Branża mieszkaniowa korzysta z kompleksowych rozwiązań firmy Viessmann

Poproś o bezpłatną konsultację
© Shutterstock / VOJTa Herout

Viessmann wspiera budownictwo mieszkaniowe innowacyjnymi systemami energetycznymi. Mieszkańcy mogą korzystać nie tylko z komfortowego, energooszczędnego zaopatrzenia w ciepło. Możliwe jest również wytwarzanie energii elektrycznej poprzez systemy fotowoltaiczne lub kogenerację. Viessmann jest dostawcą niezawodnych, kompleksowych rozwiązań dla efektywnego zaopatrzenia w energię budynków mieszkalnych i osiedli.

Wszystko z jednego źródła: Ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, wytwarzanie energii elektrycznej

Firma Viessmann od dziesięcioleci dostarcza wysoko energooszczędne i niskoemisyjne systemy grzewcze. Dzięki kompleksowemu programowi użytkownicy otrzymują wszystko z jednej ręki:

  • Pompy ciepła
  • Systemy solarne
  • Lodowe magazyny energii
  • Biomasa
  • Elektryczne systemy c.w.u. i ogrzewania elektrycznego
  • Olej, gaz

Zintegrowana oferta rozwiązań firmy Viessmann: Kompleksowa oferta produktów i usług dla budownictwa mieszkaniowego

Jako kompleksowy dostawca systemów energetycznych firma Viessmann zapewnia wszystkie właściwe rozwiązania. "Zintegrowany program rozwiązań firmy Viessmann" umożliwia połączenie produktów i systemów za pomocą platform cyfrowych i usług. Podstawą jest kompleksowy program dla ciepła, energii elektrycznej, chłodu i pary. Tutaj Viessmann oferuje produkty i systemy, które integrują odpowiednie źródła energii w środowisku komunalnym, komercyjnym i przemysłowym. Usługi uzupełniają zintegrowaną ofertę firmy Viessmann.

© Viessmann

Wsparcie projektowe firmy Viessmann: cztery etapy do gotowego systemu

Kompleksowy pakiet wsparcia firmy Viessmann podzielony jest na cztery etapy, z których każdy oferuje dodatkową wartość dodaną - zwłaszcza w zakresie usług. Infografika zawiera szczegółowy przegląd oferty usług i wsparcia projektowego firmy Viessmann.

© Viessmann

Centralne zaopatrzenie w ciepło w budynkach nowych i istniejących

W firmie Viessmann centralne zaopatrzenie w ciepło dla budynków mieszkalnych obejmuje zarówno klasyczne rozwiązania jednofunkcyjne, jak i dwufunkcyjne systemy energetyczne oraz agregaty kogeneracyjne (CHP), które jednocześnie wytwarzają prąd i są zasilane ekologicznym biometanem. Zgodnie z całościową koncepcją systemową firmy Viessmann, systemy wielotrybowe oferują możliwość podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wytwarzania prądu z wykorzystaniem fotowoltaiki i ciepła słonecznego.

Innowacyjne systemy energetyczne do ogrzewania, chłodzenia i zasilania energią elektryczną zużywaną bezpośrednio w domu. W zależności od wymaganego obciążenia podstawowego oraz różnych wymagań obciążenia szczytowego, różne systemy przejmują pracę w centralnym zaopatrzeniu w ciepło. Każde mieszkanie jest wyposażone w stację przekazywania ciepła. W ten sposób mieszkańcy płacą tylko za energię, którą rzeczywiście zużywają.

© Viessmann

Centralne zaopatrzenie w ciepło w budynkach nowych i istniejących

W firmie Viessmann centralne zaopatrzenie w ciepło dla budynków mieszkalnych obejmuje zarówno klasyczne rozwiązania jednofunkcyjne, jak i dwufunkcyjne systemy energetyczne oraz agregaty kogeneracyjne (CHP), które jednocześnie wytwarzają prąd i są zasilane ekologicznym biometanem. Zgodnie z całościową koncepcją systemową firmy Viessmann, systemy wielotrybowe oferują możliwość podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wytwarzania prądu z wykorzystaniem fotowoltaiki i ciepła słonecznego.

