Koszty ogrzewania

Koszty ogrzewania domu wraz z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej stanowią przeciętnie od 70 do 80% rocznych kosztów eksploatacji domu. Tak więc od zastosowanego rozwiązania grzewczego zależeć będzie większość stałych wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Koszty ogrzewania domu zależą od wielu czynników, w pierwszym rzędzie od jego standardu izolacyjności cieplnej, a następnie od rodzaju paliwa i sprawności systemu grzewczego. W zależności od wyboru paliwa czy nośnika energii, można porównać z dużym przybliżeniem koszty wytworzenia 1 kWh ciepła i tym samym ogrzewania budynku.

Wnioski wynikające z porównania kosztów ogrzewania:

 • Najniższe koszty eksploatacji uzyskuje system z pompą ciepła gruntową
 • Rozpiętość kosztów wynosi ponad 3,6 razy między najtańszą, a najdroższą formą ogrzewania
 • Olej opałowy oraz gaz płynny stanowią paliwa, dla których ceny podlegają znacznym wahaniom.
 • Przyjazną środowisku alternatywą przy braku dostępu do gazu ziemnego są kotły opalane różnymi formami drewna. Można dodatkowo polecić jako ich uzupełnienie, zastosowanie kolektorów słonecznych, aby w okresie letnim wyłączyć kocioł.
 • Niemal takie same koszty eksploatacji, przy zdecydowanie wyższym komforcie użytkowania i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, daje zastosowanie w miejsce kotła na węgiel – gazowego kotła kondensacyjnego (gaz ziemny) z kolektorami słonecznymi
 • Węgiel nie jest wcale tanim paliwem, a przy tym należy uwzględnić trudności z dostępnością dobrej jakości paliwa w sezonie grzewczym, wahania cen, niski komfort użytkowania i zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a także bliskiego otoczenia (poruszane np. przez użytkowników zabrudzenie komina, dachu).

Komentarz do porównania kosztów ogrzewania

Przyjęte do porównania kosztów ogrzewania sprawności źródeł ciepła wynikają z szacunków.

Znaczne obniżenie sprawności kotłów na paliwo stałe może wynikać ze stosowania paliwa nienajlepszej jakości i niewłaściwie dobranej mocy kotła do potrzeb cieplnych budynku.

Szczególnie w przypadku kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) zachodzi znaczne obniżenie sprawności w okresie letnim i przejściowych, mające wpływ na sprawność średnioroczną. Obniżenie sprawności kotłów na paliwo stałe następuje wówczas w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, gdzie zapotrzebowanie na ciepło występuje sporadycznie w ciągu dnia. Duża pojemność wodna kotłów na paliwo stałe wymusza podgrzanie schłodzonej wody kotłowej (straty rozruchowe), a następnie oddawanie zbędnego ciepła do otoczenia (straty postojowe).

Założenia do porównania kosztów ogrzewania:

 • Ceny paliw i energii elektrycznej: stan na lipiec 2014r.
 • Cena gazu ziemnego - rzeczywiste (w zależności od ilości zużywane gazu); wg aktualnych taryf  PGNiG (w ramach taryfy W-3.6); w analizowanym domu: kocioł starego typu: 2,23 zł brutto/m3 (dla zużycia gazu: 3520 m3/rok), kocioł tradycyjny: 2,26 zł brutto/m3 (dla zużycia gazu: 2.900 m3/rok), kocioł kondensacyjny: 2,29 zł brutto/m3 (zużycie gazu: 2.370 m3/rok)
 • Olej opałowy- ceny detaliczne z lipca 2014r: 3,74 zł brutto/litr (za: olej-opałowy.pl)
 • Gaz płynny- cena gazu płynnego może zmieniać się w ciągu roku i na przestrzeni kilku lat. Cena zakupu zależy również od wybranego dostawcy paliwa. W lipcu 2014r. średnia cena gazu płynnego w kraju wynosi 3,09 zł/litr (za: cenapropanu.pl).
 • Węgiel - ceny rynkowe zakupu paliw o potwierdzonej jakości (polscy producenci); „ekogroszek”: 900 zł brutto/tonę, miał: 500 zł brutto/tonę
 • Drewno opałowe - cena zależy od rodzaju drewna i jego jakości, do porównania przyjęto cenę drewna: 200 zł brutto/m.p., peletu: 900 zł brutto/tonę
 • Energia elektryczna - ceny średnie, aktualne na 07.2014: pompa ciepła gruntowa, taryfa G12 (noc/dzień w proporcji 60/40% zużycia energii rocznie); pompa powietrzna, taryfa G11; grzejniki akumulacyjne, taryfa G12 w proporcji noc/dzień: 80/20%.
 • Uwaga. Ceny energii elektrycznej (koszty ogrzewania), zależą w dużym stopniu od sprzedawcy prądu i wyboru taryfy - różnice mogą wynieść od kilkunastu do ponad 1.000 zł/rok. Przykładowo, dla powietrznej pompy ciepła (taryfa G11, zużycie prądu 8.100 kWh/rok), najniższe koszty prądu: 3.500 zł brutto/rok, najwyższe: 5.500 zł brutto/rok
 • Każdy właściciel domu może wybrać sprzedawcę prądu. Warto więc sprawdzić od kogo najlepiej kupować energię elektryczną. Łatwo można to zrobić kalkulatorem Urzędu Regulacji Energetyki - na stronie: www.maszwybor.ure.gov.pl (link bezpośredni do kalkulatora)

WsteczWstecz