Pompa ciepła do wykorzystywania ciepła z gruntu (kolektor)

Pompa ciepła solanka/woda

Ciepło z gruntu

[1] Pompa ciepła solanka/woda Vitocal
[2] Pojemnościowy podgrzewacz wody
[3] Zasobnik buforowy wody grzewczej