Wysokociśnieniowe kotły parowe dla obiektów użytkowych

Główny obszar zastosowania wysokociśnieniowych kotłów parowych to wytwarzanie pary nasyconej lub przegrzanej.

Wysokociśnieniowe kotły parowe

W procesie konstruowania kotłów parowych podjęto intensywną współpracę z wiodącymi na świecie producentami palników. Owocem podjętych działań są kotły cechujące się minimalną emisją substancji szkodliwych oraz wysoką elastycznością.