Vitomax 200-HS M73A – kompaktowy i wydajny


Zalety

  • Energooszczędna izolacja cieplna
  • Duża komora parowa o niskim obciążeniu
  • Wysoki współczynnik sprawności sięgający 95 procent
  • Chłodzony wodą przepust palnika z przodu i otoczona wodą tylna komora nawrotna
  • Konstrukcja niskonapięciowa


Para wysokociśnieniowa dla przemysłu

Wysokociśnieniowy kocioł parowy Vitomax 200-HS to z pewnością trafny wybór w przypadku dużych zakładów, m.in. w przemyśle spożywczym, przemyśle nawozów, materiałów budowlanych, napojów, przemyśle papierniczym, chemicznym i farmaceutycznym, ale także szpitali i rafinerii.

Kocioł dostarcza parę w trybie ciągłym w zakresie mocy od 0,5 do 4 t/h. Jego ciśnienie robocze sięga od 6 do 25 bar.

Dzięki bocznemu umiejscowieniu rury palnika udało się stworzyć kompaktowy kocioł, spełniający wymogi skutecznej produkcji pary.


Duża komora parowa w połączeniu z niskim obciążeniem rur

Odstępy między płomieniówkami, odstępy płomieniówek od płaszcza i od rury palnika są wyraźnie większe niż odstępy wymagane.

W ten sposób uzyskano wyraźną redukcję siły poprzecznej, oddziałującej na dno kotła po stronie czołowej wskutek różnej rozszerzalności liniowej płomieniówek i rury palnika.

Kotwy narożne kotła są zawsze montowane parami. Dzięki temu rozkładają się siły działające w podzespole, następuje redukcja naprężenia i wydłużenie żywotności.

Przekrój produktu

Przegląd

Wydajność pary (t/h)
Od 0,5 do 4 t/h
Sprawność kotła
Do 95,5 (ze zintegrowanym ekonomizerem)
Dopuszczalne ciśnienie robocze
Od 6 do 25 bar (na zamówienie 28, 30 bar)
Paliwo
icon-oel.png icon-gas.png
Olej opałowy lekki (HEL), płynny gaz ziemny lub (bio)gaz ziemny
Obszar zastosowania
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Działalność gospodarcza, przemysł, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Technika regulacji
Uproszczona obsługa za pomocą sterownika programowalnego (PLC) z przejrzystym, ergonomicznym, graficznym interfejsem użytkownika (kolorowy panel dotykowy 10,4 cala)
Pozostałe właściwości
Kocioł trójciągowy z ekonomizerem lub bez. Olejowy/gazowy wysokociśnieniowy kocioł parowy odpowiada wymogom dyrektywy WE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz wytycznym dotyczącym kotłów parowych. Kocioł klasycznej konstrukcji z rurą palnika umieszczoną z boku.
Vitomax-200-HS-M73A-Schnitt.png