Innowacyjne systemy energetyczne do ogrzewania, chłodzenia i zasilania energią elektryczną zużywaną bezpośrednio w domu. W zależności od wymaganego obciążenia podstawowego oraz różnych wymagań obciążenia szczytowego, różne systemy przejmują pracę w centralnym zaopatrzeniu w ciepło. Każde mieszkanie jest wyposażone w stację przekazywania ciepła. W ten sposób mieszkańcy płacą tylko za energię, którą rzeczywiście zużywają.

© Viessmann

System hybrydowy wybiera najtańsze źródło energii

Podczas gdy ceny paliw kopalnych i prądu podlegają silnym, długoterminowym wahaniom, firma Viessmann oferuje systemy hybrydowe, które nie zamykają Państwa na jedno źródło energii. W urządzeniach hybrydowych w jednym urządzeniu zintegrowane są dwa niezależne generatory ciepła: gazowy lub olejowy kocioł kondensacyjny połączony z elektrycznie zasilaną pompą ciepła, która czerpie energię z powietrza atmosferycznego lub gruntu. Taka mieszanka energii łączy w sobie energię "odnawialną" z "wysokowydajną" i zapewnia największą swobodę korzystania z takiego źródła energii, które w danym momencie jest najbardziej przystępne cenowo. Ustawienia jednostki sterującej można dostosować do każdej sytuacji na rynku energii, tak aby przy wahaniach cen energii zawsze wybierać najbardziej przystępny i wydajny tryb pracy.

© Viessmann

Osiedlowe systemy grzewcze w kontenerze - pod klucz i w przystępnej cenie

Systemy grzewcze w standardowych kontenerach są idealnym rozwiązaniem dla mniejszych osiedli, gdzie nie planuje się kotłowni lub gdzie trzeba utrzymać niskie koszty budowy. Firma Viessmann dostarcza wydajne systemy pod klucz z krótkim czasem montażu. Szczególnie ekonomicznymi rozwiązaniami są systemy do jednoczesnego wytwarzania ciepła i prądu lub do pracy z odnawialnymi źródłami energii.

© Viessmann

Lodowy magazyn energii: Ogrzewanie za pomocą lodu

System lodowego magazynu energii działa na prostej zasadzie: energia uzyskana ze słońca, powietrza i ziemi jest wprowadzana w niskiej temperaturze do podziemnego zbiornika - lodowego magazynu energii. Pompa ciepła pobiera ciepło z magazynu lodu i spręża je do wyższej temperatury zasilania, aby ogrzać budynek.

W miesiącach letnich lodowy magazyn energii może być również wykorzystywany do naturalnego chłodzenia budynków. Po zamarznięciu wody w magazynie pod koniec sezonu grzewczego, w lecie z magazynu lodu pobierana jest energia chłodząca.

© Viessmann

H₂ ready: Ogrzewanie wodorem

Firma Viessmann toruje sobie drogę do przyszłości neutralnej pod względem emisji gazów cieplarnianych, opracowując kocioł kondensacyjny "H₂ ready", czyli innowacyjne rozwiązanie, które pracuje na czystym wodorze. Urządzenie to bazuje na sprawdzonej gazowej technologii kondensacyjnej i będzie mogło być zasilane również gazem ziemnym lub mieszaniną gazu ziemnego i wodoru. Dzięki temu użytkownicy systemu nie są już uzależnieni od danego dostawcy lub konkretnej mieszanki gazu ziemnego i wodoru. Pierwsze prototypy są obecnie szczegółowo testowane w centrum technologicznym, ośrodku badawczo-rozwojowym w siedzibie głównej w Allendorf (Eder). Przewiduje się, że urządzenia te zostaną uruchomione począwszy od 2024 roku, kiedy to w Niemczech dostępne będą pierwsze sieci gazowe na wodór.

© Viessmann

Niezależność od sieci publicznej: Wytwarzanie i przechowywanie samodzielnie wytworzonego prądu

Zintegrowana oferta firmy Viessmann obejmuje wytwarzające energię elektryczną systemy grzewcze oparte na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej, jak np. agregaty kogeneracyjne (CHP) i urządzenia grzewcze z ogniwami paliwowymi, a także moduły fotowoltaiczne (PV). Nadwyżki energii elektrycznej można magazynować w zasobniku energii Vitocharge i pobierać w razie potrzeby. Użytkownik systemu korzysta z możliwie największej niezależności i znacznej redukcji kosztów drogiego zakupu prądu z sieci publicznej. Ewentualnie wytworzony dodatkowy prąd może być wprowadzony do sieci publicznej i odpowiednio wynagradzany.

© Viessmann