Kocioł opalany drewnem w polanach Vitoligno 250-S – najnowocześniejsza technologia spalania

Zalety

 

 • kocioł opalany drewnem w polanach od 40 do 170 kW na polana półmetrowe i metrowe z wysokim komfortem dokładania od góry
 • Przystosowany do opalania drewnem w polanach, brykietami drzewnymi, drewnem odpadowym z wiórami i drewnem kawałkowym
 • Duża pojemność komory załadowczej (185 do 500 litrów)
 • Sprawność kotła do 92 %
 • Regulator z sondą lambda gwarantuje maksymalnie niskie emisje
 • Okablowanie na gotowo
 • Bezstopniowo regulowane klapy powietrza z funkcją optymalizacji procesu rozpalania i dopalania
 • Zawór regulacyjny zasobnika buforowego wody grzewczej zapewnia dokładne ładowanie warstwowe, bez zaburzania uwarstwienia przez strumień wody z powrotu
 • Zainstalowany fabrycznie układ regulowanego podnoszenia temperatury powrotu
 • Solidny i odporny wyświetlacz, wbudowany w kocioł
 • Proste menu obsługowe z funkcją pomocy kontekstowej
 • Zintegrowana funkcKocioł opalany drewnem w polanach Vitoligno 250-S – najnowocześniejsza technologia spalania
 • kocioł opalany drewnem w polanach od 40 do 170 kW na polana półmetrowe i metrowe z wysokim komfortem dokładania od góry
 • Przystosowany do opalania drewnem w polanach, brykietami drzewnymi, drewnem odpadowym z wiórami i drewnem kawałkowym
 • Duża pojemność komory załadowczej (185 do 500 litrów)
 • Sprawność kotła do 92 %
 • Regulator z sondą lambda gwarantuje maksymalnie niskie emisje
 • Okablowanie na gotowo
 • Bezstopniowo regulowane klapy powietrza z funkcją optymalizacji procesu rozpalania i dopalania
 • Zawór regulacyjny zasobnika buforowego wody grzewczej zapewnia dokładne ładowanie warstwowe, bez zaburzania uwarstwienia przez strumień wody z powrotu
 • Zainstalowany fabrycznie układ regulowanego podnoszenia temperatury powrotu
 • Solidny i odporny wyświetlacz, wbudowany w kocioł
 • Proste menu obsługowe z funkcją pomocy kontekstowej
 • Zintegrowana funkcja zarządzania ładowaniem zasobnika buforowego wody grzewczej
 • Niewrażliwy na zanieczyszczenia w paliwie (gwoździe, śruby itp.)
 • Jednostka zdalnej obsługi Vitotrol 350 (opcja)ja zarządzania ładowaniem zasobnika buforowego wody grzewczej
 • Niewrażliwy na zanieczyszczenia w paliwie (gwoździe, śruby itp.)
 • Jednostka zdalnej obsługi Vitotrol 350 (opcja)
Kocioł opalany drewnem w polanach Vitoligno 250-S

Kocioł opalany drewnem w polanach Vitoligno 250-S

Kocioł Vitoligno 250-S skonstruowano specjalnie dla opalania drewnem w polanach i reprezentuje on najnowszy poziom technologii spalania. Kocioł opalany drewnem w polanach Vitoligno 250-S jest już z powodzeniem eksploatowany w tysiącach instalacji.

Załadunek od góry ułatwia obsługę, regulator z sondą lambda gwarantuje niskie emisje, a zintegrowana funkcja zarządzania ciepłem dba o najwyższy komfort.

Przez zestawy rozszerzające (osprzęt) można objąć regulacją także odbiorniki ciepła lub pojemnościowy podgrzewacz CWU. Kocioł Vitoligno 250-S można stosować w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, w gospodarstwach wiejskich lub małych obiektach przemysłowych.

Czyste i efektywne spalanie

Regulator mikroprocesorowy rejestruje wszystkie istotne dla pracy instalacji dane i według nich reguluje produkcję ciepła. Instalacja kotłowa jest więc kontrolowana ciągle i we wszystkich fazach pracy: od rozpalania, przez normalną pracę pod obciążeniem, aż do fazy dopalania, i przez odpowiednie sterowanie klap powietrza utrzymywana zawsze w optymalnym reżimie. W ten sposób zagwarantowano czyste i efektywne spalanie.

Duża komora załadowcza

Duża komora załadowcza kotła Vitoligno 250-S zapewnia wysoki komfort obsługi, również przy opalaniu drewnem kawałkowym, brykietami drzewnymi lub odpadami drzewnymi rozdrobnionymi i kawałkowymi. Kocioł z zakresem znamionowej mocy cieplnej 40 do 75 kW można ładować polanami półmetrowej długości, natomiast w kotłach z zakresem mocy 85 do 170 kW szerokość komory załadowczej wynosi aż 1080 mm, co pozwala komfortowo ładować kocioł także polanami metrowymi.

Przyłącza dla palnika olejowego

Kocioł Vitoligno 250-S jest dopuszczony do opalania palnikiem olejowym i niezbędne przyłącza są już przygotowane. Palnik olejowy można zainstalować np. dla użycia w okresach urlopowych, kiedy niemożliwe jest ręczne ładowanie drewnem w polanach.


Solidny, nowoczesny wyświetlacz

Duży, wielowierszowywyświetlacz graficzny jest łatwy w obsłudze. Regulator może obsługiwać całą instalację z trzema obwodami regulacji dla podgrzewu CWU w pojemnościowym podgrzewaczu i ładowania zasobnika wody grzewczej. Łącznie osiem modeli kotłów pozwala zawsze znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania.

Zdalna obsługa z wyświetlacza dotykowego Vitotrol 350-C

Zdalna obsługa z wyświetlacza dotykowego

Jednostka zdalnej obsługi Vitotrol 350-C z pięciocalowym wyświetlaczem dotykowym pozwała obsługiwać kocioł bezpośrednio z mieszkania. Montowana na ścianie jednostka Vitotrol 350-C służy do zdalnego sterowania kotła, łącznie ze wszystkimi możliwymi nastawami oraz wskazywania istotnych informacji o stanie i pracy kotła i zasobnika buforowego wody grzewczej.

Vitotrol 350-C to jednak więcej, niż tylko pilot zdalnej obsługi. Umożliwia on rozszerzenie instalacji o nawet 20 dalszych obwodów regulacji (obiegi grzewcze, podgrzew CWU).


Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: technika systemowa

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Przekrój produktu

Przegląd

Moc
Od 40 do 170 kW
Zulässige Betriebstemperatur
bis 95 °C
Zulässiger Betriebsdruck
3 bar (0,3 MPa)
Współczynnik sprawności
Do 93,2%
Energieeffizienzklasse
Paliwo
icon-biomasse.png
Drewno w polanach (polana pół- i jednometrowe), brykiet drzewny, odpady drzewne luzem lub w kawałkach
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Domy jedno-/dwu-/wielorodzinne, działalność gospodarcza, gminy, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Regulator sterowany pogodowo
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany jeden lub kilka dodatkowych pojemnościowych podgrzewaczy wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
W kotłach o mocy do 75 kW duża komora załadowcza mieści polana półmetrowe, a od 85 kW polana metrowe.
Przekrój przez kocioł grzewczy opalany drewnem Vitoligno 250-S

Podobne produkty