Przyszłościowe rozwiązania systemowe do budynków mieszkalnych

Firma Viessmann oferuje skrojone na miarę rozwiązania systemowe do wszystkich nośników energii stosowanych w domach jedno- i wielorodzinnych. Kompleksowa oferta firmy obejmuje urządzenia kondensacyjne opalane olejem i gazem, urządzenia mikrokogeneracyjne z silnikiem Stirlinga lub ogniwem paliwowym PEM, a także gazowe urządzenia adsorpcyjne i moduły kogeneracyjne.

Oferta systemów energetycznych wykorzystujących energie odnawialne obejmuje cieplne instalacje solarne do podgrzewu wody użytkowej, wspomaganie ogrzewania i chłodzenie budynków oraz specjalne kotły grzewcze opalane drewnem w polanach, zrębkami drzewnymi i peletem drzewnym. Ponadto oferujemy urządzenia hybrydowe, pompy ciepła i systemy zasobników lodu do wykorzystania ciepła skumulowanego w gruncie, wodach gruntowych lub powietrzu otoczenia, a także systemy fotowoltaiczne i wentylacyjne.

> Poradnik ogrzewanie domu i mieszkania (PDF)

> Efektywne systemy grzewcze (PDF)

> Efektywna technika grzewcza dla nowego budownictwa (PDF)

Szukam produktu do produkcji: , pracującego na: .