Kompleksowa oferta

Grupa Viessmann jest wiodącym producentem systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na arenie międzynarodowej. Kompleksowa oferta firmy Viessmann zawiera indywidualne rozwiązania wykorzystujące efektywne systemy o mocy od 1,5 do 120 000 kilowatów, przeznaczone do wszystkich obszarów zastosowania i wszystkich nośników energii.

Systemy grzewcze Viessmann

Systemy grzewcze

Do rozwiązania problemu przestoju modernizacyjnego na rynku energii cieplnej potrzebne jest całe dostępne spektrum rozwiązań technologicznych. Najlepsze rozwiązania to te indywidualne – uzależnione od potrzebnej mocy, dostępnego nośnika energii, a także od wymogów użytkownika instalacji. Szeroka oferta systemów grzewczych Viessmann pozwala dobrać najbardziej optymalne rozwiązania do indywidualnych potrzeb inwestorów.

 

Olej i gaz

Olej i gaz: wysoki potencjał oszczędności

Kopalne nośniki energii, choć coraz częściej zastępowane energią odnawialną wciąż odgrywają istotną rolę. Ograniczone złoża oraz emisja CO2 będąca efektem ubocznym spalania oleju i gazu wymagają jednak maksymalnej oszczędności zasobów naturalnych i ich racjonalnego eksploatowania. Dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności i niskim kosztom inwestycji technologia kondensacyjna stanowi rozwiązanie cechujące się najwyższą ekonomicznością. Zastosowanie nowoczesnego, wydajnego, kondensacyjnego kotła olejowego lub gazowego w miejsce przestarzałego urządzania grzewczego może obniżyć zużycie energii nawet o 30%.


Kogeneracja Viessmann

Wyjątkowa efektywność modułów kogeneracyjnych

Kogeneracja (CHP) to wydajna technologia o wyjątkowym potencjale, umożliwia bowiem racjonalne wykorzystanie ciepła powstającego podczas wytwarzania energii. W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów, w których prąd i ciepło są wytwarzane oddzielnie (prąd z elektrowni centralnej, ciepło z centrali grzewczej lub domowej instalacji grzewczą), systemy kogeneracyjne na gaz ziemny redukują zużycie energii pierwotnej o blisko 1/3, a emisję CO2 o ponad 50%.

Istotną cechą ekonomicznej eksploatacji systemów kogeneracyjnych jest możliwość długich okresów pracy. Z tego powodu elektrownie blokowe były dotychczas stosowane przeważnie w obiektach o wysokim, całorocznym zapotrzebowaniu na prąd i energię – np. w szpitalach, zakładach rzemieślniczych lub przemysłowych. Propozycją do nowo wybudowanych domów jedno- i dwurodzinnych oraz budynków modernizowanych o niskim zapotrzebowaniu cieplnym są systemy na bazie technologii ogniw paliwowych. W przypadku modernizacji domów jedno- i dwurodzinnych o wysokim zapotrzebowaniu cieplnym wysoką ekonomiczność zapewniają systemy mikrokogeneracyjne z silnikiem Stirlinga.


Biomasa Viessmann

Biomasa: alternatywa dla oleju i gazu

Najwyższy 70-procentowy udział w energiach ze źródeł odnawialnych ma biomasa. Wpływa na to m.in. łatwa dostępność drewna opałowego, jego nieduże wahania cenowe i niskie koszty ogrzewania kotłem na drewno. Nowoczesne kotły na biomasę są przystosowane nie tylko do komfortowego centralnego ogrzewania budynków i podgrzewu wody użytkowej, lecz także do zastosowania w przemyśle i działalności produkcyjnej. W kwestii komfortu i łatwości obsługi automatyczne urządzenia grzewcze tego typu w przybliżeniu odpowiadają systemom olejowym lub gazowym.


