Pompa ciepła typu Split - optymalna dla nowego budownictwa i modernizacji

Poproś o bezpłatną konsultację
Pompy ciepła typu split Vitocal 222-A typ MB

W przypadku powietrznych pomp ciepła istotną rolę odgrywa emisja dźwięku i zapotrzebowanie na miejsce. Pompy ciepła typu split należą do systemów grzewczych, które nie tylko uwzględniają oba czynniki, ale także optymalnie realizują je w praktyce.

Budowa i sposób działania pompy ciepła typu split

Pompa ciepła typu split składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, przy czym wszystkie elementy, które mogą powodować hałas, są zainstalowane w jednostce zewnętrznej. Należą do nich wentylator, parownik i sprężarka.

W związku z tym jednostka wewnętrzna jest kompaktowa i może być bardzo elastycznie ustawiona w domu. Wewnątrz znajduje się tylko skraplacz, pompa obiegowa oraz technika sterowania i bezpieczeństwa. Ponadto urządzenie jest niezwykle ciche, co wynika nie tylko z konstrukcji typu split, ale ze skoordynowanych komponentów i starannie przemyślanej, zoptymalizowanej pod kątem hałasu konstrukcji.

Proces wytwarzania ciepła może być dowolnie powtarzany

Podczas pracy wentylator zainstalowany w jednostce zewnętrznej aktywnie zasysa powietrze zewnętrzne i kieruje je do parownika (wymiennika ciepła). Wewnątrz parownika krąży czynnik chłodniczy, który nagrzewa się w niskiej temperaturze. Gdy stan fizyczny czynnika chłodniczego ulegnie zmianie, przepływa on w postaci ciepłej pary do zasilanej elektrycznie sprężarki. Ta spręża parę i w ten sposób podnosi jej temperaturę do wymaganego poziomu.

Następnie gorąca para jest przesyłana cienkimi rurami czynnika chłodniczego do skraplacza, który jest zainstalowany w jednostce wewnętrznej. Tam gorąca para przekazuje swoją energię cieplną do systemu grzewczego i stopniowo się schładza. Ponieważ nadal znajduje się ona pod wysokim ciśnieniem, musi najpierw przejść przez zawór rozprężny, który przywraca jej stan początkowy. Po zakończeniu tego etapu, proces może rozpocząć się od nowa.

Schemat działania pompy ciepła typu split

Pompy ciepła typu split charakteryzują się podziałem na cichą jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną do obsługi powietrza.

Ciepło z powietrza

[1] Powietrzna pompa ciepła Vitocal split, jednostka wewnętrzna
[2] Pompa ciepła Vitocal split powietrze/woda, jednostka zewnętrzna
[3] Zasobnik c.w.u.

Zalety pompy ciepła typu split

Kluczową zaletą pompy ciepła split firmy Viessmann jest jej ledwie słyszalna praca. Urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, że głębokie dźwięki, które są odbierane jako zakłócające, są przesunięte na wyższą częstotliwość. Ponadto wszystkie pompy ciepła typu split firmy Viessmann posiadają tryb nocny, w którym moc akustyczna zostaje jeszcze bardziej zredukowana. Użytkowanie w miejscach o szczególnie surowych wymaganiach prawnych dotyczących emisji dźwięku, jak np. w zabudowie szeregowej lub w uzdrowiskach, jest nieszkodliwe.

Możliwość chłodzenia i ogrzewania

Oprócz skromnej powierzchni użytkowej w pomieszczeniach oraz cichej pracy, pompy ciepła typu split są przygotowane do pracy rewersyjnej. Dzięki temu w gorących miesiącach letnich mogą one temperować pomieszczenia do wymaganego poziomu za pomocą konwektorów lub systemów chłodzenia powierzchniowego. Mają również modułową budowę, co pozwala na rozbudowę. Właściciele systemu mogą pozostać niezwykle elastyczni i zlecić instalację dodatkowych pomp ciepła, jeśli ich potrzeby w zakresie ogrzewania lub chłodzenia wzrosną. Inne zalety pomp ciepła typu split to:

  • Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności we wszystkich punktach pracy.
  • Prosty w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
  • Gotowość do podłączenia instalacji solarnej
  • Wysoki komfort obsługi dzięki zdalnemu sterowaniu przez aplikację ViCare i smartfon/tablet
  • Możliwość uzyskania wysokich kwot dotacji

Jako systemy wyłącznie do ogrzewania lub jako systemy zapewniające ogrzewanie i chłodzenie, te powietrzne pompy ciepła typu split firmy Viessmann są idealne do nowego budownictwa i modernizacji. Ta konstrukcja nie wymaga kosztownych wylotów ściennych ani prowadzenia kanałów powietrznych.

Montaż obu urządzeń w zamkniętym obiegu chłodniczym może być jednak przeprowadzony wyłącznie przez certyfikowanego specjalistę w dziedzinie chłodnictwa. Ponadto użytkownik instalacji musi corocznie zlecać kontrolę obiegu czynnika chłodniczego w większych instalacjach pod kątem szczelności przez specjalistę ds. chłodnictwa.

Asortyment pomp ciepła typu Split

Jako systemy tylko do ogrzewania lub jako systemy zapewniające ogrzewanie i chłodzenie, urządzenia te są idealne do nowego budownictwa i modernizacji. Taka konstrukcja nie wymaga kosztownych gniazdek ściennych ani prowadzenia kanałów powietrznych.