Wytwarzaj prąd podczas ogrzewania

Biorąc pod uwagę przemianę energetyczną i rosnące ceny prądu, wytwarzanie prądu w systemach rozproszonych nabiera coraz większego znaczenia. Kogeneracja będzie ważnym uzupełnieniem centralnych elektrowni. Celem do roku 2020 jest zwiększenie udziału prądu wytworzonego w instalacjach kogeneracyjnych z obecnych 16 do 25 procent. Oprócz modułów mikrokogeneracyjnych z silnikiem Sterlinga istotne znaczenie zyskują urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe przeznaczone do rozproszonych systemów wytwarzania prądu.

Wyjątkowo wysoka efektywność energetyczna: kogeneracja

Podczas produkcji prądu powstaje ciepło, które w centralnych elektrowniach uznawane jest za ciepło odpadowe i nie jest wykorzystywane. Ponieważ instalacje kogeneracyjne wykorzystują ciepło odpadowe do ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej, ich całkowity współczynnik sprawności jest dwukrotnie wyższy niż przy oddzielnym wytwarzaniu prądu i ciepła.


Primaerenergieeinsparung.jpg

Oszczędność i lokata kapitału w jednym

Dzięki kogeneracji oszczędzisz nawet 40 procent energii, wyraźnie obniżysz emisje CO2, znacznie przyczyniając się tym samym do ochrony klimatu. Kolejną zaletą tej innowacyjnej technologii jest większa niezależność od rosnących cen prądu. Prąd wykorzystywany na własne potrzeby kosztuje tylko 1/3 oficjalnej ceny energii. Nadwyżkę prądu odprowadza się do sieci i otrzymuje wynagrodzenie w postaci „standardowej” ceny.

Viessmann_MS_00208_grau_oF

Urządzenie mikrokogeneracyjne na bazie technologii ogniw paliwowych

Technologia ogniw paliwowych: tak chroni się środowisko

Wodór i tlen: do produkcji prądu i ciepła nie trzeba nic więcej. Podstawą tak zwanego „zimnego spalania” jest reakcja chemiczna zachodząca między tymi dwoma substancjami. Przebiega ona między dwoma elektrodami: do anody jest doprowadzany wodór, rozdzielany przez katalizator na dodatnie jony i ujemne elektrony. Elektrony przemieszczają się przez przewodnik elektryczny do katody i zaczyna płynąć prąd. Jednocześnie naładowane dodatnio jony wodoru przedostają się przez elektrolity (membrana jonowymienna) do katody, gdzie wchodzą w reakcję z tlenem, tworząc wodę. Uwalnia się ciepło – w sposób całkowicie wolny od zanieczyszczeń i chroniący środowisko.

bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Zasilany gazem moduł kogeneracyjny

Zasilany gazem moduł kogeneracyjny wytwarza jednocześnie ciepło i prąd. Jego moc umożliwia zastosowanie go w obiektach mieszkalnych i zakładach przemysłowych. Po stronie ciepła moduł kogeneracyjny pracuje równolegle z kotłem grzewczym. Obie wytwornice ciepła są podłączone do instalacji podgrzewającej wodę grzewczą i użytkową.

W kompaktowych urządzeniach Vitobloc 200 najważniejsze jest zastosowanie zdecentralizowanych modułów kogeneracyjnych przeznaczonych głównie do wytwarzania energii cieplnej. W stosunkowo niewielkich jednostkach z jednej strony wytwarzany jest prąd na potrzeby własne, z drugiej strony powstające jednocześnie ciepło jest niemal bez strat wykorzystywane na potrzeby grzewcze. Niepotrzebny prąd jest odprowadzany do sieci publicznej przy zastosowaniu taryfy opłacanej przez zakład energetyczny.