Mocne argumenty za uzupełnieniem instalacji grzewczej o kolektory słoneczne

W samych tylko Niemczech w eksploatacji znajduje się jeszcze ok. dwóch milionów instalacji grzewczych, które mają więcej niż 25 lat. Ich użytkownicy często nie są świadomi, ile energii ulatnia się przez komin jako niewykorzystane ciepło. Ponadto stare instalacje obciążają klimat poprzez niepotrzebne emisje CO2, przyczyniając się do podwyższenia temperatury na ziemi.

Oszczędzanie energii

Poprzez szybką wymianę tych instalacji na wysokowydajny kocioł kondensacyjny, kocioł na pelet lub pompy ciepła w połączeniu z zastosowaniem technologii solarnej użytkownik końcowy może oszczędzić nawet 25 procent energii. W przeliczeniu stanowi to dziesięć procent całkowitego zużycia energii w Niemczech przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO2 o 54 miliony ton rocznie.

Ochrona zasobów

Około jednej trzeciej całkowitej ilości energii w Niemczech jest wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania budynków. Energooszczędne budownictwo i oszczędne systemy grzewcze, jak np. technologia kondensacyjna, mogą znacznie obniżyć zużycie, pomagając ponadto chronić zasoby i atmosferę Ziemi.

Znaczny potencjał oszczędności energii tkwi w podgrzewie wody użytkowej

Znaczny potencjał oszczędności

Znaczny potencjał oszczędności energii tkwi w podgrzewie wody użytkowej. Kolektory słoneczne w połączeniu z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej stanowią na naszej szerokości geograficznej w miesiącach letnich ciekawą alternatywę dla kotła grzewczego.

Nawet w okresie przejściowym przy solarnym wspomaganiu ogrzewania kocioł grzewczy pozostaje często wyłączony.

W domu jednorodzinnym energia solarna to nawet 60 procent energii potrzebnej do podgrzewu wody użytkowej.

Podgrzew wody użytkowej i wspomaganie ogrzewania za pomocą energii słonecznej

Instalacje solarne są idealnie przystosowane do podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania. Dzięki bezpłatnie dostępnej energii słonecznej inwestycja w taką instalację może zwrócić się w kilka lat dzięki oszczędnościom związanym z energią ze źródeł kopalnych.

Zasadniczo energię słoneczną można wykorzystywać do podgrzewu wody użytkowej i wspomagania ogrzewania. W każdym przypadku oszczędność oleju lub gazu jest znaczna: roczne możesz zaoszczędzić nawet 60 procent energii, która zostałaby zużyta do podgrzewu wody użytkowej na codzienne potrzeby. Po połączeniu podgrzewu wody użytkowej i grzewczej roczne oszczędności mogą wynieść nawet 35 procent łącznego zapotrzebowania na energię.

Instalacja solarna z biwalentnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

Instalacja solarna z biwalentnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej

Kluczowym elementem tego rozwiązania jest biwalentny zasobnik ciepłej wody użytkowej. Przy wystarczającym nasłonecznieniu znajdujący się w instalacji solarnej czynnik solarny podgrzewa za pośrednictwem dolnego wymiennika ciepła wodę znajdującą się w podgrzewaczu pojemnościowym. Jeśli wskutek poboru wody temperatura spada, np. podczas kąpieli czy prysznica, kocioł grzewczy w razie potrzeby włącza drugi obieg w celu uzyskania dodatkowego podgrzewu.

Instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania

Instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej i wspomagania ogrzewania

Podgrzany w kolektorach słonecznych czynnik solarny można oprócz podgrzewu wody użytkowej wykorzystać do dodatkowego podgrzewania wody grzewczej. W tym celu obieg grzewczy wykorzystuje za pośrednictwem wymiennika ciepła stale podgrzewaną przez kolektory słoneczne wodę znajdującą się w zasobniku solarnym. Regulator sprawdza, czy można uzyskać żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Jeśli temperatura jest niższa od wartości zadanej, dodatkowo włącza się kocioł grzewczy.