Kompleksowa oferta dla gmin i lokalnych sieci ciepłowniczych

Firma Viessmann, jako kompleksowy dostawca systemów energetycznych oferuje wszystko, co niezbędne do opracowania koncepcji, realizacji i eksploatacji gminnych lokalnych sieci ciepłowniczych, rozwiązań w skali poszczególnych dzielnic lub wiosek bioenergetycznych. Firma Viessmann nie tylko dostarcza systemy grzewcze dostosowane do nośników energii ze źródeł kopalnych i odnawialnych, lecz również wspiera gminy w trakcie całego procesu, od studium wykonalności, poprzez budowę instalacji, aż po jej uruchomienie.

Podczas gdy w obszarze wiejskim w centrum działań jest realizacja wiosek bioenergetycznych, w obszarach miejskich nie ma zwykle dostatecznej ilości biomasy, umożliwiającej zasilanie w ciepło dużej liczby obiektów budowlanych. W tym przypadku można sięgnąć po rozwiązania częściowe dla poszczególnych bloków mieszkalnych, jak również uwzględnić wykorzystanie kopalnych nośników energii oraz ciepła otoczenia bądź ciepła odpadowego. Ofertę uzupełnia obszerny zakres usług obejmujący zarządzanie surowcami i eksploatacją.

> Rozwiązania w zakresie wytwarzania energii... (PDF)

Szukam produktu do produkcji: , pracującego na: .