Kompleksowa oferta

Grupa Viessmann jest wiodącym producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 000 kilowatów, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii.

Systemy grzewcze

Systemy grzewcze

Do rozwiązania problemu przestoju modernizacyjnego na rynku energii cieplnej potrzebne jest całe dostępne spektrum rozwiązań technologicznych. Najlepsze rozwiązanie jest rozwiązaniem indywidualnym – jest uzależnione od potrzebnej mocy, dostępnego nośnika energii, a także od indywidualnych wymogów użytkownika instalacji.

 

Olej i gaz

Olej i gaz: wysoki potencjał oszczędności i „zielona perspektywa”

Bisko 65 procent spośród 20 milionów instalacji grzewczych w Niemczech jest zasilanych gazem, natomiast 30 procent olejem. Oznacza to, że: kopalne nośniki energii będę jeszcze w długiej perspektywie odgrywać istotną rolę. Ograniczone złoża oraz emisja CO2 będąca efektem ubocznym spalania oleju i gazu wymagają nie tylko maksymalnej oszczędności zasobów naturalnych, lecz również przyjęcie założeń „zielonej perspektywy” w formie wyższego udziału biogenicznego. Dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności i niskim kosztom inwestycji technologia kondensacyjna stanowi rozwiązanie cechujące się najwyższą ekonomicznością. Zastosowanie nowoczesnego, wydajnego kotła olejowego lub gazowego może w porównaniu z przestarzałą instalacją grzewczą obniżyć zużycie nawet o 30 procent.


Kogeneracja

Wyjątkowa efektywność tkwi w modułach kogeneracyjnych

Kogeneracja (CHP) to wydajna technologia o wyjątkowym potencjale – ciepło powstające podczas wytwarzania energii może być bowiem racjonalnie wykorzystane. W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów, w których prąd i ciepło są wytwarzane oddzielnie (prąd z elektrowni centralnej, ciepło z centrali grzewczej lub piwnicy z instalacją grzewczą), systemy kogeneracyjne na gaz ziemny redukują zużycie energii pierwotnej o blisko jedną trzecią, a emisję CO2 o ponad 50 procent.

Istotną cechą ekonomicznej eksploatacji systemów kogeneracyjnych jest możliwość długich okresów pracy. Z tego powodu elektrownie blokowe były dotychczas stosowane przeważnie w obiektach o wysokim, całorocznym zapotrzebowaniu na prąd i energię – np. w szpitalach, zakładach rzemieślniczych lub przemysłowych.

Trafną propozycją do nowo wybudowanych domów jedno- i dwurodzinnych oraz budynków modernizowanych o niskim zapotrzebowaniu cieplnym są systemy na bazie technologii ogniw paliwowych. W przypadku modernizacji domów jedno- i dwurodzinnych o wysokim zapotrzebowaniu cieplnym swoją wysoką ekonomiczność udowadniają systemy mikrokogeneracyjne z silnikiem Stirlinga.


Biomasa

Biomasa: komfort ciepła bez emisji CO2

Najwyższy 70-procentowy udział w energiach ze źródeł odnawialnych ma biomasa – i to nie bez przyczyny: Drewno w polanach i granulat na przykład nie muszą być importowane, są dostępne przez cały rok, można je łatwo składować, a ich spalanie nie powoduje emisji CO2. Nowoczesne kotły na biomasę są przystosowane nie tylko do komfortowego centralnego ogrzewania budynków i do podgrzewu wody, lecz także do zastosowania w przemyśle i działalności produkcyjnej. W kwestii komfortu i łatwości obsługi tego typu wytwornice ciepła w przybliżeniu odpowiadają systemowi olejowemu lub gazowemu.


