Powietrzna pompa ciepła Viessmann typu Split

Pompa ciepła powietrze/woda w wersji Split

Ciepło uzyskane z powietrza

Powietrzna pompa ciepła to urządzenie grzewcze korzystające z darmowej energii odnawialnej skumulowanej w powietrzu atmosferycznym. Nawet przy ujemnych temperaturach pompa ciepła może ją skutecznie wykorzystywać na potrzeby grzewcze budynku. Urządzenia typu Split składają się z dwóch jednostek. Uzupełnieniem systemu grzewczego jest podgrzewacz wody użytkowej.

[1] Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal w wersji Split, jednostka wewnętrzna
[2] Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal w wersji Split, jednostka zewnętrzna
[3] Podgrzewacz wody użytkowej

Pompy ciepła powietrze/woda w wersji Split

Rozdzielenie pompy ciepła na dwie jednostki powoduje, że w budynku zainstalowane są tylko elementy niegenerujące hałas, chronione przed zamarznięciem. Pozostałe znajdują się poza budynkiem. Układ split zapewnia także elastyczny wybór miejsca usytuowania pompy ciepła. Każda z jednostek ma niewielkie wymiary, zajmuje więc małą przestrzeń, dzięki czemu łatwiej jest ją umiejscowić. Cicha jednostka zewnętrzna może stanąć bezpośrednio przy ścianie budynku lub zawisnąć na elewacji domu. Przy tej konstrukcji nie ma potrzeby wykonywania kosztownych przepustów ściennych oraz montażu kanałów powietrznych.