Porady i wskazówki

Zwrot VAT za gaz – ważna zmiana!

1 marca 2024 r. wprowadzona została zmiana w zasadach ubiegania się o zwrot podatku VAT za gaz do ogrzewania domów i mieszkań. Osoby starające się o zwrot podatku nie będą mogły robić tego w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, osoby ogrzewające domy i mieszkania tym paliwem mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT również w tym roku. Refundacją VAT w 2024 r. zostały objęte paliwa gazowe dostarczane od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwrot VAT za gaz?
 

Zwrot podatku VAT za gaz – najważniejsze informacje

  • O zwrot podatku VAT za gaz mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które używają paliw gazowych (z wyłączeniem gazu LPG) do celów grzewczych, czyli do ogrzewania domu.
  • Refundacja podatku przysługuje gospodarstwom domowym, spełniającym kryterium dochodowe, a więc tym, w których miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Aby uzyskać zwrot podatku VAT za gaz źródło ciepła, którym ogrzewany jest dom musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
  • O zwrot podatku może starać się osoba, której dane widnieją na rachunku za gaz.
  • Wniosek o zwrot VAT za gaz można złożyć przez internet, w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub w innej gminnej jednostce wyznaczonej do realizacji tego zadania.
  • Do wniosku należy dołączyć opłaconą fakturę VAT za dostarczone paliwo oraz dowód jej opłacenia.
     

Zmiana w zasadach składania wniosku

Od 1 marca 2024 r. wniosek o zwrot podatku VAT za gaz może obejmować jedynie fakturę VAT, otrzymaną w terminie do 30 dni przed datą złożenia wniosku. Oznacza to, że faktura otrzymana np. 30 marca 2024 r. musi zostać opłacona i złożona wraz z wnioskiem do 30 kwietnia 2024 r.

Refundacja przysługuje zarówno za VAT za dostarczone paliwa gazowe, jak i za VAT za pozostałe pozycje na fakturze (opłaty dystrybucyjne, opłaty abonamentowe).

źródło: gov.pl