Ekologia

Ciepło z powietrza i gruntu: bezpłatne i ekologiczne

Bardzo dobre parametry eksploatacyjne pomp ciepła czynią je optymalnym rozwiązaniem nie tylko do nowego budownictwa i modernizowanych budynków mieszkalnych, lecz również do zastosowań przemysłowych. Oprócz ciepła z powietrza zewnętrznego, gruntu lub systemu zasobnika lodu, jako źródło energii można wykorzystać również ciepło odpadowe z procesów przemysłowych. Za zastosowaniem tej sprawdzonej technologii przemawiają stosunkowo niskie koszty eksploatacji, aspekty ochrony środowiska oraz niezależność od dostaw oleju i gazu. Wyjątkowo innowacyjnym rozwiązaniem są systemy hybrydowe ze zintegrowanym modułem pompy ciepła, które można stosować zamiast przestarzałych kotłów olejowych lub gazowych. Dotyczy to także gazowych adsorpcyjnych urządzeń grzewczych, które w kombinacji składającej się z kotła kondensacyjnego i zasilanej gazem adsorpcyjnej pompy ciepła wyróżniają się niemal 40-procentowym niższym zużyciem paliwa w porównaniu z tradycyjną techniką grzewczą.


Energia słoneczna Viessmann
Systemy przemysłowe

Systemy przemysłowe

Efektywne systemy i instalacje energetyczne do zastosowań przemysłowych w istotny sposób przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji i emisji substancji szkodliwych, pozwalając tym samym zyskać przewagę nad konkurencją. Firma Viessmann oferuje w tym zakresie kompleksowe rozwiązania systemowe, gwarantujące ekonomiczne zaopatrzenie w parę (maks. 120 ton na godzinę), ciepłe powietrze (maks. 120 MW), chłodne powietrze (maks. 2 MW) i prąd (maks. 50 MW). Zastosowanie znajdują przy tym wszystkie nośniki energii – paliwa kopalne, biomasa, ciepło odpadowe, a także ciepło pochodzące z gruntu czy powietrza zewnętrznego lub ciepło będące produktem ubocznym procesów produkcyjnych.

Firma Viessmann opracowuje i wdraża całościowe koncepcje energetyczne, których punktem wyjścia jest analiza całego systemu ze składowymi w postaci wytwarzania energii, struktury zasilania i zużycia. Analiza wszystkich procesów stanowi podstawę określania potencjału i dopasowania wszystkich komponentów systemu. Ofertę dopełnia obszerny zakres usług od etapu projektowania, poprzez uruchomienie, aż po sam serwis.

Systemy chłodnicze

Firma Viessmann oferuje innowacyjne rozwiązania chłodnicze, takie jak zabudowy chłodnicze i zamrażalnicze z centralnym układem chłodzenia oraz warianty gotowe do podłączenia, produkty wyposażone w lamele, instalacje łączone, sterowane temperaturowo pomieszczenia chłodnicze, komory i agregaty chłodnicze oraz wyposażanie dodatkowe i usługi w zakresie montażu oraz konserwacji. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów firma Viessmann może zaoferować swoim klientom kompleksowe rozwiązania chłodnicze. Klienci konsultują się z jedną osobą do kontaktu, posiadającą odpowiednie kompetencje w zakresie sprzedaży, marketingu i serwisu. Zakłady produkcyjne w Niemczech i Finlandii dysponują zebraną na przestrzeni wielu lat wiedzą specjalistyczną w obszarze techniki chłodniczej. Z połączenia tych kompetencji korzystają przede wszystkim klienci, którzy otrzymują kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy.

Systemy chłodnicze

Handel detaliczny Viessmann

Wyjątkowe koncepcje handlu detalicznego

Rozwiązania chłodnicze marki Viessmann spełniają wszystkie wymogi przemysłowe. Naszym głównym priorytetem jest również elastyczne sprostanie wszelkim wymaganiom klienta. Dlatego nasze rozwiązania chłodnicze są dostosowywane do jego indywidualnych potrzeb.