Kotły na biomasę są dostępne w wersjach do zastosowania z różnymi paliwami drzewnymi. Poniżej kilka informacji na temat ich składowania i właściwości.

Składowanie drewna

Spalanie wilgotnego drewna jest nie tylko mało ekonomiczne, lecz także ze względu na niskie temperatury spalania może prowadzić także do zbyt wysokich emisji szkodliwych substancji oraz do osadzania się sadzy w kominie. Drewno osiąga najwyższą wartość opałową po okresie co najmniej trzyletniego suszenia w osłoniętym miejscu.

Kilka porad:

  • Okrąglaki o średnicy powyżej dziesięciu centymetrów należy porąbać.
  • Drewno w polanach należy układać warstwowo w miejscu o dobrym przepływie powietrza, jak najbardziej nasłonecznionym i chronionym przed deszczem.
  • Drewno w polanach należy układać w miarę możliwości w taki sposób, by pomiędzy polanami było dużo wolnej przestrzeni, tak by przepływające powietrze mogło pobierać wydzielającą się wilgoć.
  • Drewno w polanach należy układać na belkach, co pozwoli na odpływ wilgotnego powietrza.
  • Nie przechowywać świeżego drewna w piwnicy, ponieważ do suszenia potrzebne jest powietrze i słońce. Suche drewno można natomiast składować w piwnicy z wentylacją.

Właściwości peletu

Do produkcji peletu drzewnego zgodnie z normą ENplus lub EN ISO 17225-2 w 100 procentach wykorzystywane są naturalne odpady drzewne. Surowiec ten pojawia się w dużych ilościach jako strużyny i trociny, jest to odpad przemysłu obróbki drzewnej.

Drobnoziarniste odpady drzewne są zagęszczane pod wysokim ciśnieniem oraz granulowane, tj. prasowane, przez co uzyskują cylindryczny kształt. Surowiec jest przechowywany i transportowany w suchych warunkach. Zachowanie absolutnie suchych warunków jest niezbędne. Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe i efektywne spalanie.

Pelet jest sprzedawany w paczkach lub luzem. Pelet luzem transportowany jest w wagonach z pompami silosowymi i wdmuchiwany przez układ przewodów giętkich do magazynu. Jeśli ogrzewanie olejowe jest w całości wymieniane na ogrzewanie peletem, jako magazyn idealnie sprawdzi się dotychczasowy magazyn na olej grzewczy w piwnicy.

Pytania na temat kotłów grzewczych na drewno

Firma Viessmann jest świadoma swojej odpowiedzialności za zrównoważoną ochronę środowiska. Ochrona środowiska to wytyczna określająca filozofię naszej firmy i produkty.

Czy każdy może ogrzewać kotłem na drewno?

Oferowane przez firmę Viessmann kotły na drewno są tak wygodne, że w zasadzie mogą zapewnić ciepło w każdym domu jedno- i wielorodzinnym. Ważnym warunkiem jest posiadanie suchego magazynu, ponieważ wilgotność resztkowa drewna to jeden z czynników decydujących o jakości spalania. Z reguły nie jest konieczna przebudowa, np. w obrębie komina. Dlatego opalane drewnem systemy grzewcze firmy Viessmann idealnie sprawdzają się w połączeniu z systemami grzewczymi na olej lub gaz.

Jakie ogrzewanie jest lepsze – drewnem w polanach czy peletem?

Drewno w polanach jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy mają zapewnione dostawy paliwa, np. z własnego lasu. Drewno musi być odpowiednio wysuszone, a więc składowane, i posiadać jak najniższą wilgotność resztkową. Ponadto konieczne jest zamontowanie zasobnika buforowego wody grzewczej w celu zapewnienia stałego zaopatrzenia w ciepło.

Pelet to sprasowana mączka drzewna. Ze względu na niską wilgotność resztkową charakteryzuje go wysoka wartość opałowa. Pelet jest materiałem łatwym w transporcie i składowaniu. Dozowanie i zasilanie systemu grzewczego opalanego drewnem przebiega automatycznie, w wygodny sposób.

Skąd pozyskuje się paliwa drzewne?

Paliwa drzewne, przede wszystkim pelet, to jedno ze standardowych paliw oferowanych przez większość punktów sprzedaży paliw. Podobnie jak olej opałowy pelet jest „wpompowywany” do magazynu. Proces ten przebiega szybko i bez większego nakładu. Pelet oferuje także wiele tartaków lub zakładów przetwórstwa drewna. Ponadto drewno w polanach można kupić w korzystnej cenie w zakładach leśnych lub u rolników posiadających własny las.