Informacje branżowe

Nowe zasady programu Czyste Powietrze

Od 22 kwietnia wchodzą w życie nowe wytyczne w ramach programu Czyste Powietrze. Przede wszystkim, wybór pomp ciepła i kotłów na biomasę jest ograniczony do urządzeń wpisanych na listę ZUM. Dodatkowo, dla pomp ciepła obowiązują teraz surowsze kryteria, mające na celu zapewnienie wyższej jakości urządzeń finansowanych ze środków publicznych. Co więcej, jednorazowa dotacja jest dostępna tylko raz. Te zmiany mają na celu wyeliminowanie nadużyć związanych z nieprawidłowym wykorzystaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejszą zmianą jest, że pełną dotację można uzyskać tylko dla jednego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku. Osoba, która dostanie maksymalne dofinansowanie dla jednego budynku, może starać się o wsparcie tylko na poziomie podstawowym dla innych. Dodatkowe przepisy w programie Czyste Powietrze nakładają szczegółowe wymogi dotyczące pomp ciepła. Aby pompa znalazła się na liście ZUM, potrzebne będzie potwierdzenie spełnienia kryteriów i złożenie zgłoszenia zgodnie z przepisami. Rejestracja kotłów na biomasę na liście ZUM pozostaje bez zmian.

Każda pompa ciepła na liście ZUM musi być badana w niezależnych laboratoriach z UE lub EFTA. Raport z badań musi potwierdzać parametry pracy urządzenia w różnych warunkach klimatycznych. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy będzie oceniał, czy pompy na liście spełniają nowe wymagania. Przy zgłaszaniu serii pompy ciepła (typoszeregu), istnieje uproszczona procedura. Dla serii do 5 modeli wystarczy raport dla jednego z nich, pod warunkiem, że moc pozostałych modeli różni się o maksymalnie +/- 50%. Dla serii powyżej 5 modeli wymagany jest raport dla co najmniej jednego modelu na każde 5. Modele muszą spełniać określone kryteria, takie jak identyczna konstrukcja obiegu chłodniczego i czynnika chłodniczego, ten sam producent sprężarek i elementów, oraz zastosowanie tych samych typów komponentów.