Połącz pompę ciepła z fotowoltaiką i stań się bardziej niezależnym

Poproś o bezpłatną konsultację
(Zdjęcie: © Viessmann)

Pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną do udostępnienia ciepła zmagazynowanego w ziemi, wodzie lub powietrzu. Dzięki połączeniu z systemem fotowoltaicznym znaczna część potrzebnego prądu może być wytwarzana z energii słonecznej. Oznacza to większą niezależność od zakładów energetycznych i niższe koszty energii elektrycznej. Ale nie tylko pompa ciepła może być zasilana energią słoneczną. Samodzielne korzystanie z energii elektrycznej jest możliwe również w przypadku urządzeń gospodarstwa domowego, elektroniki użytkowej i pojazdów elektrycznych. Aby zapewnić efektywną pracę, wszystkie komponenty muszą być jednak optymalnie dopasowane. Ponadto, aby zapewnić optymalne zasilanie, potrzebny jest również zasobnik energii. Viessmann oferuje odpowiednie rozwiązania systemowe, które łączą pompy ciepła z fotowoltaiką (PV) i umożliwiają innowacyjne zarządzanie energią.

Rozwiązania systemowe firmy Viessmann zapewniające wysoki stopień samowystarczalności i efektywności

Wykorzystanie energii odnawialnych pozwala na ochronę zasobów i redukcję emisji. Ma to jednak sens nie tylko z punktu widzenia ochrony klimatu. Dzięki wykorzystaniu energii ekologicznej i słonecznej można zwiększyć stopień niezależności energetycznej. Rosnące ceny energii odgrywają dzięki temu mniejszą rolę. Oznacza to większe bezpieczeństwo planowania, także podczas potencjalnych kryzysów energetycznych.

Połączenie pompy ciepła Viessmann z instalacją fotowoltaiczną tworzy ku temu optymalną podstawę. Pompy ciepła Vitocal pozyskują energię cieplną z powietrza lub ziemi. Dzięki różnym wariantom konstrukcyjnym i stopniom wyjściowym można je stosować na wiele sposobów - zarówno w nowym budownictwie, jak i w istniejących budynkach. Fotowoltaika może być doposażona w pompę ciepła firmy Viessmann lub zaplanowana bezpośrednio. Jest to szczególnie wygodne w przypadku kompletnego systemu Vitovolt. Pakiety fotowoltaiczne zawierają oprócz modułów także system montażowy i falowniki. Ten ostatni przekształca prąd stały wytwarzany przez instalację fotowoltaiczną na prąd zmienny i w ten sposób czyni go możliwym do wykorzystania w gospodarstwie domowym. Komponenty uzupełniające, takie jak magazyny energii, zwiększają wydajność całego systemu.

Innowacyjne zarządzanie energią dla pompy ciepła i fotowoltaiki

Jak wysoki jest uzysk energii elektrycznej z fotowoltaiki, zużycie energii przez pompę ciepła, poziom samowystarczalności i niezależności? Aby uzyskać kompleksowy przegląd i odkryć potencjał optymalizacji, firma Viessmann oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania energią.

Kontrola i rejestracja przepływu energii za pomocą platformy

System składający się z pompy ciepła z fotowoltaiką i zasobnikiem energii osiąga maksymalną efektywność dzięki Viessmann One Base. Nowa platforma łączy systemy Viessmann z istniejącymi aplikacjami smart home, tworząc jedno rozwiązanie klimatyczne i energetyczne, które można łatwo rozbudować, np. o wallbox do ładowania samochodu elektrycznego. W ramach One Base można również zintegrować wszystkie cyfrowe usługi Viessmann. Członkowie Wspólnoty Energetycznej ViShare otrzymują indywidualną zryczałtowaną stawkę za energię elektryczną. Również w przypadku niewystarczającego własnego uzysku otrzymują oni w 100 procentach ekologiczny prąd ze wspólnoty. Pompą ciepła i fotowoltaiką, a także innymi komponentami steruje się poprzez aplikację ViCare za pomocą smartfona lub sterowania głosowego.  

Wszystkie dane dotyczące elektrycznych komponentów instalacji w każdej chwili pod ręką

GridBox łączy wszystkie elektryczne komponenty systemu energetycznego firmy Viessmann, dzięki czemu stanowi idealne uzupełnienie dla zasobnika energii, pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Energy Dashboard wizualizuje przepływy energii poszczególnych komponentów systemu i oprócz aktualnych danych systemowych udostępnia dzienne trendy i tygodniowe raporty, które oferują wgląd w bilans energetyczny i redukcję CO2 w systemie. Jednocześnie funkcja optymalizacji pomaga osiągnąć jak największą efektywność współdziałania poszczególnych komponentów.

Prawidłowe połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką

Jeśli chcemy eksploatować pompę ciepła z fotowoltaiką, oba elementy powinny być dopasowane, do siebie i do indywidualnych warunków. Kluczową rolę odgrywa przy tym konstrukcja instalacji fotowoltaicznej. Określa on uzysk, a tym samym wpływa na to, jak dobrze pompa ciepła jest zasilana energią słoneczną - także w zimie. Powinno to zawsze wynikać z indywidualnych obliczeń, które oprócz obliczeń obciążenia grzewczego uwzględniają również zachowania konsumpcyjne mieszkańców budynku. Nasi doświadczeni partnerzy są niezawodnymi kontaktami, jeśli chodzi o projektowanie systemów fotowoltaicznych z pompami ciepła. Dzięki swojej wiedzy fachowej udzielają oni również informacji na temat możliwych i koniecznych działań, aby zapewnić wszystkie warunki wstępne dla nowego systemu energetycznego. Może to być szczególnie ważne, jeśli pompa ciepła z fotowoltaiką ma być zainstalowana w starszym budynku.

Program produktów

Firma Viessmann oferuje rozwiązania systemowe obejmujące pompy ciepła, fotowoltaikę i zasobnik energii elektrycznej dla istniejących i nowych budynków. Ze względu na dużą liczbę wariantów i klas mocy, rozwiązania te nadają się zarówno do domów jednorodzinnych, jak i do większych budynków oraz do zastosowań przemysłowych, komercyjnych i samorządowych.