśnięciem wyłącznika awaryjnego w instalacjach grzewczych na pelety, instalacjach grzewczych na olej lub instalacjach grzewczych na zrębki. Mała lampka kontrolna na wyłączniku awaryjnym pokazuje, czy wyłącznik znajduje się w pozycji "on" czy "off". Ponownie nacisnąć przełącznik i ponownie uruchomić kocioł. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykonawcą instalacji grzewczej.

Gdy na dworze spada temperatura, a ogrzewanie nie działa, może to szybko stać się niedogodnością. Najgorszy scenariusz to groźba nieprzyjemnych dni i nocy. Ale możliwe są też poważne szkody mrozowe, na przykład z powodu pękniętych rur wodociągowych. Zdjęcie: © Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Jak uniknąć kosztownych napraw

Kiedy zauważą, że ogrzewanie nie nagrzewa się, właściciele systemu powinni natychmiast skonsultować się z wykonawcą ogrzewania. Najlepiej jest pamiętać, aby sprawdzić ogrzewanie z wyprzedzeniem. Pamiętaj, aby zaplanować wystarczająco dużo czasu realizacji, ponieważ wykonawcy mają tendencję do bycia szczególnie zajętym na początku sezonu grzewczego.

Zalecamy również regularne serwisowanie systemu grzewczego. Coroczny serwis systemu grzewczego pozwala zidentyfikować problemy we wczesnym stadium i zapobiec ich poważniejszym skutkom. Koszty takiego działania to dobrze wydane pieniądze, ponieważ system grzewczy, który jest serwisowany co roku, działa bardziej ekonomicznie. Nasz przewodnik po konserwacji systemu grzewczego: Korzyści, odstępy czasu, koszty, umowa konserwacyjna zawiera wszystko, co należy wiedzieć o ofercie serwisowej firmy Viessmann.