Ekologia

Ciepło z powietrza i gruntu: bezpłatne i ekologiczne

Doskonałe parametry eksploatacyjne pomp ciepła czynią je optymalnym rozwiązaniem nie tylko do nowego budownictwa i modernizowanych budynków mieszkalnych, lecz również do zastosowań przemysłowych. Oprócz ciepła z powietrza zewnętrznego, gruntu lub systemu zasobnika lodu, jako źródło energii można wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych. Stosunkowo niższe koszty eksploatacji, aspekty ochrony środowiska oraz niezależność od dostaw oleju i gazu przemawiają za zastosowaniem tej sprawdzonej technologii. Wyjątkowo innowacyjnym rozwiązaniem są systemy hybrydowe ze zintegrowanym modułem pompy ciepła, które można stosować zamiast przestarzałych kotłów olejowych lub gazowych. Dotyczy to także gazowych adsorpcyjnych urządzeń grzewczych, które w kombinacji składającej się z kotła kondensacyjnego i zasilanej gazowo adsorpcyjnej pompy ciepła wyróżniają się blisko o 40 procent niższym zużyciem paliwa w porównaniu z tradycyjną techniką grzewczą.


Energia słoneczna

Energia słoneczna – idealne uzupełnienie

Termiczna instalacja solarna do podgrzewu wody użytkowej lub wspomagania ogrzewania opłaca się także w połączeniu z konwencjonalną pompą ciepła lub kotłem kondensacyjnym. Podgrzew wody użytkowej latem może dzięki temu odbywać się wyłącznie przy użyciu energii słonecznej. Ze wspomaganiem ogrzewania instalacja solarna może zaoszczędzić ponad 30 procent kosztów paliwa w skali rocznej. Systemy fotowoltaiczne umożliwiają zamianę energii słonecznej na prąd elektryczny – zarówno do zasilania sieci, jak i zasilania własnego, a zatem do akumulacji lub na przykład do eksploatacji pompy ciepła.

Systemy przemysłowe

Systemy przemysłowe

Efektywne systemy i instalacje energetyczne do zastosowań przemysłowych w istotny sposób przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji i emisji substancji szkodliwych, pozwalając tym samym zyskać przewagę nad konkurencją. Firma Viessmann oferuje w tym zakresie kompleksowe rozwiązania systemowe, gwarantujące ekonomiczne zaopatrzenie w parę (maks. 120 ton na godzinę), ciepłe powietrze (maks. 120 MW), chłodne powietrze (maks. 2 MW) i prąd (maks. 50 MW). Zastosowanie znajdują przy tym wszystkie nośniki energii – paliwa kopalne, biomasa, ciepło odpadowe, a także ciepło pochodzące z gruntu czy powietrza zewnętrznego lub ciepło będące produktem ubocznym procesów produkcyjnych.

Firma Viessmann opracowuje i wdraża całościowe koncepcje energetyczne, których punktem wyjścia jest analiza całego systemu ze składowymi w postaci wytwarzania energii, struktury zasilania i zużycia. Analiza wszystkich procesów stanowi podstawę określania potencjału i dopasowania wszystkich komponentów systemu. Ofertę dopełnia obszerny zakres usług od etapu projektowania, poprzez uruchomienie, aż po sam serwis.

Systemy chłodnicze

Firma Viessmann oferuje innowacyjne rozwiązania chłodnicze, takie jak zabudowy chłodnicze i zamrażalnicze z centralnym układem chłodzenia oraz warianty gotowe do podłączenia, produkty wyposażone w lamele, instalacje łączone, sterowane temperaturowo pomieszczenia chłodnicze, komory i agregaty chłodnicze oraz wyposażanie dodatkowe i usługi w zakresie montażu i konserwacji. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów firma Viessmann może zaoferować swoim klientom kompleksowe rozwiązania chłodnicze. Klienci konsultują się z jedną osobą do kontaktu, posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie sprzedaży, marketingu i serwisu. Zakłady produkcyjne w Niemczech i Finlandii dysponują zebraną na przestrzeni wielu lat wiedzą specjalistyczną w obszarze techniki chłodniczej. Z połączenia tych kompetencji korzystają przede wszystkim klienci, którzy otrzymują kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy.

Systemy chłodnicze

Handel detaliczny

Wyjątkowe koncepcje handlu detalicznego

Rozwiązania chłodnicze marki Viessmann spełniają wszystkie wymogi przemysłowe. Głównym priorytetem jest ponadto elastyczne sprostanie wszelkim wymaganiom klienta. Wszystkie rozwiązania chłodnicze są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów – w ten sposób dzięki wyjątkowym koncepcjom i nowym opcjom rozmieszczenia możemy skutecznie odróżnić się od konkurencji.