Informacje branżowe

Mój Prąd 6.0 dopiero pod koniec roku

Na konferencji prasowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono informacje dotyczące programów „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze”. Program „Mój Prąd” otrzymał środki w wysokości 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Te środki pozwolą na wsparcie 145,5 tysiąca rodzin, modernizację ponad 97 tysięcy budynków oraz wymianę 111 tysięcy starych, niewydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła.

Wiceprezes NFOŚiGW, Robert Gajda, informuje, że rozpoczęcie szóstej edycji programu „Mój Prąd” przewiduje się dopiero w ostatnim kwartale tego roku. Obecnie trwający nabór do piątej edycji programu ma jeszcze do rozliczenia ponad 30 000 wniosków, co opóźnia uruchomienie kolejnej edycji. Gajda wyraża nadzieję, że możliwe będzie jej uruchomienie pod koniec trzeciego lub na początku czwartego kwartału.

Według obliczeń redakcji GLOBENERGIA, pozostałe 33 tysiące wniosków z piątej edycji programu „Mój Prąd” zostanie rozpatrzonych do połowy października przy obecnym tempie rozpatrywania (około 252 dziennie). To oznacza, że dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych będą dostępne dopiero pod koniec tego roku. Warto pamiętać, że inwestycje zrealizowane między edycjami programu będą mogły być finansowane z szóstej odsłony „Mojego Prądu”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozważa dofinansowanie magazynów energii jako rozwiązanie w obliczu obecnych trudności z instalowaniem fotowoltaiki. Wiceprezes NFOŚiGW podkreśla konieczność posiadania magazynów energii obok źródeł odnawialnych z uwagi na niewydolne sieci energetyczne. Magazyny te miałyby być integralną częścią instalacji fotowoltaicznych, pomagając rozwiązać problemy z przyłączami do sieci.

Robert Gajda z NFOŚiGW zwraca uwagę na trudności mieszkańców chcących przyłączyć się do programu ze względu na ograniczenia energetyczne. Jednak niewykluczone jest, że środki z KPO umożliwią modernizację sieci, co wpłynie na ewentualne modyfikacje zasad programu.